Download עזרה סוציאלית באוקראינית

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Кому:
Я єврей із обмеженими можливостями з м. Єрусалима - Ізраїль. Ізраїль не дозволяє
інвалідам, таким як я, купувати найнеобхідніші речі,
такі як їжа, ліки тощо.
Я шукаю вирішення цієї проблеми.
Ассаф Беньяміні.
*1)мої електронні адреси: [email protected] or: [email protected] or:
[email protected] or: [email protected] or: [email protected] or:
[email protected] or: [email protected]
2) мій домашній номер телефону-9722-6427757.
мобільний - 972-58-6784040, факс - 972-77-2700076.
3) моя поштова адреса: 115/4 вул. Коста Ріка, квартал Кіріат Менахем, м. ЄрусалимІзраїль, індекс 9662592.
4)Ось посилання на мій Рaypal.me: paypal.me/assaf148
5) Ось посилання на веб-сайт з додатковою інформацією про мене різними мовами:
https://assafcontent.ghost.io/
6)Хочу зауважити, що я володію івритом і мої знання іноземних
мов дуже погані, за винятком середньо-низького рівня
англійської та дуже низького рівня французької мови. У мене
немає додаткових знань у цій галузі. Я звернувся за допомогою
до професійної перекладацької агенції, щоб написати цей лист.
Related documents