Download עזרה סוציאלית באסטונית

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Kellele:
Olen puudega juudi mees, pärit Jeruusalemmast-IISRAELIST. IISRAELI riik ei luba
minusugustel puuetega inimestel osta elementaarseid toimetulekuvajadusi, nagu näiteks
toitu, ravimeid jne. Otsin sellele lahendust.
assaf benyamini.
*1) Minu e-posti aadressid: [email protected] või: [email protected] või:
[email protected] või: [email protected] või: [email protected] või:
[email protected] või: [email protected]
2) Minu telefoninumbrid: kodutelefon -9722-6427757.
Mobiiltelefon -972-58-6784040. Fax -972-77-2700076.
3) Minu postiaadress: 115/4 Costa Rica tänav, Giriat Menahem naabruskond, Jeruusalemm,
IISRAEL, postiindeks: 9662592.
4) Siin on minu paypal.me link: paypal.me/assaf148
5) Siin on minu veebilehe link, kus on rohkem infot minu kohta erinevates keeltes:
https://assafcontent.ghost.io/
6) Sooviksin mainida, et räägin heebrea keelt ja minu võõrkeelte
oskus on väga kehv - välja arvatud keskmisel kuni madalal tasemel
inglise keel ja väga madalal tasemel prantsuse keel. Mul pole selles
vallas täiendavaid teadmisi. Selle kirja kirjutamiseks kaasasin
professionaalset tõlkefirmat.
Related documents