Download תרומה מרשת זום אופטיק באיסלנדית

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Þriðjudaginn 25. janúar 2022 fékk ég
gleraugnagjöf frá Zoom Optics keðjunni.
Ég hrósa mikilli alúð, fagmennsku og tillitssemi
við mig sem þurfandi einstakling sem getur ekki
borgað fyrir gleraugnakaup.
Símanúmer þeirra: 972-2-5944722. Og: 97254-3313367.
Faxnúmer þeirra: 972-2-6212679.
Vefsíða þeirra: www.zoom-optic.com
Netfang þeirra: [email protected]
Related documents