Download דיורלנכה

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
‫אל‪:‬‬
‫הנדון‪ :‬דיור לנכה‪.‬‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪.‬‬
‫חוזה השכירות במקום מגוריי הנוכחי מסתיים‬
‫ביום ‪ .14.7.2022‬ישנן כרגע מספר נסיבות‬
‫בעייתיות‪-‬בגללן לא יהיה לי‪ ,‬ככל הנראה פתרון‬
‫מגורים כלשהו לאחר תאריך זה‪:‬‬
‫‪)1‬המסגרת הטיפולית בה הייתי עד תאריך‬
‫‪ 16.3.2021‬חדלה לתפקד‪-‬וזאת בגלל קיצוצים‬
‫שהיו בתקציבי הבריאות והרווחה‪ .‬אני אזדקק‬
‫לסיוע של עובד‪/‬ת סוציאלית‪-‬וזאת בכל הקשור‬
‫למשא ומתן מול בעלת הדירה‪ ,‬וכן במקרה בו היא‬
‫לא תהיה מעוניינת בהארכתו של‬
‫חוזה השכירות‪-‬וכמי שסובל משלל בעיות‬
‫רפואיות‪ ,‬נפשיות וגופניות אני לא אוכל לנהל‬
‫משא ומתן זה לבדי‪.‬‬
‫‪)2‬החל מתחילת חודש דצמבר ‪ 1995‬אני מתגורר‬
‫בדירות של דיור מוגן לנפגעי‪-‬נפש בירושלים‪-‬‬
‫ובתקופה זו כבר עברתי דירה פעמים רבות‪ .‬אלא‬
‫שבמידה ובעלת הדירה לא תסכים לחדש את‬
‫חוזה השכירות יהיה לי הפעם קושי שלא היה לי‬
‫בכל הפעמים הקודמות בהן עברתי דירה‪ :‬הנכויות‬
‫הגופניות שהתפתחו אצלי כתוצאה מתאונת‬
‫עבודה שעברתי בתחילת שנת ‪ 1998‬החמירו‬
‫מאוד בשנים האחרונות(תאונת עבודה שהמוסד‬
‫לביטוח לאומי אינו מוכן להכיר בה עד היום)‪,‬‬
‫וההשלכה המיידית היא שהפעם לא אוכל לארוז‬
‫בעצמי את חפציי האישיים‪-‬מה שעדיין הייתי‬
‫מסוגל לעשות בפעם האחרונה בה עברתי דירה‬
‫בקיץ של שנת ‪ .2014‬כמובן שישנן חברות‬
‫שעוזרות בכך‪-‬אולם מדובר בשירות אותו ניתן‬
‫להזמין באופן פרטי בלבד בעלות של ‪ 100‬שקלים‬
‫לשעה‪ .‬כמי שמתקיים מקצבת נכות של המוסד‬
‫לביטוח לאומי אני לא אוכל לשלם את הסכומים‬
‫הללו‪-‬ובשל חומרת מצבי גם הנחות גבוהות מאוד‬
‫פשוט לא יעזרו‪.‬‬
‫‪)3‬למרות העלייה במחירי הדיור שהיתה במשק‬
‫הישראלי בשנים האחרונות הסיוע אותו מקבלים‬
‫נכים במצבי לצורך תשלום שכר‪-‬דירה אינו‬
‫משתנה כבר שנים רבות‪ ,‬ועומד עדיין על סכום‬
‫של ‪ 770‬שקלים לחודש‪ .‬כידוע‪ ,‬בסכום הזה לא‬
‫ניתן כיום לשכור דירה בשום אזור בארץ‪-‬ועל אחת‬
‫כמה וכמה נכון הדבר כאשר מדובר בדירות‬
‫נגישות לנכים‪ ,‬בהן עלויות השכירות הן אף‬
‫גבוהות במקצת‪ .‬נכון להיום אין פתרון למחדל‬
‫מתמשך זה‪ ,‬בגללו נכים רבים נפלטים אל מותם‬
‫ברחוב‪.‬‬
‫ולסיכום‪ :‬אני מחפש פתרון שימנע את הידרדרותי‬
‫לחיים ברחוב בהם לא אוכל לשרוד‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫אסף בנימיני‪,‬‬
‫רחוב קוסטה ריקה ‪,115‬‬
‫כניסה א'‪-‬דירה ‪,4‬‬
‫קרית מנחם‪,‬‬
‫ירושלים‪ ,‬מיקוד‪.9662592 :‬‬
‫מספרי טלפון‪ :‬בבית‪.02-6427757-‬‬
‫נייד‪ .058-6784040-‬פקס‪.077-2700076-‬‬
‫נ‪.‬ב‪)1 .‬מספר הזהות שלי‪.029547403 :‬‬
‫‪)2‬כתובות האי‪.‬מייל שלי‪:‬‬
‫‪ [email protected]‬או‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫או‪ [email protected] :‬או‪:‬‬
‫‪ [email protected]‬או‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫או‪ [email protected] :‬או‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪)3‬המסגרת הטיפולית בה הייתי עד ליום‬
‫‪:16.3.2021‬‬
‫עמותת "רעות"‪-‬הוסטל "אביבית"‪,‬‬
‫רחוב האביבית ‪,6‬‬
‫קרית מנחם‪,‬‬
‫ירושלים‪ ,‬מיקוד‪.96508 :‬‬
‫מספרי הטלפון במשרדי ההוסטל‪.02-6432551 :‬‬
‫או‪.02-6428351 :‬‬
‫כתובת האי‪.‬מייל של ההוסטל‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫העובדת הסוציאלית שליוותה אותי בדיור המוגן‬
‫של ההוסטל עד ליום ‪:16.3.2021‬‬
‫אושרת‪.050-5857185-‬‬
‫‪)4‬רופא המשפחה אצלו אני נמצא במעקב‪:‬‬
‫ד"ר ברנדון סטיוארט‪,,‬‬
‫"שרותי בריאות כללית"‪-‬מרפאת הטיילת‪,‬‬
‫רחוב דניאל ינובסקי ‪,6‬‬
‫ירושלים‪ ,‬מיקוד‪.9338601 :‬‬
‫מספר הטלפון במשרדי המרפאה‪:‬‬
‫‪ .02-6738558‬מספר הפקס במשרדי‬
‫המרפאה‪.02-6738551 :‬‬
‫‪)5‬להלן קישור לאתר‪ ,‬בו ניתן למצוא חומר נוסף‬
‫אודותיי בשפות שונות‪:‬‬
‫‪/https://nitgaber.bit.ai‬‬
‫‪)6‬פרטים אישיים נוספים‪ :‬גיל‪ .48 :‬מצב‬
‫משפחתי‪ :‬רווק‪ .‬תאריך לידה‪.11.11.1972 :‬‬
Related documents