Download חיבור לסיבים אופטיים

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
‫אל‪:‬‬
‫הנדון‪ :‬חיבור לסיבים אופטיים‪.‬‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪.‬‬
‫ביום חמישי‪ ,‬ה‪ 20.1.2022-‬בשעה ‪ 9:58‬בבוקר‬
‫יצרה עמי קשר טלפוני למספר ‪02-6427757‬‬
‫עובדת של חברת "בזק" בשם ענבל‪ ,‬שהודיעה לי‬
‫כי הושלמה פריסת הסיבים האופטיים וחיבורם‬
‫לבניין בו אני מתגורר‪.‬‬
‫אציין כי אני התעניינתי בשירות בשל מגוון תקלות‬
‫גלישה(גלישה איטית מאוד באינטרנט‪ ,‬אתרים‬
‫לגיטימיים לחלוטין שהכניסה אליהם נחסמת כך‬
‫סתם וללא שום סיבה‪ ,‬וכן ניתוקים חוזרים ונשנים‬
‫שגם לאחר טיפול‪ ,‬כביכול של הנציגים הטכניים‬
‫של ספק האינטרנט שלי לא נפתרים)‪.‬‬
‫אלא שמתעוררת כאן בעיה‪ :‬לדבריה של נציגת‬
‫חברת בזק(ענבל) עימה שוחחתי עלות ההתחברות‬
‫הראשונית לשירות היא ‪ 450‬שקלים‪ ,‬ולאחר מכן‬
‫ישנם דמי מנוי של ‪ 130‬שקלים לחודש‪-‬וזאת בנוסף‬
‫למה שאני משלם ממילא לספק האינטרנט‪.‬‬
‫אני אדם שמתקיים מהכנסה נמוכה מאוד(מקצבת‬
‫נכות של המוסד לביטוח לאומי) ואין ביכולתי‬
‫לשלם את הסכומים הללו‪.‬‬
‫מה עושים? האם יש פתרון?‬
‫בברכה‪,‬‬
‫אסף בנימיני‪,‬‬
‫רחוב קוסטה ריקה ‪,115‬‬
‫כניסה א'‪-‬דירה ‪,4‬‬
‫קרית מנחם‪,‬‬
‫ירושלים‪ ,‬מיקוד‪.9662592 :‬‬
‫נ‪.‬ב‪)1 .‬מספר הטלפון הסלולרי‬
‫שלי‪.058-6784040 :‬‬
‫‪)2‬מספר הפקס שלי‪.077-2700076 :‬‬
‫‪)3‬ספק האינטרנט שלי כיום הוא חברת "הוט"‪,‬‬
‫מהם אני מקבל שירות של ספק‬
‫אינטרנט‪+‬תשתית‪+‬קו טלפון ביתי‪-‬וכל זאת בעלות‬
‫של ‪ 195.32‬שקלים‪.‬‬
‫אני הצטרפתי להוט בחודש דצמבר ‪-2019‬וזאת‬
‫לאחר מספר שנים בהן הייתי לקוח של חברת "בזק‬
‫בינלאומי" אצלם תקלות הגלישה היו חמורות‬
‫הרבה יותר‪.‬‬
:‫מייל שלי‬.‫)כתובות האי‬4
[email protected]
[email protected] :-‫ו‬
[email protected] :-‫ו‬
[email protected] :-‫ו‬
[email protected] :-‫ו‬
[email protected] :-‫ו‬
[email protected] :-‫ו‬
[email protected] :-‫ו‬
[email protected] :-‫ו‬
:‫)אתר האינטרנט שלי‬5
https://disability5.com/
Related documents