Download עזרה-סוציאלית-בטגיקית

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Ман яҳудӣ аз Иерусалим, аз Исроил ҳаст. Ман маъюб ҳастам. Давлати Исроил ба
чунин маъюбон, ба мисли ман, имқонияти харидорӣ намудани чизҳои ҳаётан муҳим, ба
монанди маҳсулоти хӯрокворӣ, доруворӣ ва ғайраҳоро намедиҳад.
Ман дар ҷустуҷӯи қарор астам.
Асаф Беняминӣ
*1) суроғаҳои почтаҳои электронии ман: [email protected]
ва ё: [email protected]
ва ё: [email protected]
ва ё: [email protected]
ва ё: [email protected]
ва ё: [email protected]
ва ё: [email protected]
2) рақамҳои телефонии ман:
Хонагӣ: 972-2-6427757
Мобилӣ: 972-58-6784040
Факс: 972-77-2700076
3) суроғаи почтавии ман: кӯчаи Коста-рика 115/4, ноҳияи Кирят-Менахем (КирьятМенахем), Иерусалим, Исроил, индекси почтовӣ: 9662592.
4) Гузариш ба paypal.me ман: paypal.me/assaf148
5) Гузариш ба веб-сомона бо маводҳои зиёд дар бораи ман бо забонҳои гуногун:
https://assafcontent.ghost.io/
6) Тақрор мекунам, ки ман бо забони ирбӣ гап мезанам, ва ман забонҳои хориҷиро
хеле бад медонам – ба истиснои забони англисӣ ба дараҷаи миёна ва ё паст ва
забони фаронсавӣ дар сатхи хеле паст медонам. Ман дар ин соҳа дигар ягон хел
дониш надорам. Ман барои нависондани ҳамин мактуб ба ширкати тарҷумонии қасбӣ
барои кумак муроҷиат кардам.
Related documents