Bilingual English-Czech Valency Lexicon Linked to a Parallel Corpus
Word alignment
The style of Czech-American periodicals and its transformation in
Teacher`s Guide
Slavic and German in Contact: Studies from Areal and Contrastive
proceedings PDF - Centrum zpracování přirozeného jazyka
Improving Dependency Parsing Using Sentence Clause Charts
How Large is the Core of Language?
František Čermák: Somatic Idioms Revisited
Franti ?ek Eermák - Český národní korpus
Engl.lang.curiosities
Bakalářská státní závěrečná zkouška Jednooboroví bakaláři Témata
1. General Remarks. - Ústav Českého národního korpusu
- City Research Online