Download מכתבי לרשת זום אופטיק במלטזית

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Nhar it-Tlieta, 25 ta’ Jannar, 2022, irċevejt
donazzjoni ta’ nuċċalijiet mill-katina ta’ Zoom
Optics.
Infaħħar il-ħafna dedikazzjoni, professjonaliżmu
u konsiderazzjoni tagħhom għalija bħala
persuna fil-bżonn li ma tistax tħallas għax-xiri ta’
nuċċalijiet.
In-numri tat-telefon tagħhom: 972-2-5944722.
U: 972-54-3313367.
In-numru tal-fax tagħhom: 972-2-6212679.
Il-websajt tagħhom: www.zoom-optic.com
L-indirizz elettroniku tagħhom: [email protected]
Related documents