Download ר שילוני "ד – אנטומיה

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
‫‪1‬‬
‫אנטומיה – ד"ר שילוני‬
‫עצמות הגוף‪:‬‬
‫העצמות בגוף מתחלקות לשלושה סוגים‪:‬‬
‫‪ .1‬ארוכות – בעלות קצה מרוחק ומקורב וגוף שיש לו צורה של צינור‪.‬‬
‫‪ .2‬שטוחות – עצמות של הגולגולת‪ ,‬האגן‪ ,‬העצמות יותר דקות ולכן יותר שבירות‪ .‬המבנה שלהן‬
‫הוא כמו שני דפי פוליו מחוברים‪.‬‬
‫‪ .3‬קטנות – לא ארוך‪ ,‬לא שטוח‪ .‬אין להן צינור והן לא דקות כמו דפים‪ .‬למשל חוליות עמוד‬
‫השדרה‪.‬‬
‫בכל סוגי העצמות יש לנו שני אזורים‪ :‬חיצוני ‪ :cortex‬עצם חזקה ומסיבית‪ .‬פנימי ‪ :medulla‬אזור חלש‬
‫ופריך יחסית‪ .‬ניתן להשוות לכיכר לחם‪ .‬מבחוץ החלק הקשה והחזק ומבפנים ישנו החלק הרך‪ .‬בתוך‬
‫המדולה ישנו מח עצם‪ .‬מח עצם – זו רקמה רקה שבה נוצרים תאי אדם‪ .‬למשל אצל תינוקות‬
‫שהוורידים כל כך קטנים ודקים לא תמיד מצליחים להכניס עירויי‪ .‬לכן‪ ,‬מחדירים למח עצם‪.‬‬
‫תפקידי העצמות‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫יציבות‬
‫הגנה על איברים פנימיים‬
‫החזקת משקל הגוף‬
‫צורת מבנה הגוף‬
‫תנועה‬
‫מאגר למינרליים‬
‫ייצור מח עצם‬
‫אצל תינו קות העצמות נוצרות ממצב של סחוסים‪ .‬כאשר התינוק במצב עוברי אין הרבה סידן בעצמות‪,‬‬
‫הן כמו ג'לי‪ .‬במהלך השנים הן מקבלות את המינרליים ומתייצבות‪ .‬את עיקר התופעה ניתן לראות‬
‫בגולגולת‪ .‬לאחר גיל ‪ 4-5‬העצמות נסגרות ולכן הוא כל כך רגיש עד גיל מסוים ואסור לגעת בראש‪.‬‬
‫אצל בנות‪ ,‬העצמות גדלות עד כשנתיים לאחר הופעת המחזור‪ .‬וגברים מתפתחים עד גילאים ‪.17-18‬‬
‫על פי צילום ניתן לדעת מהו גיל העצמות‪ .‬נותן לחזות כמו כן את גובה הילד‪ .‬במידה ויש הפרש של‬
‫שנתיים בין גיל העצמות וגיל החולה התופעה עלולה לפגוע בשני אופנים‪ .1 :‬נפשית; ‪ .2‬התפתחותית‪.‬‬
‫אך ניתן לטפל על ידי הורמונים‪.‬‬
‫עצמות כף היד‬
‫(‪ )1‬אגודל; (‪ )2‬אצבע; (‪ )3‬אמה; (‪ )4‬קמיצה; (‪ )5‬זרת‪.‬‬
‫בכל אצבע יש מספר גלילים‪ .‬שהם מרכיבים את המבנה של האצבע‪ .‬גליל נקרא ‪ .phalanx‬גליל הוא‬
‫נתחם בין מפרק למפרק‪ .‬לכל גליל יש שני קצוות‪ :‬מקורב ומרחוק (‪ .)proximal ,distal‬בכל גליל של‬
‫האצבעות הצד המקורב נקרא בסיס והצד המרוחק נקרא ראש‪ .‬לגליל התיכוני נקרא גליל אמצעי‬
‫‪.middle‬‬
‫באצבעות ‪ 2-5‬יש שלושה גלילים בכל אחת ואילו באצבע אחת יש שניים בלבד‪ .‬אצבעות כף היד‬
‫מחוזקות על ידי עצמות שנקראות עצמות המסרק ‪ .metacarpal‬עצמות המסרק הן עצמות ארוכות‪,‬‬
‫כמו כן גם להן יש בסיס וראש‪ ,‬קצה מרוחק וקצה מקורב‪ .‬מכיוון שזוהי עצם ארוכה מה שבין הראש‬
‫לבסיס יקרא ‪ ,body‬גוף‪.‬‬
‫© סוכם על ידי לירון אפשטיין ©‬
‫‪2‬‬
‫העצמות שמחזיקות את עצמות ה‪ metacarpal-‬נקראת עצמות שורש כף היד (‪ )wrist‬וניתן לקרוא להן‬
‫קרפליות‪.‬‬
‫בשורש כף היד יש שמונה עצמות‪ .‬כל העצמות הן עצמות קטנות יחסית עם הרבה זווית על שטחי‬
‫הפנים שלהן והן קרובות זו לזו‪ .‬המטרה‪ :‬ליצור תנועה סיבובית עדינה ומורכבת‪.‬‬
‫נסדר את עצמות שורש כף היד לשתי שורות‪ :‬שורה הראשונה היא הקרובה יותר לעצמות ה‪-‬‬
‫‪ metacarpal‬ונקראת שורה מרוחקת‪ .‬השורה השנייה היא הקרובה למרכז הגוף ונקראת שורה‬
‫מקורבת‪.‬‬
‫שורה מרוחקת‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫העצם שמחזיקה את ‪ )1( metacarpal‬נקראת ‪.trapezium‬‬
‫העצם שמחזיקה את ‪ )2( metacarpal‬נקראת ‪.trapezoid‬‬
‫העצם שמחזיקה את ‪ )3( metacarpal‬נקראת ‪.capitate‬‬
‫העצם שמחזיקה את ‪ )4( metacarpal‬ו‪ )5(-‬נקראת ‪.hamate‬‬
‫שורה מקורבת‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫העצם הראשונה שנמצאת על יד ה‪ trapezium -‬נקראת ‪ .scaphoid‬מרוב שהיא עצם חשובה‬
‫נתנו לה מספר שמות נוספים‪ :‬עצם הסירה ו – ‪.navicula‬‬
‫בשכנות לעצם הסירה נמצאת עצם ה‪ ,lunate -‬עצם הסהר (עקב צורתה)‪.‬‬
‫על יד עצם הסהר ישנה עצם בשם ‪ .triquetral‬זאת מכיוון שהעצם הזכירה לרופאים‬
‫הקדומים פירמידה משולשת‪.‬‬
‫העצם הקטנה ביותר נקראת ‪.pisiform‬‬
‫באופן כללי‪ ,‬בין העצמות יש מפרקים ושמות המפרקים שימושיים לא פחות‪ .‬הם נקראים מפרקים בין‬
‫גלילים ‪ inter phalangeal joint‬וקוראים להם על פי המיקום שבו הם נמצאים‪ .‬באצבע ‪ 1‬יש מפרק ‪1‬‬
‫לכן קוראים לו מפרק בין גלילי של אצבע ‪ .IPJ 1‬באצבעות ‪ 2-5‬המפרקים נקראים מפרק בין גלילי‬
‫מקורב‪/‬מרוחק‪ )DIPJ( distal inter phalangeal joint ,‬ומוסיפים את מספר האצבע וצד היד‪.‬‬
‫על פי אותו רעיון‪ ,‬כך נוהגים גם במפרקים על עצמות המסרק והגליל‪ .‬הם נקראים ‪metacarpal‬‬
‫‪ )MPJ( phalangeal joint‬וכמובן יש להוסיף את מספר האצבע והצד‪.‬‬
‫‪ IP‬זוהי תמיד האצבע הראשונה‪ .‬מכיוון ששם יש רק שני גלילים ומפרק אחד‪ .‬למפרק בין עצמות‬
‫השורש ובין העצמות ה‪ metacarpal -‬יקראו ‪ ,carpo metacarpal joint‬בקיצור ‪ CMc‬וכמובן מוסיפים‬
‫את מספר האצבע‪.‬‬
‫עצמות האמה‬
‫עצמות האמה הן עצמות שמחזיקות את שורש כף היד ומחברות בין המרפק לשורש כף היד‪ .‬באמה‬
‫יש שתי עצמות ‪ ,‬שתיהן הן עצמות ארוכות ובשתיהן החלק המרכזי נקרא גוף ‪ .body‬אפשר לחלק את‬
‫העצמות לשלושה שלישים‪:‬‬
‫‪ .1‬המרכזי – הגוף‬
‫‪ .2‬המרוחק – קשור לשורש כך היד‬
‫‪ .3‬המקורב – במרפק‬
‫© סוכם על ידי לירון אפשטיין ©‬
‫‪3‬‬
‫לעצם הראשונה קוראים ‪ .radius‬היא העצם שבאזור של שורש היד והיא מאוד עבה (יחסית לשניה‬
‫שהיא דקה)‪ .‬הנקודה הבולטת בצד של עצם ה‪ radius-‬נקראת ‪ .styloid process of radius‬שאר‬
‫השטח המפרקי של ה‪ radius-‬נאחז בעצמות השורש (בעיקר ב‪ .)navicula -‬הסיבה שיש ל‪styloid -‬‬
‫‪ process‬שם זה מפני שהוא נוטה להישבר רבות (בגלל הבליטה שלו)‪ .‬השליש המרוחק עבה יחסית‬
‫לגוף העצם‪.‬‬
‫לעצם הרדיוס באזור המרפק‪ ,‬הקצה העליון הוא שטוח ומסביבו כמעין טבעת‪ .‬קוראים לו ראש‬
‫הרדיוס‪ .‬מתחת למישור של ראש הרדיוס העצם קצת יותר דקה‪ ,‬לכן קוראים לה צוואר הרדיוס‪.‬‬
‫הצוואר צמוד לראש הרדיוס אך מרוחק ממנו במקצת‪ .‬החלק הקדמי של עצם הרדיוס מעט יותר‬
‫מרוחק מהצוואר‪ ,‬יש גבשוש שקוראים לו ‪.tuberosity of the radius‬‬
‫העצם השנייה נקראת ‪ .ulna‬גם היא מחולקת לשלושה שלישים‪ .‬גם שם יש בליטה‪ ,‬בחלק המרוחק‬
‫שלה וקוראים לבליטה ‪ .styloid process of ulna‬גם לה יש שם מפני שהיא נשברת לעיתים דחופות‪.‬‬
‫השליש המקורב של ה‪ ulna -‬נמצא במרפק‪ .‬הקצה המקורב ביותר של עצם ה‪ ulna -‬נקרא‬
‫‪ .olecranon‬בשליש המקורב של ה‪ ulna -‬יש בליטה לכיוון קדימה שנקראת ‪ .coronoid process‬מכיוון‬
‫שהוא לוט לכיוון קדימה לא נוכל להרגיש אותו או למשש אותו‪ .‬בין ה‪ coronoid process -‬ל‪-‬‬
‫‪ olecranon‬נוצר שקע ולו קוראים ‪ . trochlear notch‬בשליש המקורב של ה‪ ulna-‬יש גבשוש והוא‬
‫נמצא במישור הקדמי של ה‪ ulna -‬והוא נקרא ‪ .tuberosity of ulna‬הוא מהווה בסיס לשרירים והוא‬
‫חייב להיות חזק‪ .‬בשליש המקורב של ה‪ ulna -‬יש שקע נוסף שנמצא צמוד לעצם הרדיוס‪ ,‬לראש עצם‬
‫הרדיוס‪ ,‬והוא נקרא ‪.radial notch of ulna‬‬
‫כאשר אנו מסובבים את האמה‪ ,‬הראש של הרדיוס מסתובב בתוך השקע שנקרא ‪radial notch of‬‬
‫‪.ulna‬‬
‫עצם הזרוע‬
‫עצם הזרוע נקראת ‪ .humerus‬היא עצם ארוכה והגוף שלה במרכז‪ .‬יש לה שלושה שלישים‪:‬‬
‫‪ .1‬המרכזי – גוף‬
‫‪ .2‬המקורב – כתף‬
‫‪ .3‬המרוחק – מרפק‬
‫המרוחק‪:‬‬
‫יש התבלטויות משני ציידי העצם‪ ,‬קוראים להן ‪ .condyle of humerus‬מכיוון שיש שניים‪ ,‬יש שתי‬
‫שמות שונים‪ .‬הבליטה שנמצאת קרובה למרכז הגוף נקראת ‪ medial condyle‬והמרוחקת מהגוף‬
‫נקראת ‪ .lateral condyle‬בכל אחת מהן יש בקצה שלהן גבשושית שקוראים לה ‪epicondyle‬‬
‫(‪ .)medial, lateral‬מעליהן נראה כמעין "צוואר" ל‪ .umerus -‬זה בעצם המקום בו נגמר הגוף של ה‪-‬‬
‫‪ humerus‬ומתחילה ההתרחבות בסמוך למרפק וזה נקרא ‪.)medial, lateral( supracondylar crest‬‬
‫בקצה של ה‪ humerus -‬של המרפק יש את השטח עם מפרקי עצמות האמה‪ .‬את השטח הזה אנו‬
‫מחלקים לשניים‪ .‬הצד המדיאלי (מול ה‪ )ulna -‬שנקרא ‪ ,trochlea‬הצד הלטרלי שנקרא ‪capitelum‬‬
‫(זהו הצד של השטח המפרקי עם ראש הרדיוס)‪ .‬במבט לאחור‪ ,‬ה‪ trochlea -‬תופסת את רוב השטח‬
‫של ה‪.humerus -‬‬
‫יש שקע בתוך העצם והוא נקרא ‪.olecranon fossa of humerus‬‬
‫© סוכם על ידי לירון אפשטיין ©‬
‫‪4‬‬
‫המקורב‪:‬‬
‫לקצה המקורב של ה‪ humerus -‬קוראים ראש ה‪ .humerus -‬יש לו צורה של כיפה והוא נכנס למפרק‬
‫של הכתף כמו מכתש ועלי‪ .‬הגבול של הכיפה של הראש נקרא צוואר אנטומי‪ .‬לעומת זאת‪ ,‬המקום‬
‫שבו מסתיים גוף ה‪ humerus -‬ומתחילה ההתרחבות שלו נקרא ‪ .surgical neck of humerus‬בין‬
‫הצוואר הכירורגי לאנטומי‪ ,‬בדופן הקדמית של ה‪ humerus -‬יש שתי התבלטויות – גדולה וקטנה‪.‬‬
‫הגדולה היא החיצונית יותר וקוראים לה ‪ greater tubercle‬השנייה קטנה יותר ונמצאת מדיאלית יותר‬
‫והיא נקראת ‪ .lesser tubercle‬בין שתי הגבשושיות הללו עוברת תעלה שקוראים לה ‪intertubercle‬‬
‫‪ .groove‬בתוך התעלה עוברים גידים של שרירים וגם עצבים‪.‬‬
‫עצם השכם – ‪scapula‬‬
‫ה‪ scapula -‬היא עצם שטוחה‪ ,‬דקה מאוד והיא צפה על השרירים של הגב‪ .‬יש לה צורה של משלוש‪.‬‬
‫כמו כן יש לשלושה קודקודים ושלוש פאות‪ .‬הקודקוד התחתון נקרא ‪.inferior angle of scapula‬‬
‫הזווית השניה נקראת ‪ .superior angle of scapula‬היא נמצאת בחלק העליון של ה‪ scapula -‬בצד‬
‫המדיאלי‪ ,‬הצד שקרוב לעמוד השדרה‪ .‬הזווית השלישית נמצאת בצד הלטרלי בתוך הכתף‪ .‬יש לה‬
‫שקע כדורי שלתוכו נכנס ראש ה‪ .humerus -‬היא נקראת ‪.glenoid cavity of scapula‬‬
‫הגבול‪ ,‬לאורך הצד המדיאלי‪ ,‬הסמוך לעמוד השדרה נקרא ‪ .medial margin of scapula‬הגבול השני‬
‫נקרא גבול לטרלי ‪ lateral margin of scapula‬ומחבר בין הזווית התחתונה לבין ה‪.glenoid cavity -‬‬
‫הדופן העליונה והאחרונה נקראת ‪ .superior margin of scapula‬הדופן הזאת מחברת בין הזווית‬
‫העליונה ל‪.glenoid cavity -‬‬
‫למשולש יש צורה מכופפת‪ ,‬עצם השכם היא בצורה כפתית כי היא יושבת על צלעות בית החזה‪.‬‬
‫החלק הקדמי של ה‪ scapula -‬הוא קעור ובתוך השקע נמצא שריר שנקרא ‪ .subscapular‬לכן‪ ,‬לשקע‬
‫קוראים ‪.subscapular fossa of scapula‬‬
‫לאורך הגבול העליון שלה‪ ,‬לאורך ה‪ ,superior margin -‬יש חריץ שנקרא ‪ superior notch‬הוא נמצא‬
‫על הגבול העליון שלה בין השליש הלטרלי לבין המדיאלי (קרוב יותר לכתף)? מהחריץ הזה יש‬
‫התלבטות לכיוון קדימה של זיז שנקרא ‪ coracoid process‬ומשמש נקודת אחיזה לשרירים‪.‬‬
‫בחלק האחורי של ה‪ :scapula -‬בבסיס של ה‪ ,glenoid cavity -‬החלק היותר דק נקרא ‪neck of‬‬
‫‪ .scapula‬במבט מאחורה רואים את ה‪ spine of scapula -‬כמו חוט השדרה של ה‪ scapula -‬שיוצא‬
‫מהגבול המדיאלי של ה‪ scapula -‬בין השליש העליון לשני השליש האחרים‪ .‬הוא הולך לכיוון לטרלי‬
‫ולמעלה‪.‬‬
‫הקצה הלטרלי ביותר של ה‪ spine -‬שנמצא בכתף נקרא ‪ angle of acromion‬והוא נקרא כך בגלל‬
‫שההמשך של ה‪ spine -‬ממשיך ועושה סיבוב קדימה והוא נקרא שם ‪.acromion‬‬
‫ה‪ spine -‬מחלק את החלק האחורי לשליש ושני שליש‪ .‬השליש שמעל ה‪ spine-‬נקרא ‪supraspinatus‬‬
‫‪ fossa‬והחלק שמתחת ל‪ spine -‬נקרא ‪.infraspinatus fossa‬‬
‫עצם הבריח – ‪clavicula‬‬
‫היא עצם ארוכה שמחברת בית הכתף לעצם החזה‪ .‬יש לה שתי קצוות‪ .‬לקצה הקרוב לכתף קוראים‬
‫‪ acromial extremity‬שמתחבר ל‪ .acromion -‬לקצה השני קוראים ‪ sternal extremity‬שמתחבר‬
‫© סוכם על ידי לירון אפשטיין ©‬
‫‪5‬‬
‫לעצם החזה – ‪ .sternum‬יש חיבור בין עצם הבריח ל‪ acromion -‬וקוראים למפרק‪:‬‬
‫‪ .)ACJ( acromioclavicular joint‬למפרק השני שמתחבר בין ה‪ clavicula -‬לעצם החזה נקרא‪:‬‬
‫‪.)SCJ( sternoclavicular joint‬‬
‫*ה‪ acromion -‬יותר גבוה מה‪.coracoid process -‬‬
‫כפות הרגלים‬
‫בכפות הרגלים יש חמש אצבעות והן ממוספרות (‪ .)1-5‬כמו ביד‪ ,‬בכל אבצע ב‪ 2-5-‬יש שלושה‬
‫גלילים‪ .‬לגליל המרוחק קוראים ‪ ,distal phalanx‬לגליל המקורב קוראים ‪ proximal phalanx‬ולגליל‬
‫האמצעי קוראים ‪ .middle phalanx‬לאצבע מספר ‪ 1‬יש שני גלילים מקרוב ומרוחק‪.‬‬
‫האצבעות של הרגלים מוחזקות על ידי האצבעות ה‪ .metatarsal bones -‬כמו ביד‪ ,‬כל ‪metatarsal‬‬
‫מותאמת לאצבע אחרת‪ .‬הבסיס של ‪ )5( metatarsal‬מאוד בולט והוא נקרא ‪tuberosity of 5th‬‬
‫‪ .metatarsal bone‬הוא קבל שם כי הוא נשבר לעיתים קרובות‪.‬‬
‫העצמות של שורש כף הרגל נקראת ‪ .tarsus‬בשורש כף הרגל יש מספר עצמות‪ .‬יש שורה של עצמות‬
‫שמחזיקות את ה‪:metatarsal -‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫העצם שמחזיקה את ‪ )1( metatarsal‬נקראת ‪.medial cuneiform‬‬
‫העצם שמחזיקה את ‪ )2( metatarsal‬נקראת ‪.intermedial cuneiform‬‬
‫העצם שמחזיקה את ‪ )3( metatarsal‬נקראת ‪.lateral cuneiform‬‬
‫העצם שמחזיקה את ‪ )4( metatarsal‬ו‪ )5(-‬יחד היא גדולה מכולן ונקראת ‪ .cuboid bone‬היא‬
‫גם בולטת אחורה מעבר לקו של ה‪.cuneiform -‬‬
‫יש חלל שנוצר מאחורי עצמות ה‪ cuneiform -‬ושם נכנסת עצם ה‪ .navicular -‬על ידי כך נוצר‬
‫"קו ישר" בין חמשת העצמות‪.‬‬
‫באזור של העקב‪ ,‬העצם הגדולה של העקב נקראת ‪ .calcaneus‬היא נמצאת בזווית ביחס לעצמות ה‪-‬‬
‫‪ metatarsal‬וביחד הזווית יוצרת קשת שנקראת ‪( plantar‬ניתן לראות רק במבט מהצד)‪ .‬החשיבות‬
‫של הזווית היא לבלימת זעזועים – כמעין קפיץ‪.‬‬
‫החלק האחורי ביותר של עצם ה‪ calcaneus -‬נקרא ‪ tuberosity‬ושם נמצאת האחיזה של גיד אכילס‪.‬‬
‫הגוף של ה‪ calcaneus -‬זה בין ה‪ tuberosity -‬לבין עצמות ה‪.tarsus -‬‬
‫מעל ה‪ calcaneus -‬יש עצם שנקראת ‪ .talus‬בינה לבין ה‪ calcaneus -‬יש שלוש נקודות מפרק כדי‬
‫ליצור את התנועה המעגלית של הקרסול‪ .‬ל‪ talus-‬יש עוד מפרק עם עצם ה‪ navicular -‬ויש לו‬
‫מפרקים עם עצמות השוק‪ .‬עצם ה‪ talus -‬היא עצם מאוד חשובה (לא כי היא נשברת‪ ,‬היא בדרך כלל‬
‫לא נשברת) כי המפרקים שלה חשובים‪ .‬הצוואר של ה‪ talus-‬זהו המקום הכי דק בעצם והוא נמצא‬
‫בחלק הקדמי שלה‪ .‬לא רחוק מהמפרק עם ה‪ .navicular -‬בחלק האחורי של ה‪ talus-‬יש גבשושית‬
‫קטנה שנקראת ‪.posterior process of talus‬‬
‫עצמות השוק‬
‫עצמות השוק הן שתי עצמות ארוכות שקוראים להן ‪( tibia‬החזקה והשמנה יותר) ו‪( fibula -‬הדקה‬
‫מבניהן)‪.‬‬
‫© סוכם על ידי לירון אפשטיין ©‬
‫‪6‬‬
‫‪:Tibia‬‬
‫עצם ארוכה‪ ,‬הגוף במרכז ומשני צידי הגוף יש קצוות‪ .‬בקצה המרוחק‪ ,‬זה שנמצא בקרסול‪ ,‬בצד‬
‫המדיאלי שלו יש בליטה ולה קוראים ‪ .medial malleolus‬שרק החלק של ה‪ tibia -‬נקרא ‪inferior‬‬
‫‪ .articular surface‬זהו שטח פנים עם ה‪ .talus -‬הקצה המקורב של ה‪ ,tibia -‬בברך‪ ,‬מאוד רחב והוא‬
‫נוצר על ידי שתי בליטות גדולות‪ .‬בצד המדיאלי הבליטה נקראת ‪ medial condyle‬ובצד השני ממול יש‬
‫את ה‪ .lateral condyle -‬ביניהן נוצר מישור שנקרא ‪ tibial plato‬או ‪.superior articular surface‬‬
‫באמצע המישור‪ ,‬יש בליטה שנקראת ‪ .intercondylar eminence‬היא עשויה "משפיצים" כאשר גם כן‬
‫יש לנו ‪ medial intercondylar tubercle‬וכמו כן יש ‪ .lateral intercondylar tubercle‬הם מהווים‬
‫נקודות אחיזה לרצועות של הברך‪ .‬בשליש המקורב של ה‪ ,tibia -‬החלק הקדמי יש בליט וקוראים לה‬
‫‪.tuberosity of tibia‬‬
‫על מישור ה‪ tibia -‬יושבים המיניסקוסים‪ ,‬אלו אותם סחוסים שחשובים לבלימת זעזועים של הברך‪.‬‬
‫מיניסקוס אחד יושב בצד המדיאלי שנקרא ‪ medial facet‬ומיניסקוס שני יושב בצד הלטרלי שנקרא‬
‫‪ .lateral facet‬בין שני המשטחים יש את השפיצים‪ .‬אצל זקנים הסחוסים נשחקים ואז העצמות‬
‫נשחקות גם הן‪.‬‬
‫‪:Fibula‬‬
‫נמצאת בצד הלטרלי של ה‪ .tibia-‬היא הרבה יותר דקה ממנה‪ .‬זאת עצם ארוכה לכן הגוף נמצא‬
‫בשליש המרכזי ויש לה שני קצוות‪ .‬המרוחק‪ ,‬בקרסול‪ ,‬יש לו בליטה בצד הלטרלי שנקראת ‪lateral‬‬
‫‪ .malleolus‬בחלק המקורב בסמוך לברך שם החלק נקרא ראש ה‪ .fibula -‬החלק שלפני הראש נקרא‬
‫צוואר ה‪ .fibula -‬לעצם ה‪ fibula -‬אין תפקיד אמיתי בנשיאת המשקל של הדוף‪ .‬אנו יודעים זאת מפני‬
‫שלפעמים צריך לחתוך מהעצם והאדם ממשיך לחיות כרגיל‪ .‬היא עוזרת ליציבות‪ .‬הקרסול לא יכול‬
‫להתקיים ללא החלק המרוחק של ה‪.fibula -‬‬
‫עצם הירך – ‪:femur‬‬
‫ה‪ femur -‬היא העצם הכי גדולה בגוף והיא עצם ארוכה‪ .‬בקצה המרוחק בברך יש התבלטויות משני‬
‫צידי העצם וקוראים להם ‪ .medial/lateral condylar of femur‬החלק הבולט ביותר בכל ‪condylar‬‬
‫נקרא ‪ .)lateral, medial( epicondylar‬ה‪ lateral condyle -‬יושב על המיניסקוס הלטרלי ולהפך‪.‬‬
‫במבט מאחורה‪ ,‬יש שקע בין ה‪ condyles-‬שנקרא ‪ .intercondylar fossa‬בכיפוף של הברך נכנס‬
‫לשקע הזה גבע של מישור ה‪.tibia -‬‬
‫הצד המקורב של ה‪ femur -‬נמצא באגן הירכיים‪ .‬בין הירך לאגן הירכיים יש מפרק מסוך מכתש ועלי‪.‬‬
‫אז העלי הוא ה‪ femur -‬והחלק העגול בצורת גדור שנכנס לתוך האגן נקרא ‪ .head of femur‬החלק‬
‫הצר שלפני הראש נקרא צוואר עצם הירך‪ .‬לרוב‪ ,‬הזקנים שוברים את צוואר הירך‪.‬‬
‫בין הציר של הגוף לבין הצוואר של ראש הירך יש זווית של ‪ .120º‬אחד הסימנים לשבר היא שהזווית‬
‫נעשית קטנה יותר‪ .‬יש שתי בליטות של עצם הירך‪ .‬בצד החיצוני יש גבשוש גדול והוא נקרא ‪greater‬‬
‫‪ trochanter‬ובצד הפנימי‪ ,‬נמוך יותר יש את ה‪ .lesser trochanter -‬הקו שמחבר ביניהם נקרא‬
‫‪ .intertrochanteric line‬רק מקדימה אפשר לראות בבירור את הקו‪ .‬מאחורה הוא פחות בולט‪.‬‬
‫© סוכם על ידי לירון אפשטיין ©‬
‫‪7‬‬
‫עצם הפיקה‬
‫עצם הפיקה נקראת ‪ .patellar surface‬בשטח הקדמי של הברך‪ ,‬בקצה המרוחק של ה‪( tibia -‬במבט‬
‫מקדימה)‪ .‬הפיקה היא עצם שצפה על ה‪ tibia -‬ואחוזה אליה בגידים ורצועות‪ .‬זוהי עצם נוספת‪,‬‬
‫‪ ,sesamoid bone‬זו עצם שנוצרה בנקודות שיש הרבה רצועות וגידים‪ .‬היא נוצרת עם השנים ויש‬
‫אותה בהרבה מקומות בגוף‪ .‬עצם הפיקה היא עצם ‪ sesamoid‬הכי גדולה בגוף ויש לה צורה של‬
‫טרפז שהחלק העליון קצת יותר גדול מהתחתון‪.‬‬
‫אגן הירכיים – ‪pelvis‬‬
‫יש לו צורה של חגורה‪ ,‬לכן‪ ,‬קוראים לו חגורת אגן הירכיים‪ .‬החגורה הזאת בנויה משלושה מרכיבים‪.‬‬
‫בחלק האחורי של האגן נמצא ה‪ sacrum -‬והוא שייך לעמוד השדרה‪ .‬שני המרכיבים האחרים נמצאים‬
‫משני צידי ה‪ sacrum -‬והם נקראים ‪.coxa‬‬
‫אגן הירכיים שונה בין גברים לנשים‪ ,‬יש הבדל במידות‪ .‬ניתן לבצע מדידות של אגן הירכיים על ידי‬
‫שתי מדידות אופייניות‪ .‬משרטטים חתך אמצע של האגן ומעבירים קווים מה‪ sacrum-‬שנמצא מאחורי‬
‫האגן‪ ,‬עד ל‪ pubis -‬שנמצא קדמי לאגן‪ .‬נקודת האמצע הקדמית של האגן הירכיים נקראת ‪pubis‬‬
‫‪ ,symphysis‬הלא הוא הסחוס שמחבר בין ה‪ coxa -‬השמאלית לימנית‪ .‬המדידות שאפשר לבצע הן‬
‫הכניסה לאגן והיציאה ממנו (כניסה=‪ ,inlet‬יציאה=‪.)outlet‬‬
‫למפרקים שבין ה‪ sacrum -‬לעצמות ה‪ coxa -‬קוראים ‪ .)SIJ( sacro iliac joint‬סה"כ יש שלושה‬
‫סחוסים‪ .‬סחוס ה‪ pubis symphysis -‬חשוב מפני שבלידה הסחוס מתנפח‪-‬מתרחב‪ ,‬העצמות‬
‫מתרחקות זו מזו ומאפשרות את תהליך הלידה‪.‬‬
‫לכל ‪ coxa‬נכנס ראש של עצם הירך‪ .‬כל ‪ coxa‬מורכבת משלוש עצמות‪ .‬שלושתן נפגשות זו עם זו‬
‫ליצירת השקע של ה‪ acetabulum -‬שזהו השקע שנכנס לתוכו ראש עצם הירך‪ .‬בתוך השקע יש את‬
‫נקודת המפגש של שלושת העצמות‪ .‬העצם שבונה את החלק העליון נקראת ‪ .ilium‬העצם שבונה את‬
‫החלק האחורי תחתון נקראת ‪ ischium‬והעצם שבונה את החלק הקדמי תחתון של ה‪ coxa-‬נקראת‬
‫‪ .pubis‬אצל תינוקות יש רווחים בין העצמות ובזמן הגדילה הן מתאחות‪.‬‬
‫‪:Ilium‬‬
‫היא בונה את החלק העליון של ה‪ .coxa-‬גוף העצם הוא זה שמרכיב את ה‪ acetabulum -‬בחלקו‬
‫העליון‪ .‬שאר העצם מאוד דקה‪ .‬עד כי כך שקוראים לה כנף ‪ .)ala( wing‬רוב השטח מורכב מהכנפיים‬
‫של ה‪ .ilium -‬השוליים של הכנף הם עבים וחזקים ונקראים ‪ .iliac crest‬נותנים חוזק לכנף הדקיקה‪.‬‬
‫ב‪ iliac crest -‬יש מספר נקודות ציון‪ .‬בחלק הקדמי יש שתי בליטות‪ .‬לעליונה קוראים ‪anterior‬‬
‫‪ .superior iliac spine‬לנקודה התחתונה שבולטת מקדימה קוראים ‪.anterior inferior iliac spine‬‬
‫בחלק האחורי גם יש שתי נקודות בולטות‪ posterior superior iliac spine :‬ו‪posterior inferior iliac -‬‬
‫‪ .spine‬בחלק האחורי מדיאלי של עצם ה‪ ilium -‬יש בליטה גדולה שנקראת ‪ iliac tuberosity‬והיא זו‬
‫שיוצרת את המפרק ‪.)SIJ( sacro iliac joint‬‬
‫‪:Ischium‬‬
‫נמצאת בצד האחורי תחתון של האגן‪ .‬הגוף של העצם זהו החלק העבה שלה והוא זה יוצר ב‪-‬‬
‫‪ acetabulum‬את החלק אחורי תחתון‪ .‬ל‪ ischium -‬יש קרן שהולכת מה‪ acetabulum-‬לכיוון קדימה‬
‫לפגוש את עצם ה‪ .pubis -‬לקרן קוראים ‪ .ramus of ischium‬בצד האחורי של ה‪ ischium -‬יש בליטה‬
‫© סוכם על ידי לירון אפשטיין ©‬
‫‪8‬‬
‫רחבה ושמנה שקוראים לה ‪ .ischial tuberosity‬בחלק האחורי עליון של ה‪ ischium -‬יש שפיץ‬
‫שקוראים לו ‪ .ischial spine‬הקשת שנמצאת בין ה‪ ischial spine -‬לבין ה‪ ischial tuberosity -‬נקראת‬
‫‪ .lesser sciatic notch‬לקשת היותר גדולה קוראים ‪ .greater sciatic notch‬היא קשת גדולה שנוצרת‬
‫בין ה‪ posterior inferior iliac spine -‬לבין ה‪.ischial spine -‬‬
‫‪:Pubis‬‬
‫עצם שנמצאת בחלק הקדמי תחתון של כל ה‪ .acetabulum-‬גוף העצם זהו החלק שמרכיב ב‪-‬‬
‫‪ acetabulum‬את החלק תחתון קדמי‪ .‬הפינה הקדמית ביותר של ה‪ pubis -‬נקראת ‪pubis tubercle‬‬
‫והיא הזאת שיוצרת עם ה‪ pubis tubercle -‬השני את הסחוס‪ .‬גם ל‪ pubis -‬יש קרניים‪ .‬הקרן העליונה‬
‫עוברת מהגוף של ה‪ pubis -‬עד ל‪ pubis tubercle -‬ונקראת ‪ .superior pubis ramus‬הקרן התחתונה‬
‫נקראת ‪ inferior pubis ramus‬והיא יוצאת מה‪ pubis tubercle -‬לכוון ה‪.ramus of ischium -‬‬
‫נוצר חור שהוא המפגש בין הקרניים והוא נקרא ‪ – obturator foramen‬דרכו עוברים גידים ונימים‪.‬‬
‫עמוד השדרה‬
‫עמוד השדרה בנוי מחוליות חוליות שיושבות זו על גבי זו ויוצרות צורה של עמוד‪.‬‬
‫עמוד השדרה מחולק לפי מספר אזורים‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫עמוד שדרה צווארי – חוליות צוואר ‪ – cervical vertebral‬נסמן אותן באות ‪ .C‬ישנן ‪ 7‬חוליות‬
‫צוואר ולכן הן יסומנו מ‪ 1C-‬עד ‪( 7C‬מלמעלה למטה)‪.‬‬
‫חוליות בית החזה ‪ – thoracic vertebral‬נסמן אותן באות ‪ .t‬יש ‪ 12‬חוליות‪ .‬כמו כן הן‬
‫נקראות חוליות ‪ dorsal‬לכן הם יכולות להיות מסומנות גם באות ‪.d‬‬
‫חוליות מותניות ‪ – lumbar vertebral‬נסמן אותן באות ‪ .L‬ישנן חמש חוליות כאלו‪.‬‬
‫‪ – Sacrum‬הן חמש חוליות מחוברות‪ ,‬נמצאות באגן ונסמן אותן באות ‪.S‬‬
‫עצם הזנב ‪ – coccyx‬בממוצע יש שלוש חוליות נסמן אותן באותיות ‪.Co‬‬
‫סה"כ יש בממוצע ‪ 32‬חוליות בעמוד השדרה‪.‬‬
‫יש מספר עקומות בעמוד השדרה‪ .‬בחלק הצווארי והמותני‪ ,‬עמוד השדרה יוצר קשת בחלק הקדמי‬
‫שנקראת ‪ .lordosis‬לעומת זאת‪ ,‬בחלק הגבי וב‪ sacrum -‬יש קעירות והיא קבועה אצל כולם שנקראת‬
‫‪ .cifosis‬המצבים הללו הם מצבים אנטומים רגילים‪.‬‬
‫חוליה אופיינית‪:‬‬
‫לכל חוליה יש גוף שנמצא בחלק הקדמי של החוליה‪ .‬גוף החוליה נקרא ‪ vertebral body‬הוא מהווה‬
‫את עיקר המסה של החוליה‪ .‬בחלק האחורי יש נקב גדול שנקרא ‪ vertebral foramen‬דרכו עובר חוט‬
‫השדרה‪.‬‬
‫מכיוון שהנקב סגור כדי ליצור לחוט השדרה הגנה יש קשתות משני צדי הנקב‪ .‬לקשת הקדמית‬
‫שנמצאת משני צדי הנקב קוראים ‪( pedicle‬ימין ושמאל)‪ .‬החשיבות שלהן הוא איזון‪ ,‬יציבות‪ ,‬בסיס‬
‫לתוספות‪ ,‬ברגע שהיא נשברת יכולה החוליה לזוז ממקומה‪ .‬הקשת האחורית משני צדי הנקב נקראת‬
‫‪( lamina‬ימין ושמאל)‪.‬‬
‫© סוכם על ידי לירון אפשטיין ©‬
‫‪9‬‬
‫יש מספר זיזים בחוליה‪:‬‬
‫הזיז האחורי שיוצא מנקודת המפגש של שתי ה‪ lamina -‬נקרא ‪ .spinous process‬הזיזים האחוריים‬
‫נקראים זיזי רוחב‪ ,‬אחד מימין ואחד משמאל‪ .‬הם יוצאים הצידה מנקודת המפגש בין ה‪ pedicle-‬ל‪-‬‬
‫‪ .lamina‬הזיז הרוחבי נקרא ‪( transvers process‬ימין ושמאל)‪ .‬כל הזיזים הללו הם נקודות אחיזה‬
‫לשרירים‪.‬‬
‫יש זיז נוסף שנקרא ‪ .superior articular process‬זהו זיז זוגי מימין ומשמאל שעליו יש משטח מפרקי‬
‫למפרק עם החוליה השכנה‪ .‬הוא יוצא מאזור ה‪.lamina -‬‬
‫בין כל שני גופי חוליות יש סחוס והוא נקרא ‪ .intervertebral disc‬בדיסק יש אזור חיצוני שנקרא‬
‫‪ annulus fibrosus‬והוא נמצא בהיקף‪ .‬במרכז הדיסק יש חומר יותר רך דמוי ג'לטין שנקרא ‪nucleus‬‬
‫‪ .pulposus‬במבט מהצד‪ ,‬בין כל שתי חוליות עובר הדיסק שמהווה בולם זעזועים של עמוד הדרה‪ .‬כמו‬
‫כן‪ ,‬נוצרים פתחים בין החוליות‪ .‬השורשים של העצבים עוברים בפתחים אלו‪ .‬הפתחים נקראים‬
‫‪ .intervertebral foramen‬הם נוצרים מכך שיש שקע בחלק התחתון של כל ‪ .Pedicle‬לשקע קוראים‬
‫‪ .inferior vertebral notch‬הוא נמצא בתחתית של כל ‪ .pedicle‬גם בחלק העליון של כל ‪ pedicle‬יש‬
‫שקע ‪.superior vertebral notch‬‬
‫חוליות לא אופייניות‪:‬‬
‫חוליות צוואר‪:‬‬
‫בחוליות הצוואר ה‪ spinus process -‬הולך ומתארך כך שה‪ spinus process -‬של ‪ 7C‬הוא הכי ארוך‪.‬‬
‫דבר נוסף מיוחד אצל החוליות הללו הוא ה‪ .transvers foramen -‬זהו נקב שנמצא בבסיס של ה‪-‬‬
‫‪ .transvers process‬זה קורה עד ‪ .6C‬בנקב הזה עובר עורק שמגיע אל המוח והוא נכנס לצוואר מ‪-‬‬
‫‪.6C‬‬
‫החוליות הראשונות של הצוואר‪:‬‬
‫‪ – 1C‬נקראת גם ‪ atlas‬על פי אטלס של המיתולוגיה היוונית שהחזיק את כדור הארץ‪ .‬החולה הזו‬
‫מחזיקה את הגולגולת‪ .‬לחולית האטלס אין גוף‪ .‬היא כולה קשת‪ ,‬מעגל אחד גדול‪ .‬במקום גוף החלק‬
‫החזק נמצא בשני הצדדים והוא נקרא ‪ .lateral mass‬לקשת שנוצרת מקדימה קוראים קשת קדמית –‬
‫‪ .anterior arch‬לקשת שנוצרת מאחורה קוראים ‪ .posterior arch‬יש שתי גבשושיות זעירות‪,‬‬
‫הראשונה יוצאת בקו האמצע של הקשת הקדמית וקוראים לה ‪ .anterior tubercle‬השנייה יוצאת‬
‫מנקודת האמצע של הקשת האחורית וקוראים לה ‪.posterior tubercle‬‬
‫על כל ‪ lateral mass‬יש משטח מפרקי מלמעלה שעליו יושבת הגולגולת‪ .‬המשטח נקרא ‪superior‬‬
‫‪ .articular facet for occipital condyle‬בחלק התחתון של כל ‪ lateral mass‬יש גם משטח מפרקי‬
‫שנקרא )‪ .inferior articular facet for axis (c2‬יש עוד שפיץ קטנטן בחלק הפנימי של כל ‪lateral‬‬
‫‪ mass‬והוא נקרא ‪ tubercle for transvers ligament‬שם נאחז ה‪ ,transvers ligament -‬רצועה‬
‫רוחבית שהולכת מגבשושית אחת אל השנייה‪ .‬היא מחלקת את ה‪ vertebral foramen -‬לשניים –‬
‫קדמי ואחורי‪.‬‬
‫‪ – Axis‬הלוא זוהי ‪ . 2C‬יש לה גוף‪ ,‬בחלק הקדמי עליון של הגוף יוצא זיז גדול שדומה לשן והוא נקרא‬
‫‪ .dens‬הוא נכנס לתוך החלק הקדמי של ה‪ vertebral foramen -‬של האטלס‪ .‬בחלק העליון יש שטח‬
‫מפרקי ‪ superior articular facet‬וכמו כן יש גם בחלק התחתון ‪ .inferior articular facet‬שם יש‬
‫מפגש עם ‪ .3C‬יכול להיות שה‪ spinous process -‬יהיה מפוצל‪.‬‬
‫© סוכם על ידי לירון אפשטיין ©‬
‫‪10‬‬
‫החוליות הגביות‪:‬‬
‫בשונה מחוליות אופייניות‪ ,‬יש גם חיבור לצלעות‪ .‬המפרק הראשון שאוחז בצלעות נקרא ‪superior‬‬
‫‪ .costal facet‬במבט מהצד אפשר לראות את ה‪ ,inferior costal facet -‬נקודת מפרק שנייה למפגש‬
‫הצלע‪ .‬נקודת מפגש שלישית נמצאת בסיס של ה‪ .transvers process -‬היא נקראת ‪transvers costal‬‬
‫‪.facet‬‬
‫ב‪ 12T -‬יש ‪ costal facet‬אחד‪.‬‬
‫הזיז האחורי הולך כלפי מטה וזה גורם לזה שהקצה התחתון שלו נמצא בגובה של חוליה שמתחתיו‪.‬‬
‫ה‪:sacrum -‬‬
‫אין דיסקים בין החוליות‪ .‬ה‪ sacrum -‬הוא איחוי של ‪ 5‬חוליות‪ .‬הסחוסים הפכו לעצם‪ .‬האיחוי של ה‪-‬‬
‫‪ transvers process‬יצר צורה של כנף (‪ .)ala‬לעצבים שדרכם יצאו שורשי העצבים קוראים ‪sacral‬‬
‫‪.foramina‬‬
‫החלק הרשמי של גוך החוליה ‪ 1S‬נקרא ‪ .promontorium‬זוהי נקודת ציון אנטומית כי היא הכי קדמית‬
‫בעמוד השדרה‪ .‬לתעלה שעוברת בתוך ה‪ sacrum -‬קוראים ‪ .sacral canal‬משני צידי הכנפיים של ה‪-‬‬
‫‪ sacrum‬מאחורה יש התעבות שקוראים לה ‪ .sacral tuberosity‬יש עליה משטח מפרקי ‪anterior‬‬
‫‪ surface‬שיוצר את המפרק ‪.)SIJ( sacro iliac joint‬‬
‫עצם הזנב‪:‬‬
‫היא נמצאת בתחתית ה‪ .sacrum -‬גם היא איחוי של מספר חוליות‪ .‬בחלק העליון של החוליה‬
‫הראשונה של העצם יש קרניים ולהם קוראים ‪.coccygeal horn‬‬
‫עצם החזה – ‪sternum‬‬
‫היא מחולקת לשלושה חלקים‪:‬‬
‫‪ .1‬חלק עליון – ‪manubrium‬‬
‫‪ .2‬חלק אמצעי – ‪body‬‬
‫‪ .3‬חלק תחתון – ‪.xiphoid‬‬
‫זוהי עצם שטוחה שאצל תינוקות היא באמת שלושה חלקים ובגיל מבוגר יותר היא מתגרמת‪ .‬ה‪-‬‬
‫‪ manubrium‬מחובר לגוף ה‪ sternum-‬ובגיל ‪ 40‬מתגרם גם ה‪.xiphoid -‬‬
‫‪:Manubrium‬‬
‫יש לו צורה של מתומן עם ‪ 8‬צלעות‪ .‬הצלע העליונה ביותר יש לה שקע שנקרא ‪.jugular notch‬‬
‫הצלעות הסמוכות לשקע הזה יש בהן את המפרק ‪ .)SCJ( sterno clavicular joint‬שתי הצלעות‬
‫הבאות במתומן – שם מתחברים הסחוסים של צלע ‪ .1‬אחר כך ‪ 2‬הצלעות ששום דבר לא מתחבר‬
‫אליהן‪ .‬אחריהן יש צלע אופקית שמשני צידה מתחברים הסחוסים של צלע ‪ .2‬אותה צלע היא נקודת‬
‫החיבור בין ה‪ manubrium -‬לגוף ה‪ .sternum -‬נוצרת זווית ביניהן במבט מהצד (גוף ה‪ sternum -‬וה‪-‬‬
‫‪ manubrium‬קצת אלכסוני) לזווית הזאת קוראים ‪ angle of sternum‬או על שם לואיס‪.‬‬
‫© סוכם על ידי לירון אפשטיין ©‬
‫‪11‬‬
‫גוף ה‪:sternum -‬‬
‫זו עצם שטוחה אליה מתחברים הסחוסים של צלעות ‪.2-7‬‬
‫צלעות‬
‫ל‪ 7 -‬צלעות הראשונות קוראים צלעות אמיתיות (העליונות)‪ .‬כי הסחוס שלהן מגיע ל‪.sternum -‬‬
‫צלעות מספר ‪ 8-10‬נקראת צלעות מדומות ‪ ,false ribs‬כי הסחוס שלהן מתחבר לסחוס של הצלע‬
‫שלפניהן‪ .‬צלעות ‪ 11-12‬נקראת צלעות חופשיות‪ ,‬צפות ‪ floating ribs‬כי הן לא מתחברות לשום עצם‪.‬‬
‫הצלעות יוצאות מהחוליות הגביות במסלול שכיוונו אחורה והצידה ואחר כך הכיוון משתנה כלפי‬
‫קדימה ולמטה‪ .‬נקודת השינוי הזאת נקראת זווית הצלע‪ .‬המקום שבו הצלע משנה את כיוונה ‪angle‬‬
‫‪.of rib‬‬
‫לכל צלע יש ראש וצוואר‪ .‬ראש הצלע נוגע בגוף החוליה‪ ,‬הצוואר של הצלע זה החלק הצר בסמוך‬
‫לראש‪ .‬בין הצוואר ובין זווית הצלע יש גבשוש ‪ .tubercle‬בחלק התחתון של כל צלע קיימת תעלה‬
‫שנקראת ‪ .costal groove‬בתוכה עוברים עורק‪ ,‬עצם ווריד‪.‬‬
‫לכל צלע יש ‪ 3‬נקודות אחיזה‪ .‬הראשונה והשנייה נמצאות על ראש הצלע ונקראת ‪superior/inferior‬‬
‫‪ .articular facet of vertebral body‬הנקודה השלישית נמצאת ב‪ tubercle -‬של הצלע ונקראת‬
‫‪.articular facet for transvers process‬‬
‫בכל הצלעות החלק הקדמי שלהן הוא סחוסי הוא נקרא ‪ .costal cartilage‬הנקודות של החיבור בין‬
‫החלק הגרמי לסחוסי נקרא ‪ costo cartilage junction‬או ‪ .costo chondral junction‬החיבור בין‬
‫הסחוס לצלע לבין ה‪ sternum -‬נקרא ‪.sterno chondral junction‬‬
‫יש אנשים שיש להם יותר מ‪ 12-‬צלעות‪.‬‬
‫עצמות הגולגולת‬
‫עצמות הגולגולת ועצמות הפנים הן עצמות מורכבות‪ .‬אצל תינוק העצמות לא מחוברות ויש פתחים בין‬
‫העצמות‪ .‬האיחוי קורה לאחר ‪ 8‬חודשים‪ .‬אפשר לעשות אולטרסאונד עד שהעצמות נסגרות‪ .‬עצם‬
‫המצח נקראת עצם פרונטלית ‪ .frontal bone‬מאחורי העצם הפרונטלית‪ ,‬משני צדי הגולגולת יש את‬
‫העצם ‪ .parietal‬העצם שנקראת מאחור ‪ -‬עצם העורף ונקראת ‪ .occipital bone‬יש עצם גדולה באזור‬
‫של הרקות והיא נקראת ‪.temporal bone‬‬
‫אצל תינוק חשוב שיהיו רווחים על מנת שיהיה מקום למוח לגדול וגם בגלל האגן בלידה‪ .‬הרווחים‬
‫חשובים גם קלינית לכן חשוב לזהות אותם‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫התפר בין ה‪ frontal bone -‬ל‪ parietal bone -‬נקרא ‪.coronal suture‬‬
‫התפר השני נקרא ‪ lambdoid suture‬והוא נמצא בין ה‪ parietal bone -‬ל‪.occipital bone -‬‬
‫התפר הבא נקרא ‪ squamous suture‬הוא בין ה‪ parietal bone -‬ל‪.temporal bone -‬‬
‫התפר האחרון נקרא ‪ sagittal suture‬והוא נמצא בין שתי עצמות ה‪ .parietal -‬הוא מחלק את‬
‫העצמות לימין ושמאל‪.‬‬
‫בנקודות חיבור של שני תפרים נוצר מפרס‪ .‬אצל תינוק אפשר להרגיש את המרפס‪ .‬המרפס הגדול‬
‫נקרא מרפס קדמי ‪ .bregma/anterior fontanel‬המרפס הגדול זה מפגש של התפר הקורונרי עם‬
‫© סוכם על ידי לירון אפשטיין ©‬
‫‪12‬‬
‫הסגיטלי‪ .‬המרפס השני נקרא ‪ .lambda/posterior fonatanel‬זוהי נקודת הצומת בין התפר הסגיטלי‬
‫ללמבואיד‪ .‬המרפס האחורי נסגר בגיל חצי שנה‪ .‬על ידי זה שממששים את המרפסים אפשר לדעת‬
‫מה קורה במוח‪.‬‬
‫‪:Frontal bone‬‬
‫נמצאת באזור המצח‪ ,‬כמו כל עצמות הגולגולת היא עצם שטחה ודקה‪ ,‬היא מכסה את השטח של‬
‫המצח ואת הגג של ארובת העיניים‪ .‬בקו האמצע במצח התחתון יש מישור על העצם והוא נקרא‬
‫‪ .glabella‬מאחוריה העצם יוצרת שני חללים מלאים באוויר‪ .‬אלו הם הסינוסים הפרונטלים (אחד מימין‬
‫ואחד משמאל)‪ .‬הם קשורים בתעלות אל מערכת הסינוסים של עצמות הפנים‪ .‬הזווית שנוצרת בגג‬
‫ארובת העין על ידי העצם הפרונטלית נקראת ‪ .orbital surface of frontal bone‬בקו של גג ארובת‬
‫העין יש נקב ‪.supraorbital foramen‬‬
‫‪:Parietal bone‬‬
‫עצם שטוחה‪ ,‬קעורה‪ ,‬משני צדי הגולגולת‪.‬‬
‫‪:Occipital bone‬‬
‫נמצאת בחלק האחורי באזור העורף‪ .‬יש לה חלק דק שהוא המשכי לעצם ה‪ parietal -‬אבל יש לה גם‬
‫חלק עבה בבסיס הגולגולת‪ .‬בבסיס הגולגולת במרכז העצם יש נקב גדול ‪ .foramen magnum‬דרכו‬
‫נעשה החיבור בין מוח הגולגולת למח השדרה‪ .‬משני צדי ה‪ foramen magnum -‬נמצא משטח מפרקי‬
‫לאטלס ‪( occipital condyle‬אחד מימין ואחד משמאל)‪ .‬החלק שנמצא קדמית ל‪foramen magnum -‬‬
‫בבסיס הגולגולת נקרא חלק בזילרי ‪ .basilar part of occipital bone‬הקו באמצע באזור העורף בדיוק‬
‫באזור שהעצם משנה את אופיה מעצם דקה לעצם עבה‪ ,‬יש התבלטות גרמית ולבליטה קוראים‬
‫‪ .external occipital protuberance‬בדיוק במקום הזה אבל מבפנים יש מקום שנקרא ‪internal‬‬
‫‪ .occipital protuberance‬זוהי נקודה שבה נפגשים כמה ורידים של הגולגולת‪ ,‬הם יוצרים תעלה‬
‫בגולגולת לפי המסלול שלהם‪ .‬הוריד שהולך מהנקודה למעלה נקרא ‪.superior sagittal sinus ,SSS‬‬
‫התעלה שיורדת כלפי מטה נקראת ‪ .groove for occipital sinus‬התעלה שהולכת לשני הצדדים‬
‫נקראת ‪.groove for transvers sinus‬‬
‫‪:Temporal bone‬‬
‫נמצאת באזור של האוזן‪/‬הרקה‪ .‬יש חלק שטוח שהוא המשכי לעצמות השטוחות של הגולגולת‪ .‬הוא‬
‫נקרא ‪ 2( .squamous part‬שכבות של עצם רכה ביניהם מח עצם)‪ .‬על החלק הזה יש חריצים שבהם‬
‫עובר העורק הטמפורלי ‪ .groove for mid Temporal artery‬זו הסיבה לכך שבדרך כלל שילד נופל על‬
‫הראש הוא מדמם בצד המון – לחץ של אצבע אחת יכול לעצור את הדימום‪ .‬השברים בדרך כלל קלים‬
‫ולא נגרם נזק למוח‪ ,‬זהו עורק שטחי)‪.‬‬
‫החלק השני נקרא ‪ ,mastoid‬הוא חלק עבה מאוד של ה‪ temporal bone -‬והוא נמצא בחלק האחורי‬
‫תחתון של העצם‪ ,‬מאחורי האוזן‪ .‬ה‪ mastoid process -‬הוא זיז מאוד חשוב לתהליך של דלקות באוזן‬
‫התיכונה‪ .‬כי באוזן התיכונה יש חלל וגם בתוך ה‪ mastoid -‬יש חללים קטנים שנמצאים בקשר עם‬
‫החלל של האוזן התיכונה‪ .‬לכן‪ ,‬דלקת של האוזן התיכונה יכולה להתפשט לתוך התאים של ה‪-‬‬
‫‪ mastoid‬ומשם אם לא מטפלים הדלקת יכולה להתפשט למוח‪ ,‬וזו הסיבה שדלקת אוזניים היא מחלה‬
‫מסוכנת‪.‬‬
‫אצל ילדים שיש להם ‪ , mastoiditis‬הדלקת התפתחה‪ ,‬אפשר לראות אצלם שהאוזניים "עומדות" וזהו‬
‫סימן שהדלקת חדרה ל‪ .mastoid -‬במידה ואנטיביוטיקה לא עוזרת עושים ניקוז מוגלה דרך חור קטן‬
‫בגולגולת‪.‬‬
‫© סוכם על ידי לירון אפשטיין ©‬
‫‪13‬‬
‫לפני ה‪ mastoid -‬יש את הפתח של האוזן והוא נקרא ‪ .external acoustic meatus‬זהו הפתח‬
‫החיצוני של תעלת השמע‪ .‬הוא בחלק התחתון של העצם הטמפורלית‪ ,‬קדימה ל‪ .mastoid -‬דבר נוסף‬
‫שיש בעצם הטמפורלית זוהי הקשת הזיגומטית – ‪ .zygoma arch‬זוהי שלוחה של עצם דקה של‬
‫העצם הטמפורלית שיוצאת מעל ה‪ external acoustic meatus -‬קדימה למפגש עם עצם ה‪.zygoma -‬‬
‫לכן‪ ,‬קוראים לה קשת הזיגומה‪ .‬בחלק הטמפורלי יש זיז ‪ .zygomatic process‬בבסיס של הקשת ולפני‬
‫קדמית ל‪ external acoustic meatus -‬יש שקע שנקרא ‪ .mandibular fossa of temporal bone‬זהו‬
‫השקע שלתוכו נכנסת שלוחה של הלסת התחתונה‪.‬‬
‫בדיוק במקום הזה נמצא המפרק ה‪ .)TMJ( temporo mandibular joint -‬בתחתית ה‪external -‬‬
‫‪ acoustic meatus‬יוצא זיז ‪ .styloid process of temporal bona‬הוא מהווה נקודת אחיזה להרבה‬
‫שרירים בצוואר‪.‬‬
‫יש עצם חזקה מאוד שנקרת ‪ .petrous part od temporal bone‬יש לה צורה של פירמידה שוכבת‪.‬‬
‫הבסיס שלה נמצא בצד הלטרלי איפה שה‪ external acoustic meatus -‬והקודקוד נמצא בקו האמצע‬
‫של בסיס הגולגולת‪ .‬זו צורה של פירמידה שוכבת ולכן נקראת הפירמידה‪ .‬היא עצם עבה וחזקה כי‬
‫היא צריכה לשמור על האוזן הפנימית שכוללת את איבר השמע ואיבר שווי המשקל‪.‬‬
‫עצם ה‪:sphenoid -‬‬
‫זוהי עצם מורכבת ומסובכת‪ .‬במרכז העצם נמצא הגוף שלה והוא מכיל כמה יחידות‪ .‬משני צדי הגוף‬
‫יוצאות "כנפיים" ובתחתית הגוף גם יוצאות שלוחות‪ .‬הגוף של ה‪ sphenoid -‬נמצא בקו האמצע של‬
‫הגולגולת בבסיס הגולגולת‪.‬‬
‫קדמית לגוף נמצא ה‪ .sphenoid sinus -‬מתחתיו יורדים שני זוגות של "וילונות" (שניים מימין ושניים‬
‫משמאל)‪" .‬הווילון" נקרא ‪ .pterygoid‬לווילון בצד המדיאלי קוראים ‪medial part of pterygoid‬‬
‫‪ process‬ולהפך‪.‬‬
‫הגג של ה‪ sphenoid sinus -‬נקרא אוכף תורכי ‪ .sella turcica‬באוכף יש גבולות מקדימה ומאחורה‪.‬‬
‫הקרי הקדמי של האוכף נקרא ‪ .tuberculum sella‬לקיר האחורי קוראים ‪ .dorsum sella‬על הקיר‬
‫הקדמי והאחורי יש ידיות‪ .‬הידיות על הקיר הקדמי נקראת ‪ anterior clinoid process‬ויש גם על הקיר‬
‫האחורי ‪( posterior clinoid process‬לכל אחד מהם יש ימין ושמאל)‪.‬‬
‫מאחורי הקיר האחורי יש חלק שנקרא ‪ .clivus‬קדמית לקיר הקדמי יש שקע שלו קוראים ‪chiasmatic‬‬
‫‪ groove‬שם עצב הראייה עושה הצטלבות‪ .‬העצם שבא מעין ימין פוגש את העצב שבא מעין שמאל‬
‫וחלק מהסיבים הולכים למח הימני וחלק למח השמאלי‪.‬‬
‫משני צדי הגוף יוצאות "הכנפיים"‪ .‬יש כנפיים קטנות שהן יותר קדמיות והן נקראת ‪lesser wing of‬‬
‫‪ .sphenoid bone‬מאחורי הכנפיים הקדמיות יש את הכנפיים הגדולות שנקראת ‪greater wing of‬‬
‫‪.sphenoid bone‬‬
‫החלק הלטרלי יותר בארובת העין זאת הכנף הגדולה‪ ,‬וקוראים לה ‪.orbital surface of grater wing‬‬
‫החלק השני שנמצא בארובת העין הוא החלק של הכנף הקטנה והוא נקרא ‪orbital surface of lesser‬‬
‫‪ .wing‬בין הכנף הגדולה לקטנה יש חריץ שנקרא ‪ .superior orbital fissure‬דרכו עוברים עצבים‬
‫שמתחברים לעין‪ .‬כמו כן יש גם ‪ .inferior orbital fissure‬הנקב שנמצא בתוך הכנף הקטנה בתוך‬
‫ארובת העין נקרא ‪ optic canal‬ודרכו עובר עצב הראיה‪ .‬הכנף הגדולה מגיעה עד לצד של הגולגולת‬
‫והיא מייצרת חלק מהצד החיצוני של הגולגולת‪.‬‬
‫© סוכם על ידי לירון אפשטיין ©‬
‫‪14‬‬
‫עצמות הפנים‬
‫‪:Mandibular‬‬
‫עצם הלסת התחתונה‪ .‬הגוף שלה זה החלק שמתחת לשיניים‪ .‬משני צדי הגוף יוצאת קרן לכיוון‬
‫אחורה ולמעלה‪ .‬הקרן הזאת נקראת ‪ ramus of mandibular‬משני הצדדים‪.‬‬
‫המקום שממנו יוצאת הקרן מהגוף נקרא ‪ .angle of mandible‬החלק הרחב בקו האמצע של הגוף‬
‫נקרא סנטר – ‪ .mental protuberance‬התעבות של העצם‪ .‬משני צדי הסנטר קיים נקב בתוך העצם‬
‫והוא נקרא ‪ .mental foramen‬שם עובר העצב שמעצבב את הלסת התחתונה‪.‬‬
‫על הגוף של המדיבולה העצם היא ספוגית‪ ,‬היא מאוד חלולה (החלק העליון של הגוף) והוא נקרא‬
‫)‪ .alveolar part (crest‬זה החלק שבו שוקעות השיניים התחתונות‪ .‬החלק העליון של הקרן – יש בו‬
‫שני זיזים‪ .‬הזיז האחורי יותר נקרא ראש המדיבולה ‪ .head of ramus of mandible‬הוא יוצר את‬
‫המפרק ‪ .)TMJ( tempo mandibular joint‬מתחת לראש יש חלק שהוא צר יותר והוא נקרא הצוואר‪.‬‬
‫הזיז הקדמי ב‪ ramus -‬נקרא ‪ .coronoid process‬בין הזיזים יש שקע שנקרא ‪.mandibular notch‬‬
‫השקע של ה‪.ramus -‬‬
‫‪:Maxilla‬‬
‫ה לסת העליונה‪ .‬גם בעצם זו הגוף של העצם הוא החלק העבה ויש בו שטח של עצם ספוגית שנקרא‬
‫‪ alveolar process‬ובתוכו שוקעות השיניים העליונות‪ .‬לעצם ה‪ maxilla-‬בחלק התחתון של האף יש‬
‫בליטה ‪ .anterior nasal spine of maxilla‬משני צידי האף מתחת לארובות העיניים בתוך העצם‬
‫המקסילרית קיימים שני חללים מלאים באוויר‪ .‬לכל אחד מהם קוראים ‪( maxillary sinus‬ימין ושמאל)‪.‬‬
‫הסינוסים קשורים אל מערכת מערות הפנים כך שדלקת יכולה לעבור בקלות מאחד לשני‪ .‬יש נקב‬
‫שנקרא ‪ infraorbital foramen of maxilla‬דרכו עובר העצב שמעצבב את כל החלק הקדמי של‬
‫הלחיים כמו כן הוא אחרי על הבעות הפנים‪.‬‬
‫עצם ה‪ maxilla -‬שולחת שלוחות למספר כיוונים‪ .‬השלוחה לכיוון העצם הזיגומטית – ‪zygomatic‬‬
‫‪ .process of maxilla‬השלוחה לכיוון העצם הפרונטלית ‪ .frontal process of maxilla‬החלק בארובת‬
‫העין ששייך ל‪ maxilla -‬נקראת ‪ .orbital surface of maxilla‬המקסילה מרכיבה את החלק הקדמי של‬
‫החך‪.‬‬
‫‪:Zygoma bone‬‬
‫נמצאת משני צידי הלחיים‪ .‬ויש לה מספר שלוחות‪:‬‬
‫‪ .1‬שלוחה לכיוון העצם הטמפורלית ‪.temporal process of ztgomatic bone‬‬
‫‪ .2‬שלוחה לכיוון העצם הפרונטלית ‪.frontal process of zygomatic bone‬‬
‫‪ .3‬החלק בארובת העין שמורכב על ידי העצם הזיגומטית ‪.orbital surface of zygomatic bone‬‬
‫‪:Ethmoid bone‬‬
‫נמצא בקו האמצע בבסיס הגולגולת מאחורי הגוף‪ .‬יש לה צורה של צלב‪ .‬המשטח שיורד אנכית‬
‫במרכז הצלב נקרא ‪ .perpendicular plate‬זוהי המחיצה שיורדת במרכז קו האמצע של הגוף‪ .‬החלק‬
‫האופקי של הצלב נקרא ‪ cribriform plate‬זהו משטח אופקי מלא חורים למעבר הסיבים של עצב‬
‫הריח‪ .‬החלק העליון של הצלב זוהי בליטה שנמצאת בחלק הקדמי ולמעלה ב‪cribriform plate -‬‬
‫ונקרא ‪ .crista galli‬ממנה יוצאות ה‪.concha -‬‬
‫© סוכם על ידי לירון אפשטיין ©‬
‫‪15‬‬
‫ה‪ superior nasal conch -‬וה‪ middle nasal concha -‬שייכים לעצם ה‪ .ethmoid -‬החלק העיון של‬
‫מחיצת האף עשוי על ידי ה‪ perpendicular plate -‬והחלק התחתון שייך לעצם ה‪ .vomer -‬ההמשך‬
‫התחתון של ה‪ perpendicular plate -‬נקרא ‪ vomer‬והוא מהווה את החלק התחתון של מחיצת האף‪.‬‬
‫‪:Lacrimal bone‬‬
‫נמצאת בזווית המדיאלית של ארובת העין משני צדי האף‪ .‬לעצם זו יש שקע‪ ,‬היא קעורה‪ ,‬ובתוכו יושב‬
‫שק הדמעות‪.‬‬
‫‪:Nasal bone‬‬
‫עצם האף‪ ,‬מהווה את החלק העליון קדמי של האף‪ ,‬ההמשך שלה הוא סחוסי‪.‬‬
‫‪:Vomer bone‬‬
‫היא המשכית ל‪ perpendicular plate -‬של ה‪.ethmoid-‬‬
‫‪:Palatin bone‬‬
‫יש לה שלושה חלקים‪:‬‬
‫‪ .1‬העליון והדק ‪ perpendicular plate of palatin bone‬והוא מהווה המשך ל‪.vomer -‬‬
‫‪ .2‬התחתון והעבה ‪ horizontal plate of palatin bone‬המשך של החך הקשה‪.‬‬
‫‪.Inferior concha .3‬‬
‫הפתחים בבסיס הגולגולת‪:‬‬
‫יש מספר פתחים‪ .‬החשובים שמחברים את המוח אל העצבים שיוצאים ממנו‪:‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪ – Foramen magnum‬הגדול ביותר בעצם האוקסיפיטלית דרכו יוצא חוט השדרה‪.‬‬
‫‪ – Foramen lacerum‬נקב שנמצא בין עצם הטמפורלית לבין האוקסיפיטלית בבסיס‬
‫הגולגולת‪.‬‬
‫‪ – Foramen ovale‬נקב שנמצא לטרלית לקודם והוא בתוך ה‪.sphenoid -‬‬
‫‪ – External acoustic meatus‬פתח בעצם הטמפורלית לתעלת השמע‪.‬‬
‫‪ – Carotid canal‬הפתח החמישי נמצא בעצם הטמפורלית‪ ,‬לטרלית ואחורנית ל‪foramen -‬‬
‫‪.ovale‬‬
‫© סוכם על ידי לירון אפשטיין ©‬