Download ERASMUS PLACEMENTS ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
ERASMUS PLACEMENTS ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών
1
FR
Emmanuel Combarel, Architectes, Paris, France
2
FR
Studio Marechaux, Pascal Marechaux, Architecte DPLG, General Manager, 9 Rue Deparcieux, 75014, Paris, +0143225431,
+0145385598, pascal@studiomarechaux,com, www.studiomarechaux.com
3
FR
Dassault Systemes, 10 rue Marcel Dassault, 78496, Velizy Villacoublay Cedex, France, www.catia.com, Juba Hadjali, CATIA
R&D Product Manager
4
ES
Load office architecture, scp, Barcelona, Spain, www.load.as-luis@load.as
5
ES
ARRIOLA & FIOL arquitectes scp, Mallorca 289, 08039, Barcelona www.arriolafiol.com , arriolafiol@arriolafiol.com
6
ES
Xavier Vilalta Studio d’ Arquitectura S.L., C/Roger de Flor, 216 ppal 1a 08013, Maria Berrocal, Office management, +931657314,
+931620892, administracion@xvstudio.com, Xavier Vilalta i Sabartes, Architect Director
7
ES
Universitat Politecnica de Catalunya (ETSEIAT), Colom 11, 0822 Terrassa, Prof. Jordi Romeu, jordi.romeu@upc.edu
8
ES
Virai Arquitectos SLP, Juan Manuel Herranz Molina, Principal Architect, Mataro 28, local, 28034, Madrid, Spain,
juanherranz@viraiarquitectos.com, +34917350252, +34917348922, www.viraiarquitectos.com
9
IT
ITALCOM srl, Termoli, ITALY
10
IT
Navarra Office Walk Architecture, Dedalo Street 15, 95041, Caltaginore, Sicily, info@studionowa.com
11
IT
MOAstudio architettura & design, Via Vittorio Emanuelle II, no66, 50134, Florence, Italy, +39555157979, +3955499596,
info@moastudio.it, www.moastudio.it, Nicola Maggiaioli, architect, via Claudio Monteverdi 11, 50144, Florence,
nicola.maggiaioli@moastudio.it
12
NL
UARCHITECTS, Office owners Misak Terzibasiyan & Emile van Vugt, Eindhoven
13
NL
Barcode Architects, Buro for Architecture & Contemporary Design, Willem Buytewechstraat 20, 3024 BN Rotterdam, The
Netherlands, dp@barcodearchitects.com, Dirk Peters, Director Barcode Architects
14
UK
15
Capita Architecture, Richard Woods, Senior Associate Director
BE
JDS ARCHITECTS, Felix Luong, Associate Architect, felix@jdsa.eu, A Rue des Fabriques 1B, 1000, Brussels, Belgium,
+3222890000, +4533781029, www.jdsa.eu, blog.jdsa.eu
16
CY
J+A Philippou architects-engineers, Ίωνος 1, Τ.Θ. 21732, 1512, Λευκωσία, Κύπρος, Ανδρέας Φιλίππου, +35722716000,
+35722716100, info@japhilippou.com, www.japhilippou.com
17
DE
Susanne Gerber Studio, Tucholskystrasse 48 3.OG, 10117, Berlin, Germany, +4903028836907, cu@cucusi.de
18
SE
Abelardo Gonzalez, Director, Drottningtorg 3, 4213, 20313, Malmo, Sweden, info@abelardogonzalez.se
Τμήμα Βιολογίας
1
IT
Laboratory at Stazione Zoologica Anton Dohrn, Via Comunale, 80121, Napoli, Italy, www.tinyurl.com/arnone-lab ,
miarnone@szn.it
2
IT
Università degli Studi di Bari ALDO MORO, Department of Agricultural and Environmental Science (DISAAT), Giuliano Vox,
responsible of the LLP Erasmus Programme for the department DISAAT, via Amendola 165/A, P.C. 70126, Bari, Italy,
giuliano.vox@uniba.it
3
UK
University College London, Department of Genetics , Evolution & Environment, Gower Street, London, WC1E 6BT,
p.oliveri@ucl.ac.uk
4
UK
Imperial College London, Division of Molecular Biosciences, Peter Nixon, PhD, Professor of Biochemistry, Room 705, Wolfson
Biochemistry Building, South Kensington Campus, SW7 2AZ, +4402075945269, +4402075945267, p.nixon@imperial.ac.uk
5
ES
Fundacio IMIM, Instituto Municipal de Investigaciones Medicas, Spain, Parc de Recerca BIOMATICA de Barcelona,
Dr. Aiguader 88, 08003, Barcelona, www.imim.es
Fundacio IMIM, Epigenetic mechanisms of transcriptional regulation involved in cellular differentiation & transformation
laboratory, Instituto Municipal de Investigaciones Medicas, Spain, Inmaculada Hernandez-Munoz, PhD, Principal Investigator,
Cancer Research Program, Parc de Recerca Biomedica de Barcelona, Dr. Aiguader, 88, 08003, Barcelona, Spain, +34933160421,
+34933160410
Universitat de Barcelona, Department de Genetica, Facultat de Biologia, Diagonal 645, 08028, Barcelona, Spain, Pedro
Martinez, PhD, ICREA Research Professor, +34934035302, +34934034420, pedro.martinez@ub.edu, www.ub.edu/genetica
6
ES
7
ES
8
ES
Universitat Politecnica de Catalunya, Department de Fisica Aplicada, Esteve Terradas no. 5, building C3, Castelldefels 08860,
Spain, ricard@fa.upc.edu, +34934134153, +34934016090
9
ES
CIRCE Conservacion, Informacion y Estudios sobre Cetaceos, Pauline Gauffier, Project Co-ordinator, Vizconde de Castelnou,
3-2-05, 11380 Tarifa, Spain, +34956679181, www.circe.info
10
DE
Freie Universitat Berlin, Institute of Biology, Animal Behavior, Takustr 6, 14195, Berlin, Prof. Dr. Constance Scharff, Head
of Department, Program Director, +4930838-53848, +4930838-53850, scharff@zedat.fu-berlin.de
Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ, Department of Isotope Biogeochemistry of Helmholtz Centre for
Environmental Research – UFZ, Hans H. Richnow, Head of the Department Isotope Biogeochemistry, Permoserstrabe 15, D04318, Leipzig, +493412351212, +493412351443, hans.richnow@ufz.de
Helmholtz Zentrum fur Infektionsforschung, Professor Dr. Jochen Huhn, Head of Department Experimental Immunology,
+4953161813310, +4953161813399, jochen.huehn@helmholtz-hzi.de , Inhoffenstrabe 7, 38124 Braunschweig, Germany,
www.helmholtz-hzi.de
Université Montpellier 2, Ecosystèmes Lagunaires, UMR 5119, CNRS,
Dr. Delphine Bonnet, Place Eugène Bataillon, CC093, 34095, Montpellier Cedex 05, France, +33467144763, +33467143719
delphine.bonnet@univ-montp2.fr,
11
DE
12
DE
13
FR
14
FR
Ecole Normale Superieure De Lyon, 15 parvis Rene-Descartes, BP 7000, 69342, Lyon cedex 07, +33437376000, +33437376060,
www.ens-lyon.fr
15
FR
University of Paris EST, Laboratoire CRRET, 61 avenue du General de Gaulle, 94010, Creteil, France, jose Courty, Director of the
CRRET laboratory, courty@u-pec.fr, +33145171797, +33145171816
16
FR
imbe, Institut Mediterraneen de Biodiversite et d’ Ecologie, Didier Aurelle, Associate Professor, Responsible of the IDEA Team,
Station Marine d’ Endoume, Chemin de la Batterie de Lions, 13007 Marseille, France, +33491041618, Didier.aurelle@imbe.fr
17
FR
Universite Paul Sabatier, Jerome Murienne, Assistant Professor, CNRS, murienne@gmail.com, +33561556439, + 0561557327, 118
route de Narbonne, 31062, Toulouse Cedex 9
NL
Universitair Medisch Centrum Groningen, Hanzeplein 1, Postbus 30001, 9700, RB Groningen, Multidisciplinary Oncology
Laboratory, Department of Medical Oncology, Dr. F.A.E.Kruyt, Associate Professor, +310503615531, +310503614862
f.a.e.kruyt@onco.umcg.nl,
19
NL
Naturalis Biodiversity Center, Einsteinweg 2, P.O. box 9514, 2300 RA Leiden, Netherlands, Dr. Marco Roos Leader Research
Group Plant Diversity of the Indo – Pacific and tropical Asia, Coordinatorof Training and Education, +31 (0)71527 35 24 ,
marco.roos@naturalis.nl www.naturalis.nl
20
BE
18
Universiteit Gent, Faculty of Sciences, Department of Biology, Evolutionary Morphology of Vertebrates & Zoology Museum,
Professor Dr. Dominique Adriaens, K.L.Ledeganckstraat 35, B-900, Gent, Belgium, www.fun-morph.UGent.be, +3292645219,
+3292645344, Dominique.adriaens@UGent.be
Karolinska Institutet, Stockholm, Sweden, Department of Medicine Huddinge, Center fro Hematology & Regenerative Medicine
(Herm), Novum Research Building, Level G4, 141 86, Peter Hoglund, Professor, petter.hoglund@ki.se, +46858580174
21
SE
22
SE
Uppsala Universitet, Svante Winberg, Professor, Department of Neuroscience, Box 593, 75124, Uppsala, Sweden,
www.neuro.uu.se, +46184714671, +46184715021, svante.winberg@neuro.uu.se
23
SE
Lund University, Department of Biology Aquatic Ecology, Christer Bronmark, professor, Head of Section,
christer.bronmark@biol.lu.se, SE-22362, Lund, Sweden, +46462228365
Τμήμα Γεωλογίας
1
2
3
AT
DE
DE
University of Natural Resources & Applied Life Sciences, Vienna, Department of Chemistry, Institute of Organic
Chemistry , Muthgasse 18, A-1190, Wien, paul.kosma@boku.ac.at
Humboldt Universitat zu Berlin, Berlin, Germany
Albert Ludwigs Universitat Freiburg, Institut fur Hydrologie, Freiburg, Germany
4
UK
Malvern Instruments Limited, Grovewood Road, Malvern, Worcestershire, WR14 1XZ, www.malvern.com
5
UK
University of Birmingham, College of Life & Environmental Sciences, School of Geography, Earth & Environmental
Sciences, www.gees.bham.ac.uk m.p.smith@bham.ac.uk
6
UK
University of Leeds, School of Earth & Environment, Leeds, LS2 9JT, +4401133435238, +4401133435259, Institute of Tectonics
& Geophysics, Dr. Douglas Paton, Associate Professor
7
IT
Universita degli studi di Palermo, Associate Professor Giuseppe Montana, Dipartimento di Scienze della Terra e del Mare,
Sezione Chimica e Fisica della Terra, Via Archirafi 26, 90123, Palermo, Italy, +3909123861607, Giuseppe.montana@unipa.it
Τμήμα Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων
--
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τμήμα Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών
--
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων
1
DE
ante-holz GmbH, GERMANY, www.ante-holz.de
2
DE
ResearchGATE, Miss Stephanie Greenstreet, student company coordinator , Stephanie.greenstreet@researchgate.net,
+490302000051011, Invalidenstr 115, 10115, Berlin, Germany
3
IT
St. John International University, Castello della Rovere, 10048, Vinovo, d.bava@sjiu.it , www.sjiu.it
4
PT
, Universidade do Porto, FEUP, Faculdade De Engenharia, Liliana Carvalho, Marketing & External Relations Coordinator, Rua
Dr. Roberto Frias 4200-465, Porto, Portugal, +351225081598, +351225081440, lcarvalho@fe.up.pt, www.fe.up.pt
5
TR
BSEC Business Council International Secretariat, Musir Fuad Pasa Yalisi, Eski Tersane, 34460, Istinye, Instabul, Turkey,
+902122291114, +902122290332, www.bsec-bc.org, secretariat@bsec-bc.org, Eftychia G. Bacopoulou, Secretary General
6
FR
Planorama, 24 rue de l’ est, 75020, Paris, France, +33182284141, +33179733972, info@planorama.com, Romain Asenjo, Production
Coordinator, romain.asenjo@planorama.com
7
MT
Giggles Nursery & Daycare, Mrs Lisa Parlato Trigona, Partner, 61 Gzira Road, Gzira, T: 00356 27 321 320 , e-mail
giggles.nursery@yahoo.com
8
MT
MyHotels Malta, 48 Main Street, St Julians Malta, T: 00356 21386357, F: 00356 21334065, admin@myhotelsmalta.com,
www.myhotelsmalta.com Mrs Rosanne Deguara, Reservations manager
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων
--
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία
1
ES
San Jorge Infant School, Madrid, Miguel Angel Briones, Director, General Aranaz 87, 28027, Madrid, +917434536
2
UK
Riverside Pre – School, Michele Stride, Lead Practitioner, Bitterne Park Infant School, Manor Farm, Bitterne Park, Southampton
SO18 INX, tel: 0044 023 8036 3018
Τμήμα Επιστήμης των Υλικών
1
DE
Max Planck Institut fur Mikrostrukturphysik, Weinberg 2, 06120, Halle, Professor Ulrich Gosele, Director at MPI-Halle,
goesele@mpi-halle.de
2
DE
Jülich Forschungszentrum Peter –Grünberg-Institut (PGI-1) D-52425, Jülich, Dr R.O. Jones, T: +49 833 556-0, F: +49 2461612850, r.jones@fz-juelich.de
3
UK
University of Southampton, Optoelectronics Research Center, Highfield, SO17 1BJ, Southampton, sm@orc.soton.ac.uk
4
PT
Universidada De Lisboa, Faculdade de Ciencias, Campo Grande, 1749-016, Lisboa, info.fcul@fc.ul.pt , www.fc.ul.pt
5
CY
University of Cyprus, Department of Mechanical & Manufacturing Engineering, 75 Kallipoleos Ave, POBox 20537, 1678,
Nicosia, +22892250, +22892254, Ioannis Giapintzakis, Associate Professor, Department Chairman, giapintz@ucy.ac.cy
6
IT
University of Salento, Lecce, Professor Alessio Perrone, Physics Department, Via Arnesano, CP 193, 73100, +390832297501/476,
+390832297505, alessio.perrone@unisalento.it
7
ES
Ministerio De Ciencia E Innovacion, Barcelona (ICMAB), Inorganic Materials & Catalysis Laboratory, Dr. Jose Giner Planas,
Spanish National Research Council, Institut de Ciencia de Materials de Barcelona, Campus de la UAB, 08193, Bellaterra, Spain,
+34935801853, +34935805729, jginerplanas@icmab.es
8
ES
Universidad Rovira I Virgili, Medicine Faculty Tarragona, Mar Figueras Moreno, Head of the International Center, Spain
9
NL
University of Twente, Faculty of Science and Technology, H.A.Akse, Faculty Coordinator Internationalisation, P.O. Box 217,
7500 AE, Enschede, H.A.AKSE@UTWENTE.NL
10
CH
De Cavis Ltd, c/o ETH Zurich, Dr. Urs t. Gonzenbach, CEO, Wolfgang paulli Strasse 10, 8093, Switzerland, +41446327184,
+41795379895, urs.gonzenbach@decavis.com, www.decavis.com
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Τεχνολογίας Υπολογιστών
1
IT
Vidiemme consulting, ITALY, www.vidiemme.it
2
IT
Instituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Via Giuseppe La Masa, 19 – 20156, Milano, Italy,
www.marionegri.it
3
AT
4
UK
5
UK
6
UK
7
UK
8
NL
Queen Mary, University of London, School of Electronic Engineering & Computer Science, Mile End Road, London
E1 4NS, +2078825528, +2078827997, www.elec.qmul.ac.uk, DrJosh Reiss, Lecturer, josh.reiss@elec.qmul.ac.uk
University of Southampton, Dr. Koushik Maharatna, Reader, School of Electronics & Computer Science, Highfield Campus,
Southampton, SO17 1BJ, +442380599322, +442380592901, km3@ecs.soton.ac.uk, www.ess.ecs.soton.ac.uk
Philips Research Laboratories Eindhoven, Digital Signal Processing, WO 2, High Tech Campus 36, 5656 AE, The
Netherlands, Steven.van.de.Par@philips.com
9
NL
Greenpeace International, Ottho Heldringstraat 5, 1066, AZ Amsterdam, Netherlands, , www.greenpeace.org, Deepak
Prabhakaran Unit Head of Ships, Stichting Greenpeace Council, hr@int.greenpeace.org
10
NL
Philips Consumer Lifestyle, Display Research Group, M.Hammer, High Tech Campus 37, 5656Ae Eindhoven,
+31402791661, The Netherlands
11
NL
Technische Universiteit Eindhoven, Department of Industrial Design, Professor Panos Markopoulos , Den Dolech 2,
5612, Eindhoven, +31402475247, +314024773285, The Netherlands
12
DE
13
14
Graz University of Technology, Institute for Genomics & Bioinformatics, , Dr. Gerhard Thallinger, Senior Scientist,
Petersgasse 14/V, 8010, Graz, Austria, Gerhard.Thallinger@tugraz.at
British Telecommunications plc, London, United Kingdom, www.bt.com
Imperial College London, Department of Electrical and Electronic Engineering, United Kingdom
Deutsche Telekom AG Laboratories, Ernst Reuter Platz 7, 10587, Berlin, Germany, Christine Kuhnel
ES
Universidad Rey Juan Carlos, Mr. Felipe Alonso Atienza, Department of Theory & Communications, Office B101, Biblioteca,
Camino del Molino s/n, 28943 Fuenlabrada, Madrid, Spain, felipe.alonso@urjc.es
ES
Universidad Politechnica de Madrid, E.T.S. Ingenieros De Telecomunication, Departamento De TechnologiasEspaeciales
Aplicadas a la telecomunication, C/Ciudad Universitarias/n 28040, Madrid, bae@etsit.upm.es , benito.artaloytia@gmail.com
Universitat Politecnica de Catalunya, Grup d’Informàtica a l’Enginyeria, Escola Tèchnica Superior d Enginyeria Industrial,
Diagonal 647, 8è, 08028, Barcelona, Robert Joan-Arinyo, Head of the GIE, 0034 93 401 66 69, 0034 93 401 60 50,
robert@lsi.upc.edu
15
ES
16
ES
Universitat Politècnica de Catalunya, Mobile Communications Research Group, Department de Teoria del Senyal i
Comunicacions, Ramon Agustí, Responsible of the Mobile Communications Research Group.
17
ES
Ayuntamiento De Granada, Direccion General De Personal, Apoyo Juridico, Juan Antonio Fuentes Galvez
18
FR
Universite De Pau et des Pays de l’ Adour, Franck Clement, Assistant Professor, Maitre de Conferences HdR,
franck.clement@univ-pau.fr, Laboratoire LCABIE, Plasmas et Applications, IPREM Technopole Helioparc, 2 avenue du
president Pierre Angot, 64000 PAU, +330559407657, +330559407634
19
DK
DTU Fotonik, Department of Photonics Engineering, Technical University of Denmark, Idelfonso Tafur Monroy, Professor &
Group Leader, Metro-Access & Short Range Communications Systems research group, Orsteds Plads, Building 343, Room 210,
DK 2800 Kgs, Lyngby, Denmark, +4545253782, +4545256352, brbo@fotonik.dtu.dk, www.fotonik.dtu.dk
20
DK
Αalborg University Denmark, Jesper Kjeldskov, Associate Professor, jesper@cs.aau.dk, +4520405457
Τμήμα Θεατρικών Σπουδών
1
2
DE
DE
Theatrical Group Rimini Protokoll, Stresemannstr. 29, 10963, Berlin, schlegel@rimini-protokoll.de,
Siegmar Zacharias, Director SXS Enterprise, Torstrasse 137, 10119, Berlin, Germany, sm.zach@gmx.de
Τμήμα Ιατρικής
1
BE
Vrije Universiteit Brussel, R &D Department, Brussel, www.vub.ac.be
2
BE
Katholieke Universiteit, Faculty of Engineering, , Leuven, Belgium
3
BE
Vrije Universiteit Brussel, Faculteit De Ingenieurs Wetenschappen, Vub, Etro, Pleinlaan 2, B 1050, Brussel, Professor Jan
Cornelis, Electronics & Informatics Department, +32026292931, +32026292883, jpcornel@etro.vub.ac.be
4
BE
Universite Libre De Bruxelles, Universite d’ Europe, ULB, Hopital Universitaire Des Enfants, Professeur Philippe Lepage,
Chef de Service de Pediatrie, Avenue J.J. Crocq 15, B-1020, Bruxelles, +024773148, +024772755
5
UK
Oxford Radcliffe Hospitals NHS Trust, United Kingdom
6
UK
Glasgow Cardiovascular Research Centre, United Kingdom
7
UK
General Hospital of Newcastle Upon Tyne, Department of Medical Physics, , United Kingdom
8
UK
Quality Assurance Reference Centre (QARC), United Kingdom
9
UK
National Institute for Medical Research, MRC, The Ridgeway, Mill Hill, London, NW7 1AA dwilkin@nimr.mrc.ac.uk,
www.nimr.mrc.ac.uk
10
UK
UCL, The National Hospital for neurology & Neurosurgery, Queen Square, London, WC1N 3BG, Dr. Patricia Dowsey
Limousin, Reader in Clinical Neurology & Honorary Consultant, +4402031080020, p.limousin@ion.ucl.ac.uk
11
UK
UCL Department of Medical Physics & Bioengineering, Radiation Physics Group, Robert Speller, Professor, Medical Physics
& Bioengineering Department, rspeller@medphys.ucl.ac.uk, Malet Place Engineering Building, University College London,
Gower Street, London, WC1E 6BT, +4402076790200, +4402076790255, www.medphys.ucl.ac.uk
12
UK
The University of Edinburgh, Dr. Vassilis Sboros, Medical Physics, Queens Medical Research Institute, 47 Little France
crescent, Edinburgh, EH16 4TJ, +441312426292, +441312426314, vassilis.sboros@ed.ac.uk
13
UK
Τhe University of Edinburgh, Centre for Population Health Sciences, Genral Practice Section, Allergy and Respiratory
Research Group, Medical School, Doorway 3, Teviot Place, Edinburgh, EH8 9AG, Scotland, UK, +441316514151,
+441316509119, aziz.sheikh@ed.ac.uk, Aziz Sheikh, Professor of Primary Care Research & Development
14
UK
The University of Edinburg, Division of Psychiatry, School of Molecular & Clinical Medicine, Kennedy Tower, Royal
Edinburg Hospital, EH10 5HF, +01315376274, +01315376531, Professor of Biological Psychiatry Andrew Mclntosh
15
UK
Addenbrooke’s Hospital, Paediatric Ophthalmology & Strabismus, , Miss Louise Allen MBBS MD FRCOphth, Consultant
Paediatric Ophthalmologist, Box 41, Addenbrooke’s Hospital, Hills Road, Cambridge CB2 0QQ
16
UK
Birmingham Children’s Hospital NHS, Department of Otolaryngology, K. Tzifa Hon. Senior Lecturer, Consultant ENT
Surgeon
17
UK
Imperial College London, Guang-Zhong Yang, PhD, FREng, Deputy Chairman, Institute of Global Health Innovation, Level
4, Bessemer Building, South Kensington Campus, London SW7 2AZ, +44075940746, +44075945196, g.z.yang@imperial.ac.uk,
www.imperail.ac.uk
18
UK
University College London, Institute of Neurology, Queen Square, London WC1N 3BG, Unit of Functional Neurosurgery, Dr.
Patricia Limousin, Consultant Neurologist & Reader, +4402034488720, p.limousin@ucl.ac.uk
19
DE
emtec e.V., Germany
20
DE
Universitatsklinikum Tübingen, Klinik für Thorax, Hoppe Seyler Straße 3, 72076, Tübingen, www.thgchirurgie.de
21
DE
Universitats Freiburg Klinikum Hugstetter Str. 55, tanja.gunser@uniklinik-freiburg.de
22
DE
Klinikum Biefeld, Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery
23
DE
Universitats Klinikum Heidelberg, Department of Diagnostic & Interventional Radiology, Prof. Dr. Hans-Ulrich Kauczor,
Chairman of the Department, Im Neuenheimer Feld 110, 69120, Heidelberg, +496221565431, +496221565243
24
DE
Universitats Klinikum Heidelberg, Professor Dr. Peter Nawroth, Director Department of Internal Medicine & Clinical
Chemistry, Im Neuenheimer Feld 410, 69120, +06221568601, peter.nawroth@med.uni-heidelberg.de
25
DE
UniversitatsKlinikum Heidelberg, Department of nuclear medicine, Abteilung Nuklearmedizin, Prof. Dr. Uwe Haberkorn, Im
Neuenheimer Feld 400, 69120, Heidelberg, +06221567731, +06221565473, Uwe_Haberkorn@med.uni-heidelberg.de
26
DE
ΕMBL Heidelberg, Meyerhofstr 1, 69117, Germany, European Molecular Biology Laboratory, Dr. Christian Boulin, Director,
Core Facilities & services, +4962213878350, +4962213878242, boulin@embl.de, www.embl.de
27
28
DE
DE
Universitatsmedizin Mainz, Department of Hematology, Oncology & Pneumonology, PD Dr. med. Georg Heb, Medical
director, Geb. 302, I. OG, Zi. 103, Langenbeckstrabe 1, 55131, Mainz, +496131175040, +49613117475040,
georg.hess@unimedizin-mainz.de, www.klinik.uni-mainz.de/3-med
Medizinische Hochschule Hannover, Department of Neurology, Neurologie OE 7210, Carl Neuberg str. 1, 30625, Hannover,
+05115322391, +05115323115, neurologie.sekretariat@mh-hannover.de, Reinhard Dengler, Professor of Neurology, Director of
the Department of Neurology, Hannover, Medical School
29
DE
Herz Und Gefass Klinik GmbH Bad Neustadt, Professor Dr. Med Anno Diegeler, D-97615, Bad Neustadt a.d. Saale,
+499771662416, +499771651219, cachir@herzchirurgie.de, www.herzchirurgie.de
30
DE
Universitatsklinikum Dusseldorf, Klinik fur Hamatologie, Onkologie und klinische Immunologie, Postfach 101007 40001,
Ulrich Germing, Vice Head
31
DE
Ηannover Medical School, Prof. Dr. med. Arnold Ganser, Director Department of Hematology & Oncology, D-30623,
Hannover, Germany, +495115323020, +495115328041, www.mh-hannover.de, haematologie.onkologie@mh-hannover.de
32
DE
UniversitatsKlinikum Heidelberg, Prof. Dr. med. M. Gorenflo, Chairman, Department Paed. Cardiol./Congenital Cardiology,
Im Neuenheimer Feld 153, 69120, Heidelberg, +4906221564606, +4906221565790, Matthias.gorenflo@med.uni-heidelberg.de
33
IT
Universita degli studi di Napoli ‘’Federico II’’, Electronic Engineering Department,
Napoli, Italy www.ingbiomedica.unima.it
34
IT
Instituto Medicina Sport, Via Calori 6, Bologna franco.trevisiani@unibo.it
35
IT
Universita di Bologna, Dipartimento di Elettronica Informatica e Sistemistica, Viale Risorgimento 2, 40136, Bologna,
+0512093001, +0512093073, Rita Stagni, Assistant Professor, Faculty of Engineering, Via Rasi Spinelli 176, Cesena,
rita.stagni@unibo.it
36
IT
University Federico II of Naples, Professor Marcello Bracale, Via Claudio 21, 80125, Napoli, bracale@unima.it
37
IT
Tor Vergata University Hospital, Professor Sergio Amadori, Head of Hematology Unit, Viale Oxford 81, 00133, Rome, Italy,
segr.ematologia@ptvonline.it, info@ptvonline.it, +0620900018
38
IT
Universita di Pisa, Dipartimento di Oncologia dei Trapianti e delle Nuove Tecnologie in Medicina, Via Paradisa 2, 56100,
Pisa, +0509955513151956, +050573905, bartolozzi@med.unipi.it, www.rad.unipi.it segreteria@med.unipi.it, Professor
Direttore Carlo Bartolozzi
39
NL
Nederlands Kanker Institut – Antoni van Leeuwenhoek, NKI-AVL, Perrakis Anastasis, PhD, Project Manager, Associate
Professor, a.perrakis@nki.nl, +31205121951, Department of Biochemistry, B8, Plesmanlaan 121, 1066CX, Amsterdam
NL
Universitair Medisch Centrum Groningen, The Netherlands
41
NL
Universitair Medisch Centrum, Utrecht, Hugo W.A.M. de Jong, Medical Physicist, Heidelberglaan 100, 3584, CX,
h.w.a.m.dejong@umcutrecht.nl, +31302581098
42
NL
Leids Universitair Medisch Centrum, Deoartment of Endocrinology, Ko Willems van Dijk, Associate Professor, Department of
Internal Medicine Human Genetics, Albinusdreef 2, Postbus 9600, 2300 RC, Leiden
43
SE
Department of Applied Physics, KTH, Royal Institutet of Technology, Stockholm, Sweden www.cellphysics.kth.se
44
SE
Karolinska Institutet – Department of Oncology – Pathology, Bengt K. Lind, Docent, Address: Karolinska University Hospital
Heliport building, P9Q02, Solna, T: +468 517 700 00, +468 517 747 18, F: +468 343525 , bengt.lind@KI.se , www.radfys.ki.se
45
LV
Red Cross Medical College, Latvia www.rcmc.lv
46
ES
Universidad Politecnica de Madrid, Spain
47
ES
IRB, Institute for research in Biomedicine, Julien Colombelli, Core Facility Manager of the Advanced Digital Miscroscopy,
Parc Cientific de Barcelona, Baldiri Reixac 10, E-08028, Barcelona, Spain, www.irbbarcelona.org
48
NL
NKI-AVL Netherlands Cancer Institute, Amsterdam,
49
FR
Universite Paris Val –de-Marne, Service Universitaire D’ Ophtalmologie de Crteil, Faculte de medicine, 40 avenue de
Verdum, 94019, Creteil, Cedex , +0145175230
40
50
FR
PIERRE & MARIE CURIE, Faculté de Medecine, Service de la scolarité, Site Saint – Antoine, Alexandrie Saligot, 27 rue
Chaligny – 75571, Paris cedex 12, T: +33 1 40 01 14 75, alexandrie.saligot@upmc.fr, www.fmpmc.upmc.fr
51
NO
Oslo University Hospital, www.oslo-universitetssykehus.no, Pal G. Larsson, M.D., Head of Clinical Neurophysiological
Section, Department of Neurosurgery, 0027, Oslo, Norway, +4723074407, +4793429791, pal.gunnar.larsson@ous-hf.no
52
IE
UCD School of Agricultyre & Food Science, University College Dublin, Belfield, Dublin 4, Ireland, James Lyng, Senior
Lecturer in Food Science, +535017167710, james.lyng@ucd.ie
53
DK
Hvidovre Hospital, Klinisk Mikrobiologisk afdeling, +4538622409, +4538622409, +4536623357, MRSA KnowledgeCenter,
Department of Clinical Microbiology, Hvidovre University Hospital, Denmark, Kettegard Alle 30, 2650, Henrik Westh,
Professor, Consultant microbiologist, henrik.westh@hvh.regionh.dk
54
CH
ETH Zurich, Automatic Control Laboratory, ETL I 22, Physikstrasse 3, 8092, Zurich, Switzerland, +41446328970,
+41446321211, lygeros@control.ee.ethz.ch, www.control.ee.ethz.ch , Professor John Lygeros, Head of Laboratory
55
CH
University Hospital Zurich, Division of Cardiology, Raemistr. 100, 8091 Zurich, Switzerland, Dr. Christian Schmied, T: +41 44
255 21 21, F: +41 44 255 42 51, christian.schmied@usz.ch www.kardiologie.usz.ch
56
AT
Medizinische Universitat Graz, Mozartgasse 12/2, 8010 Graz, Austria, +00433163804036, +00433163809629,
petra.papst@medunigraz.at, Mag. Petra Papst, International Relations, Erasmus Incomings
Τμήμα Μαθηματικών
1
ES
Capio, Doctor Apostolos Karagounis, Consultant Cardiothoracic Surgeon, Hospital of Fundacion Jimenez Diaz de Madrid,
Avda de los Reyes Catolicos 2, 28040, Madrid, Spain, , fjd@fjd.es, www.fjd.es
LEGION Limited, 22-26 Albert Embankment, London, SE1 7TJ, United Kingdom, +442077930200, +442077938948,
www.legion.com, Vassilis Zachariadis DipEng, MSc, MPhil, Senior Scientist, v.zachariadis@legion.com
2
UK
3
CH
Swiss International School, Zurich North, Industriestrasse 50, CH-8304, Wallisellen, +41448307000, www.iszn.ch, Nick Nolan,
Head of Secondary School
4
FR
Universite Paris Descartes, G-L Baron, PhD, Professeur de sciences de l’ education, Directeur du laboratoire EDA,
+0176533543, +0142864304, georges-louis.baron@parisdescartes.fr
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
1
DE
Technische Universitat Braunschweig, Germany
2
DE
ptv, traffic mobility logistics, Karlsruhe, Germany
3
DE
Μax Planck Institut fur molekulare Genetik, Dr. Matthias Heinig, +493084131173, heinig@molgen.mpg.de,
www.molgen.mpg.de, Ihnestr. 63-73, D-14195, Berlin
4
IT
vidiemme consulting s.r.l., Milano, Italy, www.vidiemme.it
5
IT
Politecnico di Milano, Facolta del Design, Edificio PK, Via Durando 10, 20158, Milano alfredo.ronchi@polimi.it
6
IT
Eximia Srl, C.so di Porta Romana 63, 20122, Milano, +390245472788, +390255199647, info@eximia.it, www.eximia.it,
+393476110206
7
SE
KTH, Centre of the Royal Institute of Technology, Teknikrihgen 14, SE-10044, Stockholm, www.pdc.kth.se,
erwinl@pdc.kth.se,
8
NL
Philips Consumer Lifestyle, Advanced Technology, Jeffrey Kang, Software Architect, High Tech Campus 37, 5656 AE
Eindhoven, The Netherlands, jeffrey.kang@philips.com , wouter.van.der.beek@philips.com
9
NL
Philips Consumer Lifestyle B.V., Drs J Baggerman HR manager, Postbus 80002, 5600JB Eindhoven, 0031402747468,
joyce.baggerman@philips.com
10
NL
TUDelft University of Technology, Professor Stefan Dulman, Embedded Software group, +31152787491, +31152786632,
s.o.dulman@tudelft.nl , Meckelweg 4, 2628 CD, Delft, PO BOX 5031, 2600 GA, Delft, The Netherlands.
NL
TUDelft, Delft University of Technology, Faculty of Electrical Engineering, Mathematics & Computer Science, Department of
Mediamatics/Pattern Recognition & Bioinformatics, P.O. Box 5031, 2600 GA Delft, The Netherlands, Professor Dr. Marcel
Reinders, Head of the Delft Bioinformatics Lab
12
NL
DTU Fotonik, Department of Photonics Engineering, Ole Bang, professor, Head, Fiber Sensors & Supercontinuum Group,
+4545256352, +4545936581, oban@fotonik.dtu.dk, www.fotonik.dtu.dk, Technical University of Denmark, DTU, Building 343,
DK 2800 Kgs, Lyngby, Denmark
13
NL
MARS media BV, Bankaplein 3, 2585 EV Den Haag, www.marsmedia.nl Sven Kaptein / Steven Blom, +0031641215932,
steven.blom@marsmedia.nl, Postbus 76543, 1070 HC Amsterdam
14
NL
Sendsteps BV, Paalbergweg 11, 1105 AG Amsterdam, The Netherlands, Mike Coumans (CEO) T: 0031 20 716 3656 ,
mike.coumans@sendsteps.com , support.nl@sendsteps.com, www.sendsteps.com
15
UK
University of Essex, School of Computer Science and Electronic Engineering, Colchester Campus, Wivenhoe Park,
Colchester CO4 3SQ, www.essex.ac.uk , ces-genoffice@essex.ac.uk
16
UK
Gift-tours.com, Dino Johnson, 3 Littlestone Road, New Rommey, Kent, TN28 8 LN, United Kingdom, +08700429290,
+02082118983, sales@studios92.com
17
UK
King’s College London, Department of Computer Science, Algorithm Design Group, London WC2R 2LS, +442078482809
18
UK
comufy, Astrapia Ltd, innovation Warehouse, 1 East Poultry Avenue, London, EC1A 9PT, Dr. Sebastien Marion, COO
19
FR
SCG Consulting, RCS Creteil 502 224 058 , 27 ter avenue Dunois, F94240, L’ Hay-les- Roses, www.scgconsulting.fr ,
info@scgconsulting.fr
20
CZ
Prague University of Economics, Department of Information & Knowledge Engineering, Wchurchill Square, 13076, Prague
3, svatek@vse.cz
11
21
ES
22
ES
23
LI
Universitat Politècnica de Catalunya, ΝαΝοΝetworking Center in Catalunya, Mòdul D6 (Campus Nord), Jordi Girona, 1-3,
08034, Barcelona, Prof. Josep Solè-Pareta, 93 401 70 01, 93 401 70 55 , pareta@ac.upc.edu
Universidad De Cantabria, Dpto. Ingenieria de Comunicaciones, Professor Luis Munoz, Department of Communications
Engineering, Plaza de la Ciencia, s/n. 39005, Santander, Spain, +34942201387, +34942201488
ICT-Center AG, Schwefelstrasse 5a, P.O. Box 205, FL-9490, Vaduz, +423235 0010, +4232350011, support@ict-center.com,
www.ict-center.com, Mr. Rudolf Kitz, CEO, Rudolf.kitz@ict-center.com
Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών Μηχανικών
BE
Von Karman Institute for Fluid Dynamics, Belgium , Professor Jeroen van Beeck, Chaussee de Waterloo 72, B-1640 Rhode
St Genese, +32023599611, +32023599600, secretariat@vki.ac.be, www.vki.ac.be
2
BE
Vrije Universiteit Brussel, Department Mechanics of Materials & Construction, Professor Hugo SOL, Full Professor, Pleinlaan
2, B1050, Brussels, Belgium, +32026292922-61, +3226292928, hugos@vub.ac.be , Professor Danny Van Hemelrijck, Pleinlaan 2,
B1050, Brussels, Belgium, +32026292922-61, +32026292928, dvhemelr@vub.ac.be
3
ES
4
ES
Univversidad Politecnica DeValenncia, Centro Multidisciplinar de Modelacion de Fluidos, Dr. Joaquin Izquierdo Sebastian,
jizquier@gmmf.upv, CMMF-UPV, Campus de Vera, Edificio 5C, Camino de Vera S/N, 46022, Valencia, Spain, Dr. Rafael
Perez-Garcia, Director CMMF, rperez@gmmf.upv.es
5
AT
Solar Engineering of the Vienna University of Technology, Institute of Energy Systems & thermodynamics, Dr. Michael Hartl,
Michael.hartl@tuwien.ac.at, +43158801302330, Getreidemarkt 9, A1060, Vienna, Signature: karl.ponweiser@tuwien.ac.at, Prof.
Dr. Karl Ponweiser
6
DE
Institut fur Verbundwerkstoffe GmbH, Erwin Schrodinger Str. Geb 58, 67663, Kaiserslautern, Germany, professor Dr-Ing. Ulf
Breuer, Chief Executive Officer, +496312017-0, +496312017-199, www.ivw.uni-kl.de, info@ivw.uni-kl.de
7
DK
Technical University of Denmark, Department of Mechanical Engineering, , Nils Koppels Alle, Building 403, DK-2800 Kgs.
Lyngby, +4545254300, +4545254325, jhw@mek.dtu.dk
8
LV
Latvijas Universitate, Polimeru Mehanikas Instituts, Andrey Aniskevich, Dr. Sc. Ing. Leading researcher, Institute of Polymer
Mechanics, University of Latvia, 23 Aizkraukles str. Riga, LV-1006, Latvia, +37167543303, +37167820467, http://www.pmi.lu.lv,
polmech@pmi.lv, www.pmi.lv
1
Universidad Politecnica De Valencia, Instituto de Tecnologia de Materiales, Camoni de Vera, s/n, 46022, Valencia,
vamigo@mcm.upv.es, www.upv.es, Vicente Amigo Borras
9
CH
10
FI
Micro-Cameras & Space Exploration SA, Dr. Stephane Beauvivre, CEO, Puits Godet 10a, CH-2000 Neuchatel, Switzerland,
+41325667676, +41327240290, www.microcameras.ch
Aalto University, School of Electrical Engineering, Department of Signal Processing & Acoustics, Professor Ville Pulkki,
ville.pulkki@aalto.fi, +358504410129, P.O. Box 13000, FI-00076, Aalto, Finland, elec.aalto.fi/en
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών
---------------------------------------------------
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης
1
CZ
Universitas Ostraviensis, Facultas Paedagogica, University of Osrtava, Mlynska 5, 70103, Ostrava
Josef.Malach@osu.cz
2
UK
London Metropolitan University, Center for Multilingualism in Education, 166-220 Holloway Road, London, N7 8DB,
www.londonmet.ac.uk , t.issa@londonmet.ac.uk
3
UK
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Λονδίνου, Ευαγγελή Σαλαμούρα, 3 Pierrepoint Road, London, W3 9JR, +02089926156, +02089934373,
greekschool@btconnect.com
4
UK
Leeds Metropolitan University, Diversity Equity & Inclusion research Centre, Carnegie Faculty, School of Sport, Headingley
Campus, Leeds, LS6 3QS, Professor Anne Flintoff, Head of the Research Centre for Diversity, Equity & Inclusion, Faorfax Hall
Headingley Campus, Leeds, a.flintoff@leedsmet.ac.uk, +01138126148
5
FR
L’AMAP, Annie Couedel, presidente de l’ association ONG-L’AMAP, 8 rue Sedaine, 75.011 Paris, +0143380264, http://amitiepeuples.net
6
DE
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Μπίλεφελντ, Ramaweg 6, 33617, Bielefeld, Τ: 0049 521 63785, F: 0049 521 63785,
dimotikobielefeld@yahoo.gr , κ. Βασίλειος Παρθενιάδης, Αναπλ. Διευθυντής.
7
DE
Δημοτικό Σχολείο Μονάχου «ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ», Ernsbergerstr. 3a, 81241 München, T:+49 82979230, F: +49 82085, κ. Κωνσταντίνος
Μπάρκας, Διευθυντής, gr.thsi@t-online.de, http://2dim-muenchen.europe.sch.gr/school
8
DE
Ελληνικό Δημοτικό Σχολείο Dusseldorf, Οδυσσέας Τρίκκος, Διευθυντής, Heerdter Sandberg 12, 40549, +0049211444292,
+00492111675098, mail@dim-duess.europe.sch.gr
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
1
UK
University of Sheffield, Department of Civil & Structural Engineering, Kypros Pilakoutas, Manager of the Centre for Cement &
Concrete, Chairman of the Concrete & Earthquake Research Group, Heavy Structures & Materials Laboratory Manager,
+441142225065, +441142225700, k.pilakoutas@sheffield.ac.uk, Sir Frederick Mappin Building, Mappin Street, Sheffield, S1 3JD
2
UK
John Moores University, School of the Built Environment of Liverpool, Mike Riley, Director of School
3
DE
Beuth Hochschule Für Technik, Berlin, University of Applied Sciences, Luxemburger Straße 10, 13353
4
DE
Hochtief Solutions AG, Barthstrabe 4, 80339, Munchen, Energy & Infrastructure Solutions, Civil Engineering &
Traffic Operating Systems, +08954760-286, +08954760377, Stephan Otto, Vorsitzender der Geschaftsleitung
5
IT
Fuksas, Piazza del Mont di Pieta 30, I-00186, Roma, office@fuksas.it
6
IT
ECSD, Engineering Consulting & Structural Design, Milan, Elena Mola, Phd, Administrator, Legal Representative &
HR Supervisor, Via Goldoni 22, 20129, Milano, +390273954653, +390270008547, Italy
7
IT
8
FR
9
ES
Seconda di Ingegneria degli studi di Napoli, Dipartimento di Ingegneria Civile, Design, Edilizia e Ambiente, Real
Casa dell’ Annunziata, via Roma, 29, 81031, Aversa, +0815010206, +0815037370, dip.dic@unima2.it,
dip.ingegneriacivile@pec.unima2.it, Michele Iervolino, PhD, Assistant Professor of Hydraulics, +390815010431,
+390815037370
Vinci Construction, Centre terrassement de Valence, Chemin Rural de la Motte, F -26000, Valence, www.vinciconstruction.fr
Tecnalia Research & Innovation, Juan Carlos Rodriguez Estevez, Manager of Organization & Systems,
+34946430850, Parque Tecnologico de Bizkaia, Laida Bidea Edificio 204, 48170, Zamudio, Spain,
juancarlos.rodriguez@tecnalia.com
Τμήμα Φαρμακευτικής
1
FR
Faculté de Pharmacie, Université Claude Bernard-Lyon 1, Institut des Sciences Pharmaceutiques et Biologiques, France
2
AT
Austrian Research Centers GmbH – ARC, Seibersdorf, Austria
3
AT
Technische Universitat Wien, Vienna University of Technology, Laboratory Research Group Bio & Polymer Analysis at The
Institute of Chemical Technologies & Analytics, Ernst Pittenauer, PhD, Dr. Gunter Allmaier, Head of the Research Division of
Instrumental Analytical Chemistry, Getreidemarkt 9/164, A-1060, Vienna, Austria, +4315880115160, +4315880115199,
guenter.allmaier@tuwien.ac.at
4
IT
Linda Mercuri, Foreign Trade Director, DMG Italia srl, linda.mercuri@dmgit.com, Marketing Department Head Office in
Pomezia RM
5
IT
Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri, Via Giuseppe La Masa, 19-20156, Milano, Italy, +3902390141, +39023546277,
Dr. Mario Salmona, Head, Department of Molecular Biochemistry and Pharmacology
6
DE
Heinrich Heine Universitat Dusseldorf, Institut fur Pharmazeutische Biologie und Biotechnologie, , Prof. Dr. Peter Proksch,
40225, Dusseldorf, Universitatsstr 1, Gebaude 26.23, proksch@uni-duesseldorf.de
7
DE
Uniklinik Koln, Institut fur Pharmakologie, Dr. Carsten Muller, Head of Department TDM, Gleueler str. 24, 50931, Koln,
c.mueller@uni-koeln.de
8
DE
Universitat Leipzig, institute fur Organische Chemie, Prof dr. Athanassios Giannis, Johannisallee 29, D-04103, Leipzig,
+493419736581, +493419736599, giannis@uni-leipzig.de
9
NL
Leiden University, Faculty of Science, Gorlaeus Laboratories, P.O. Box 9502, Einsteinweg 55, 2300 RA Leiden, The
Netherlands, m.danhof@lacdr.leidenuniv.nl
10
NL
Leiden / Amsterdam, Center for Drug Research ,Dr. Oskar Della Pasqua, Associate Professor, Division of Pharmacology,
L.A.C.D.R., T: +31 71 5276214, F: +31 71 5276292, d oscar.e.della-pasqua@gsk.com, dellapasquaoe@umail.leidenuniv.nl
11
NL
VU University Medical Center, Amsterdam , Department of Physiology, Medical Faculty, , The Netherlands, Pieter Koolwijk,
PhD, Assistant Professor, Van der Boechorststraar 7, Room C-185, 1081, BT Amsterdam, The Netherlands, +31204449927,
p.koolwijk@vumc.nl
12
SE
Uppsala Universitet, Department of Biochemistry & Organic Chemistry, Professor Lars Baltzer, Head of programme in Physical
Organic Chemistry, P.O. Box 576, 75122, Uppsala, Sweden, +46184713810, +46184713818, Lars.Baltzer@biorg.uu.se
13
SL
GlaxoSmithKline.d.o.o., Ljubljana, Cvetkova ulica 29, 1001 Ljubljana, Slovenija, Boŝtjan Čeh, Marketing Specialist, T: 00386 (0)1
2802515, F: 00386 (0)1 2802549, bostjan.x.ceh@gmail.com
Τμήμα Φιλολογίας
1
NL
Leiden University Centre for Linguistics LUCL, The Netherlands, www.lucl.nl
2
DE
Humboldt Universitat zu Berlin, Philosophische Fakultat II, Department of German Language & Linguistics, Professor Dr.
Elisabeth Verhoeven, Dorotheenstrabe 24, 10099, Berlin
Τμήμα Φιλοσοφίας
1
DE
Ελληνικό Γυμνάσιο Μπίλεφελντ, Ramaweg 6, 33617, Bielefeld, T:+0049 521 65751, F: 0049 521 65751, gymnasiobie@yahoo.gr , κ.
Αστέριος Λιούτας, Αναπλ. Διευθυντής.
Τμήμα Φυσικής
1
DE
Polymer Optical Fiber Application Center, Numberg, Germany, www.pofa.de
2
DE
Julius – Maximilians – Universität Würzburg, Technische Physik, Dr. Christian Schneider, Technische Physik, Am Hublam,
D -97074 Würzburg, Germany, P: +49 931 31 – 88021 , F:+49 931 31 – 85143, christian.schneider@physik.uni-wuerzburg.de
3
PL
Poznan University of Technology, Department of Technical Physics, 5 M. Sklodowskiej-Curie Sq., 60965, Poznan, Poland,
Dr. Hab. Jacek Goc, Professor nadzw, jacek.goc@put.poznan.pl
4
BE
RMI, Royal Meteorological Institute, Ringlaan 3, B-1180, Brussels, Dr. Hugo De Backer, Hugo.DeBacker@meteo.be
5
BE
Vrije Universiteit Brussel, Department ETRO-Electronics & Informatics, Pleinlaan 2, B-1050, Brussel, Cornelis Jan Professor,
Director IRIS research group, +3226292930, +3226292883, jpcornel@etro.vub.ac.be
Universidad Complutense De Madrid, Neurocomputing & Neurorobotics Research Group, Prof. Fivos Panetsos, Director of
the Research Group, +34607189861, +34913946885, fivos.panetsos@opt.ucm.es
6
ES
7
ES
Universitat Politechnica de Catalunya, Centre de Recerca en Nanoenginyeria, Dr Ernest Mendoza, c/Pascual I Vila 15, 08028,
Barcelona, +34934017905, ernest.mendoza@upc.edu,
8
ES
Universitat Politecnica de Catalunya, , Grup de Nanomaterials Aplicats, Dr. Ernest Mendoza, Centre de Recerca en
Nanoenginyeria, c/Pascual I Vila 15, 08028, Barcelona, +34934017905, ernest.mendoza@upc.edu
9
ES
Universitat de Lleida, Multidisciplinary Group of Solar Energy, Joan I. Rosell, Centre de Recerca en Energia Aplicada, C/Pere
de Cabrera 11, 25001, Lleida, Spain, +973702000, Rosell@macs.udl.cat
10
IT
Universita Degli Studi di Trento, Dipartimento di Fisica, Professor Stafano Vitale, Stefano.Vitale@unitn.it, +390461281568, I38050, Povo, Italy, +390461283934
11
IT
Universita degli studi di Trento, Faculty of Science, Professor Stefano Oss, Via Verdi, 6, Molino Vittoria, 38122, trento , Italy,
+390461283237, +390461282916, llp-erasmus@unitn.it
12
NL
Universiteit Leiden, Marc Koper, Professor of Surface Chemistry & Catalysis, Leiden Institute of Chemistry, Leiden University,
PO Box 9502, 2300 RA, Leiden, The Netherlands, +31715274250, m.koper@chem.leidenuniv.nl
13
FR
Telecom ParisTech, 46 rue Barrault, 75634, Paris Cedex 13, France, +33145817777, +33145817076, www.telecom-paristech.fr,
Yves Jaouen, Professor, Communications & Electronics Department, Optical Telecommunications Group,
yves.jaouen@telecom-paristech.fr
14
FR
Universite Angers, Bouchta Sahraoui, Professor, Laboratory MOLTECH-Anjou-UMR CNRS 6200, Department of Physics,
2bd Lavoisier 49045, cedex 2, France, +33241735216, +33241735352, bouchta.sahraoui@univ-angers.fr
15
FR
Institut de Physique et Chimie des Matériaux de Strasbourg, Department of Ultrafast Optics and Nanophotonics, Prof Stefan
Haacke , T: +33 (0)388 10 71 71, haacke@unistra.fr
16
SE
Uppsala Universitet, Division of Solid State Physics, Department of Engineering Sciences, Gunnar Niklasson, Professor, Box
534, SE-751 21, Uppsala, Sweden, +46184713101, +4618500131, gunnar.niklasson@angstrom.uu.se
17
SE
Uppsala Universitet, Department of Chemistry, Angstrom Laboratory, Anders Hagfeldt, Professor, Dean of Chemistry, Box
523, SE-751 20, Uppsala, Sweden, +0814713265, +46184713265, www.fki.uu.se, anders.hagfeldt@kemi.uu.se
18
UK
University College London, Mullard Space Science Laboratory, Dr. Sarah Matthews, Reader in Solar Physics , Holmbury St.
Mary, Dorking, Surrey RH5 6NT, T: +44 (0)1483 204100, F: +44 (0)1483 278312, sam@mssl.ucl.ac.uk
19
UK
UCL, Department of Physics & Astronomy, Dr. Frank Deppisch, Gower Street, London, WC1E 6BT, +442076790171,
+442076797145, f.deppisch@ucl.ac.uk
20
UK
University of Cambridge, Department of Engineering, Hopkinson Laboratory, Epaminondas Mastorakos, Professor of Energy
Technologies, Trumpington Street, Cambridge CB2 1PZ, +441223332690, +441223332662, em257@eng.cam.ac.uk
21
CH
ETH, Swiss Federal Institute of Technology Zurich, Laboratory for Solid State Physics, Professor Klaus Ensslin, HPF E 3,
Schafmattstrasse 16, 8093, Zurich, Switzerland, +410446332209, +410446331146, www.nanophys.ethz.ch
22
CH
Universite de Geneve, Faculte Des Sciences, Departement de chimie physique, Professor Eric Vauthey,
eric.vauthey@unige.ch, 30quai Ernest Ansermet, CH1211, Geneve 4, +0223796804, +0223796518, www.unige.ch/sciences/chifi
23
CH
CERN, Organisation Europeennee pour la recherché Nucleaire, European Laboratory for Particle Physics, Dr. Joerg
Wotschack, Senior Physicist, CH 1211, Geneve, 23, Switzerland, +41227671164, +41227678350, joerg.wotschack@cern.ch
Τμήμα Χημείας
1
DE
Leibniz Institut fur Molekulare Pharmakologie, Germany
2
DE
Karlsruhe Institute of Technology, KIT, Institute for Inorganic Chemistry, Campus South, pobOX 6980, 76049, Germany,
Professor Dr. Anie K. Powell, Engesserstr 15, Building 3045, 76131, annie.powell@kit.edu, www.kit.edu
3
DE
KIT, Institute for Inorganic Chemistry, KIT Campus South, POBox 6980, 76049, Karlsruhe, Germany, Prof. Dr. Annie Powell,
Engesserstr 15, +497216082135, +497216088142, annie.powell@kit.edu
4
IT
Universita degli studi di Firenze, Professor Anna Maria Papini, Department of Chemistry, University of Florence, Via della
Lastruccia 13, I-50019, Sesto Fiorentino, Italy, +390554573561, +390554573584
5
IT
Universita degli studi dell’ Insubria, Facolta di Medicina e Chirurgia, Dipartimento di Scienze Biomediche
Sperimentali e Cliniche, Via Dunant 5, 21100, Varese, Italy, alberto.passi@uninsubria.it
6
IT
Universita della Calabria, Mass Spectroscopy Laboratory, Department of Chemistry & Chemical Technologies, PROFESSOR
Giovanni Sindona, Head of the Department, www.unical.it, Campus di arcavacata, 87036 Arcavacata di Rende, Via Pietro Bucci
cubo
7
IT
fondazioneplart, Plart Foundation, Alice Hansen, Settore Ricerca e Conservazione, Via Martucci, 48, 80121, Napoli,
+08119565703, +08119565726, www.fondazioneplart.it, fondazioneplart@gmail.com
8
NO
Kjemisk Institut Universitetet I Bergen, Department of Chemistry, Allegt41, No-5007, Bergen Norway,
george.francis@kj.uib.no
9
FR
Universite Paris XII Val de Marne, Laboratoire CRRET-CNRS UMR 7149, 61 Avenue du General de Gaulle, 94010 Creteil
Cedex, Dr. Suzanne Menashi, Research Director, memashi@univ-paris12.fr, suzannemenashi@free.fr
10
11
12
13
SE
Ludwig Institute for Cancer Research, Box 595, SE-75124, Uppsala, Sweden, www.licr.uu.se , aris.moustakas@licr.uu.se
FR
IBCM-Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire, Group Dominique Ferrandon, 15 rue René Descartes, 67084 Strasbourg
CEDEX, Dr. Kwang-Zin Lee, Postdoctoral fellow, fax: 0033 3 88 60 69 22, phone: 033 3 88 41 70 65, k.lee@ibcm.u-strasb.fr,
PT
NL
Universidade Nova de Lisboa,Faculdade de Ciencias E Tecnologia, Faculdade de Ciencias E Tecnologia
Chemistry Department, FCT-UNL, 2829-516, Caparica, Portugal, Dr. Zeljko Petrovski, Assistant Researcher & Professor Joao
Paulo Noronha
Delicia BV, po Box 5052 5004 EB Tilburg, The Netherlands, Mr. Sjors Homminga, R&D Manager in Delicia,
Zevenheuvelenweg 53, +0634995566, +0134630805
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
1
ES
Universitat de Barcelona, Departament d’ Enginyeria Quimica, Barcelona, Spain
2
ES
Universidad de Granada, Facultad de Ciencias, Departamento de Ingenieria Quimica, 18071, Granada, Dr. Miguel Garcia
Roman, Professor Ayudante Doctor, Chemical Engineering Department, Faculty of Sciences, +34958241000, +34958248992,
mgroman@ugr.es
3
UK
University of Cambridge, Centre for Mathematical Sciences, United Kingdom
4
UK
Department of Electronic & Electrical Engineering, Loughborough University, United Kingdom
NO
Norwegian University of Science & Technology, Department of Materials Science & Engineering, Professor Terje Ostvold,
Terje.Ostvold@sintef.no, , N-7491, Trondheim, Norway
6
NO
NTNU, Trondheim, Norwegian University of Science & Technology, Department of Chemical Engineering, Professor Sigurd
Skogestad, , N-7491, Norway, skoge@ntnu.no
7
CY
Geomatic Ltd, Nikou Georgiou 6 Block C PC 1095, Nicosia, Cyprus, www.geomatic.com.cy , ltofas@geomatic.com.cy
8
DK
DTU Mechanical Engineering, Jens Honore Walther, jhw@mek.dtu.dk, Danmarks Tekniske Universitet, Department of
Mechanical Engineering
9
NL
Delft University of Technology, Department of Chemical Engineering, Group of Nanostructure Materials, Prof. Andreas
Schmidt – Ott, Julianalaan 136 , delft 2628 BL, Netherlands, T: +31 – 1527-88577, F: +31 – 1527 -84945, www.tudelft.nl
10
FR
IRCELYON, 2 Av. A. Einstein, 69626 Villeurbanne Cedex, France, Dr. Geantet Christophe, Responsible du groupe raffinage
IRCELYON, T: +33(0) 472 445 300, F: +33 (0) 472 445 399
5