Download מכתבלעובדיקופתחוליםכללית

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
‫אל‪ :‬עובדי שרותי בריאות כללית‪.‬‬
‫הנדון‪ :‬בעיית הזמנת תרופות‪.‬‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪.‬‬
‫אני נוטל טיפול תרופתי קבוע בשל מספר מחלות‬
‫כרוניות מהן אני סובל‪-‬תרופות אותן אני נוהג‬
‫להזמין מעת לעת מאתר שרותי בריאות כללית‪.‬‬
‫אלא שבאופן פתאומי לא ניתן להזמין תרופות דרך‬
‫האתר של שרותי בריאות כללית‪-‬כך סתם וללא‬
‫שום סיבה‪.‬‬
‫אני מעוניין לדעת כיצד ניתן להתגבר על תקלה זו‪-‬‬
‫אני אדם שסובל מנכות פיסית והגעה לבתי מרקחת‬
‫היא קשה מאוד בעבורי‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫אסף בנימיני‪,‬‬
‫רחוב קוסטה ריקה ‪,115‬‬
‫כניסה א'‪-‬דירה ‪,4‬‬
‫קרית מנחם‪,‬‬
‫ירושלים‪ ,‬מיקוד‪.9662592 :‬‬
‫מספרי טלפון‪ :‬בבית‪.02-6427757-‬‬
‫נייד‪ .058-6784040-‬פקס‪.077-2700076-‬‬
‫נ‪.‬ב‪)1 .‬מספר הזהות שלי‪.029547403 :‬‬
‫‪)2‬כתובות האי‪.‬מייל שלי‪:‬‬
‫‪ [email protected]‬או‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫או‪ [email protected] :‬או‪:‬‬
‫‪ [email protected]‬או‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫או‪ [email protected] :‬או‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪)3‬המסגרת הטיפולית בה אני נמצא‪:‬‬
‫עמותת "רעות"‪-‬הוסטל "אביבית"‪,‬‬
‫רחוב האביבית ‪,6‬‬
‫קרית מנחם‪,‬‬
‫ירושלים‪ ,‬מיקוד‪.9650816 :‬‬
‫מספרי הטלפון במשרדי ההוסטל‪.02-6432551 :‬‬
‫או‪.02-6428351 :‬‬
‫כתובת האי‪.‬מייל של ההוסטל‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪)4‬רופא המשפחה אצלו אני נמצא במעקב‪:‬‬
‫ד"ר ברנדון סטיוארט‪,‬‬
‫"שרותי בריאות כללית"‪-‬מרפאת הטיילת‪,‬‬
‫רחוב דניאל ינובסקי ‪,6‬‬
‫ירושלים‪ ,‬מיקוד‪.9338601 :‬‬
‫מספר הטלפון במשרדי המרפאה‪.02-6738558 :‬‬
‫מספר הפקס במשרדי המרפאה‪.02-6738551 :‬‬
‫‪)5‬פרטים אישיים נוספים‪ :‬גיל‪ .49 :‬מצב משפחתי‪:‬‬
‫רווק‪ .‬תאריך לידה‪.11.11.1972 :‬‬
‫‪)6‬לפנייתי זו אני מצרף‪:‬‬
‫א‪ .‬צילום מסך של הודעת השגיאה בה אני נתקל‬
‫בעת הנסיונות הכושלים להזמין תרופות מאתר‬
‫שרותי בריאות כללית‪.‬‬
‫ב‪ .‬רשימת התרופות הקבועות שלי‪.‬‬
‫ג‪ .‬רשימת המחלות מהן אני סובל‪.‬‬
‫פירוט טיפול תרופתי‪:‬‬
‫‪.1‬תרופות פסיכיאטריות‪:‬‬
‫א‪.Seroquel-‬‬
‫‪ 2‬כדורים של ‪300‬מ"ג כל אחד בכל ערב‪.‬‬
‫ב‪. Tegretol CR-‬‬
‫‪ 400‬מ"ג‪-‬כל בוקר‪ 400 .‬מ"ג‪-‬כל ערב‪.‬‬
‫ג‪. Effexor-‬‬
‫‪ 150‬מ"ג‪-‬כל בוקר‪ 150 .‬מ"ג‪-‬כל ערב‪.‬‬
‫‪- symvastatine .2‬‬
‫‪ 10‬מ"ג בכל יום בערב‪.‬‬
‫‪– methotrexat .3‬‬
‫‪ 4‬כדורים של ‪ 2.50‬מ"ג בשעות הבוקר‪ 4 ,‬כדורים של ‪ 2.50‬מ"ג‬
‫באותו היום בערב‪ ,‬וכן כדור אחד של ‪ 220‬מ"ג של חומצה פולית‬
‫ביום שלמחרת‪-‬כל זאת אחת לשבוע‪.‬‬
‫רשימת מחלות‪/‬בעיות רפואיות‪:‬‬
‫‪.1‬מחלה נפשית‪-‬תסמונת כפייתית ‪ -O.C.D‬וכן מחלה המוגדרת‬
‫כ‪.schyzo-affective disorder -‬‬
‫‪.2‬דלקת פרקים פסוריאטית‪.‬‬
‫‪.3‬בעיה נוירולוגית שהגדרתה אינה ברורה ‪.‬תסמיניה העיקריים ‪:‬‬
‫חפצים שנשמטים מן הידיים בלי שאני שם לב לכך ‪,‬סחרחורות ‪,‬‬
‫איבוד תחושה בחלק מאזורי כפות הידיים ובעיה מסוימת בשיווי‬
‫משקל ויציבה‪.‬‬
‫‪.4‬פריצת דיסק כרונית בגב בחוליות ‪ -4-5‬שמקרינה גם לרגליים‬
‫ומקשה בהליכה‪.‬‬
‫‪.5‬תסמונת המעי הרגיז‪.‬‬
‫‪.6‬התחלה של סימנים לבעיה קרדיולוגית מן החודש‬
‫האחרון(אני כותב דבריי אלו בימים חמישי‪,‬‬
‫ה‪ -)22.3.2018-‬ונכון לזמן כתיבת שורות אלו לא ברורה עדיין‬
‫מהות הבעיה ‪,‬שבאה לידי ביטוי בכאבים בחזה במשך מרבית שעות‬
‫היום ‪,‬קשיים בנשימה וגם בדיבור‪.‬‬
‫‪ .7‬היחלשות משמעותית בראייה שחלה בשנים האחרונות(אני כותב‬
‫דבריי אלו ביום חמישי‪ ,‬ה‪.)3.6.2021-‬‬
‫אני נאלץ להזניח את הבעיה ולא לטפל בה‪ ,‬וזאת הן בגלל מצוקה‬
‫כלכלית קשה כמי שמתקיים מקצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי‬
‫והן בגלל התנהלות בירוקרטית מסורבלת מאוד של קופת חולים‬
‫כללית בה אני חבר שלא מאפשרת לי במקרים רבים מאוד להגיע‬
‫לבדיקות או טיפולים רפואיים להם אני זקוק‪.‬‬
Related documents