Download אפשרויות מערכת

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
‫אל‪:‬‬
‫הנדון‪ :‬אפשרויות מערכת‪.‬‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪.‬‬
‫אני מחובר כיום(אני כותב דבריי אלו ביום‬
‫שלישי‪ ,‬ה‪)21.12.2021-‬לאינטרנט דרך חברת‬
‫"הוט"‪-‬מהם אני מקבל שירות של ספק‬
‫אינטרנט‪+‬תשתית אינטרנט‪+‬קו טלפון ביתי‪-‬וכל‬
‫זאת במחיר של ‪ 193.74‬שקלים לחודש‪.‬‬
‫אציין כי במהלך הגלישה באינטרנט אני חווה‬
‫תקלות רבות‪ :‬ניתוקים חוזרים ונשנים מרשת‬
‫האינטרנט‪ ,‬גלישה איטית מאוד‪ ,‬ניתוקים פתאומיים‬
‫של קו הטלפון הביתי‪-‬כך סתם וללא שום סיבה‪ ,‬וכן‬
‫אתרי אינטרנט לגיטימיים וחוקיים לחלוטין אליהם‬
‫הגישה נחסמת באופן פתאומי‪-‬וגם כן כך סתם וללא‬
‫שום סיבה‪ .‬אציין כי במקרים בהם אני מתקשר‬
‫לחברת הוט בנוגע לתקלות הללו אני מופנה‬
‫לצוותים הטכניים שכביכול פותרים את התקלות‬
‫הללו‪-‬אולם הן תמיד חוזרות על עצמן שוב כעבור‬
‫זמן קצר‪ .‬גם פניות רבות שלי בעניין זה ותלונות אל‬
‫משרדי ממשלה כמו משרד התקשורת או המועצה‬
‫הישראלית לצרכנות לא עזרו במאומה‪.‬‬
‫אציין כי אני מנוי בחברת הוט מסוף חודש דצמבר‬
‫‪-2019‬או אז עזבתי את חברת "בזק בינלאומי" בה‬
‫הייתי מנוי עד אז שם תקלות אלו היו אף חמורות‬
‫יותר‪.‬‬
‫אני מתגורר בשכונת קרית מנחם שבירושלים‪,‬‬
‫ברחוב קוסטה ריקה ‪-115‬ומבירור שערכתי עם‬
‫כמה חברות תקשורת נודע לי כי הבניין בו אני‬
‫מתגורר אינו מחובר לשירות של סיבים אופטיים‪.‬‬
‫ולסיכום‪ ,‬ובהתחשב במציאות זו ברצוני לשאול‬
‫אתכם‪ :‬האם ישנה אפשרות של חיבור טוב יותר‬
‫לרשת האינטרנט ובמחיר טוב יותר‪-‬או שבמציאות‬
‫הנוכחית במדינת ישראל לא ניתן לקבל שירות טוב‬
‫יותר או במחיר טוב יותר‪ ,‬ועליי להשלים עם כך‬
‫שתקלות אלו ישובו ויחזרו על עצמן מעת לעת?‬
‫מה דעתכם?‬
‫בברכה‪,‬‬
‫אסף בנימיני‪,‬‬
‫רחוב קוסטה ריקה ‪,115‬‬
‫כניסה א'‪-‬דירה ‪,4‬‬
‫קרית מנחם‪,‬‬
‫ירושלים‪ ,‬מיקוד‪.9662592 :‬‬
‫מספרי טלפון‪ :‬בבית‪.02-6427757-‬‬
‫נייד‪ .058-6784040-‬פקס‪.077-2700076-‬‬
‫נ‪.‬ב‪)1 .‬להלן המסרון שקבלתי לאחרונה מחברת‬
‫‪-HOT‬ואציין כי אני כלל לא סיכמתי עמם על מבצע‬
‫כלשהוא‪.‬‬
‫משפחת אסף היקרה‪ ,‬בהמשך לשיחתך עם נציג‬
‫‪ HOT‬המבצע עליו סוכם עודכן בהצלחה‬
‫‪)2‬מספר הזהות שלי‪.029547403 :‬‬
‫‪)3‬כתובות האי‪.‬מייל שלי‪:‬‬
‫‪ [email protected]‬ו‪:-‬‬
‫‪ [email protected]‬ו‪:-‬‬
‫‪ [email protected]‬ו‪:-‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫ו‪[email protected] :-‬‬
‫ו‪[email protected] :-‬‬
‫ו‪[email protected] :-‬‬
Related documents