Download מכתבי לחברת זום אופטיק בסלובנית

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
V torek, 25. januarja 2022, sem prejel donacijo
očal verige Zoom Optics.
Pohvalim njihovo veliko predanost, strokovnost
in obzirnost do mene kot do pomoči potrebne
osebe, ki ne more plačati nakupa očal.
Njihove telefonske številke: 972-2-5944722. In:
972-54-3313367.
Njihova številka faksa: 972-2-6212679.
Njihovo spletno mesto: www.zoom-optic.com
Njihov elektronski naslov: [email protected]
Related documents