Download סיבים אופטיים

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
‫אל‪:‬‬
‫הנדון‪ :‬חיבור סיבים אופטיים‪.‬‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪.‬‬
‫לאחרונה(אני כותב דבריי אלו ביום ‪)31.12.2021‬‬
‫שלחתי את המכתב המצ"ב לחברות טכנולוגיה‬
‫שונות‪-‬והתברר לי שכל עוד הבניין בו אני‬
‫מתגורר(ברחוב קוסטה ריקה ‪ ,115‬שכונת קרית‬
‫מנחם בירושלים) לא יחובר לשירות של סיבים‬
‫אופטיים כל תקלות הגלישה אותן אני מתאר כאן‬
‫יימשכו‪.‬‬
‫כידוע‪ ,‬בימים אלו הרבה מאוד מקומות במדינת‬
‫ישראל מתחברים לשירות זה‪.‬‬
‫לפיכך אני תוהה מהי הסיבה בגללה הבניין בו אני‬
‫מתגורר אינו מחובר לשירות זה‪ ,‬או במלים אחרות‪:‬‬
‫מדוע מדינת ישראל מחליטה לחבר מקומות‬
‫מסוימים לשירות‪ ,‬ולהותיר מקומות אחרים לא‬
‫מחוברים ולהשאירם מאחור‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫אסף בנימיני‪.‬‬
‫אל‪:‬‬
‫הנדון‪ :‬תשתיות אינטרנט‪.‬‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪.‬‬
‫המכתב המצ"ב נשלח על‪-‬ידי אל חברות טכנולוגיה‬
‫שונות במדינת ישראל בה אני מתגורר‪ .‬אציין כי מן‬
‫התשובות שקבלתי עולה המסקנה כי במצב‬
‫תשתיות האינטרנט הנוכחי במדינת ישראל אין‬
‫אפשרות לספק לשום לקוח ישראלי שרות של‬
‫אינטרנט יציב‪ ,‬ללא כל התקלות בהן אני נתקל שוב‬
‫ושוב(ניתוקים חוזרים ונשנים סתם כך וללא שום‬
‫סיבה‪ ,‬גלישה איטית מאוד‪ ,‬אתרי אינטרנט‬
‫לגיטימיים לחלוטין שנחסמים באופן פתאומי וללא‬
‫שום הצדקה וכד')‪.‬‬
‫השאלה אותה ברצוני להעלות היא‪ :‬האם לדעתכם‬
‫חיבור לספק אינטרנט שנמצא במדינה אחרת יכול‬
‫לסייע? או שבגלל מצב התשתית כל ספק אליו‬
‫אתחבר לא יוכל להביא לשיפור במצב?‬
‫אני אדם דובר עברית‪ ,‬וידיעותיי בשפות זרות היא‬
‫מצומצמת ביותר‪ ,‬ופרט לאנגלית ברמה בינונית עד‬
‫נמוכה וצרפתית ברמה נמוכה מאוד אין לי ידיעות‬
‫נוספות בתחום זה‪ .‬לפיכך במידה וחיבור לספק‬
‫אינטרנט שנמצא במדינה אחרת אכן יוכל לסייע‬
‫חשוב לי כי תהיה אפשרות של שרות לקוחות או‬
‫תמיכה טכנית בעברית‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫אסף בנימיני‪.‬‬
‫אל‪:‬‬
‫הנדון‪ :‬חיבור לאינטרנט‪.‬‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪.‬‬
‫אני שלחתי את המכתב המצ"ב לחברת "הוט"‬
‫דרכם אני מתחבר כיום לאינטרנט‪ .‬אציין כי הנושא‬
‫אותו אני מעלה בפניהם אינו חד פעמי‪ :‬ניתוקים‬
‫חוזרים אלו מרשת האינטרנט חוזרים על עצמם‬
‫שוב ושוב‪-‬וגם אחרי שאני נמצא בקשר עם‬
‫הצוותים הטכניים של החברה שכביכול פותרים את‬
‫הבעיה היא תמיד חוזרת על עצמה שוב כעבור זמן‬
‫קצר‪ .‬אציין כי עד חודש דצמבר ‪ 2019‬קבלתי את‬
‫שירותי ספק אינטרנט מחברת בזק בינלאומי‪-‬שגם‬
‫אותם אני עזבתי מסיבות זהות‪.‬‬
‫שאלתי אליכם היא‪ :‬האם קיימות כיום במדינת‬
‫ישראל חברות דרכן ניתן לקבל שירות של אינטרנט‬
‫יציב ללא ניתוקים שחוזרים על עצמם שוב ושוב?‬
‫או שבמצב התשתיות הנוכחי במדינה הדבר בלתי‬
‫אפשרי‪ ,‬ועם כל הצטרפות שלי לכל ספק אינטרנט‬
‫אינטרנט אחר המצב יהיה זהה או דומה?‬
‫ושאלה נוספת‪ :‬האם באזור מגוריי(אני מתגורר‬
‫בשכונת קרית מנחם שבדרום‪-‬מערב ירושלים)‬
‫ישנה אפשרות להתחבר לשרות של סיבים‬
‫אופטיים?‬
‫אציין כי אני משלם כיום על המנוי בחברת "הוט"‬
‫דרכם אני מתחבר לאינטרנט כ‪ 181.84-‬שקלים‬
‫לחודש‪.‬‬
‫אודה לכם על התייחסותכם לשאלותיי אלו‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫אסף בנימיני‪.‬‬
‫‪15.11.2021‬‬
‫אל‪ :‬חברת "הוט"‪.‬‬
‫הנדון‪ :‬ניתוקים‪.‬‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪.‬‬
‫אני לקוח שלכם מאזור ירושלים‪ .‬היום‪ ,‬יום‬
‫שני‪ ,‬ה‪ 15.11.2021-‬החיבור לרשת האינטרנט‬
‫התנתק באופן פתאומי‪-‬כך סתם וללא שום סיבה‪.‬‬
‫כאשר התקשרתי בערך בשעה ‪ 12:00‬בצהריים‬
‫למוקד הטלפוני שלכם ‪ *6910‬השיחה התנתקה‬
‫מיד כאשר היא הגיע לנציגי התמיכה הטכנית‪-‬וכל‬
‫זאת חזר על עצמו פעמיים‪.‬‬
‫אציין כי ניתוקים חוזרים ונשנים אלו הם בעייתיים‬
‫מאוד‪-‬כידוע בימינו גישה לרשת האינטרנט היא לא‬
‫בגדר מותרות‪-‬וזאת מן הסיבה הפשוטה שפעולות‬
‫רבות מול משרדי ממשלה אינן ניתנות לביצוע‬
‫בשום דרך אחרת‪.‬‬
‫אז אני מצפה להסברים‪-‬מדוע ניתוקים פתאומיים‬
‫אלו חוזרים על עצמם שוב ושוב? מדוע לא ניתן‬
‫אחת ולתמיד לתקן את הטעון תיקון?‬
‫בברכה‪,‬‬
‫אסף בנימיני‪,‬‬
,115 ‫רחוב קוסטה ריקה‬
,4 ‫דירה‬-'‫כניסה א‬
,‫קרית מנחם‬
.9662592 :‫ מיקוד‬,‫ירושלים‬
.02-6427757-‫ בבית‬:‫מספרי טלפון‬
.077-2700076-‫ פקס‬.058-6784040-‫נייד‬
.029547403 :‫)מספר הזהות שלי‬1 .‫ב‬.‫נ‬
:‫מייל שלי‬.‫)כתובות האי‬2
[email protected]
[email protected] :-‫ו‬
[email protected] :-‫ו‬
[email protected] :-‫ו‬
[email protected] :-‫ו‬
[email protected] :-‫ו‬
[email protected] :-‫ו‬
Related documents