Download İlk yardım eğitiminin faydaları

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
İLK YARDIM EĞİTİMİNİN FAYDALARI
1. Hayat kurtarmaktan daha fazlasını yapar.
İlk yardım eğitimi almanın şüphesiz hayat kurtarmaya yardımcı olduğu doğrudur. Ayrıca;
uygun ilk yardımın hemen yapılması, kişinin iyileşme süresini kısaltmaya ve geçici sakatlığı
olan hastayı ayırt etmeye yardımcı olabilir. İlk yardım eğitimi, kendinizi güvende ve rahat
hissetmenizi sağlayacak ve bu nedenle, gerektiğinde daha etkili ve kontrollü olmanızı
sağlayacaktır.
2. Hasta konforunu artırmanızı sağlar.
Tüm kazalar, yaralanmalar veya hastalıklar hastaneye gitmeyi gerektirmez, ancak bu, hastaya
acı ve ıstırap vermedikleri anlamına gelmez. Dirseği morarmış veya ateşi olan bir çocuk
ağlıyor ve acı çekiyor olabilir. Nasıl davranılacağını bilerek – sadece buz paketini doğru şekilde
uygulamak veya uygun bandaj kullanmak gibi basit teknikleri kullanarak bile- rahatsızlıklarını
gidermeye yardımcı olacaksınız. Ayrıca sakin kalarak ve kendinizi toparlayarak duygusal
destek sağlayabilirsiniz, bu da onların kendilerini daha güvende hissetmelerini sağlayacak ve
kaygı düzeylerini azaltacaktır.
3. Durumun daha da kötüleşmesini önlemek için size araçlar sunar.
Bir hasta temel ilk yardım bakımını hemen almazsa durumu kötüleşecektir. Temel bakım
sağlayarak, acil tıbbi hizmetler gelene kadar bir hastayı stabilize edebilirsiniz. İlk yardım
çantası yoksa, temel ev eşyalarını araç olarak nasıl kullanacağınızı öğrenmek, birçok durumla
başa çıkabileceğiniz anlamına gelir. Olanlar ve hastaların durumu hakkında bilgi ve verilerin
nasıl toplanacağı konusunda eğitim almak önemlidir. Bu bilgiler acil servislere iletilecek ve bu
da onlara zaman kazandıracaktır.
4. Bakım için güven yaratır.
Temel bir ilk yardım bilgisine sahip olmak, ilk yardım yönetimine ilişkin beceri ve
yeteneklerinize güvenebileceğiniz anlamına gelir. İlk yardım eğitimi alarak, kendinizi, sizin ve
başkalarının belirli durumlarda nasıl tepki vereceğini düşünmenize yardımcı olur. Bu anlayışa
sahip olmak, çok çeşitli tıbbi olmayan günlük durumlarda kendinize olan güveninizi
artıracaktır.
5. Sağlıklı ve güvenli yaşamı teşvik eder.
İlk yardım eğitiminiz sırasında öğreneceğiniz ilk şeylerden biri, kendinize bakmanız ve kendi
güvenliğinizi öncelikli olarak sağlamanız gerektiğidir. Bencil olmak değil, pratik olmaktır.
Kendinizi güvende tutmak, yardıma ihtiyaç duymak yerine başkalarına yardım etme
konumunda olduğunuz anlamına gelir. Koroner kalp hastalığı gibi sorunlara yakalanma
riskinizi artırabilir veya azaltabilirsiniz. Bu bilgiye sahip olmak, kendi sağlığınızın daha fazla
farkında olmanızı ve çevrenizden kaynaklanan potansiyel tehlikelere karşı uyanık olmanızı
sağlar.
Related documents