Download הטרדה טלפונית

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
‫אל‪:‬‬
‫הנדון‪ :‬הטרדה טלפונית‪.‬‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪.‬‬
‫בשבוע האחרון(אני כותב דבריי אלו ביום שלישי‪ ,‬ה‪ )21.12.2021-‬אני מקבל ברשת החברתית וואטסאפ‬
‫שיחות מגורם לא ידוע‪-‬שיחות שמגיעות אל מספר הטלפון הנייד שלי ‪.6784040-058‬‬
‫שיחות אלו מגיעות מן המספר ‪+60 2478-436-19‬‬
‫כאשר אני מנסה לענות לשיחות אלו אני לא שומע דבר מלבד כמה צחקוקים שנמשכים כמה שניות‪-‬‬
‫שלאחריהם השיחה מייד מתנתקת‪ .‬אני ראיתי כי מדובר בשיחה שמגיעה מן הקידומת של מלזיה‪-‬למרות‬
‫שכמובן לא ניתן לדעת‪ ,‬וייתכן מאוד והאדם‪ ,‬או הבוט שמבצע שיחה זו מזייף את המספר‪.‬‬
‫אציין כי לא ידוע לי דבר אודות הגורמים שעומדים מאחורי הטרדות אלו‪ ,‬מטרותיהם או מניעיהם‪ .‬שיחות אלו‬
‫מגיעות במרביתן של שעות היממה‪-‬ובעיקר בשעות הצהריים או אחר הצהרים לפי שעון ישראל‪.‬‬
‫אציין כי גם לאחר שביצעתי חסימה למספר ‪ +60 2478-436-19‬הדבר עזר לזמן קצר מאוד של מספר ימים‬
‫בודדים לאחריהם חיוגי הטרדה אחלו ממשיכים‪.‬‬
‫כבר פניתי בעניין זה למטה הסייבר הלאומי‪ ,‬לכתובת המייל ‪[email protected]‬והם טוענים שהם לא‬
‫הכתובת‪ .‬אציין כי לא שמרתי את ההתכתבות שלי עימם‪.‬‬
‫לפיכך שאלתי היא‪ :‬מי יכול לטפל במצב כזה? מי כן הכתובת?‬
‫אציין מנסיון העבר כי גם פניות למשטרת ישראל בבעיה כזו אינן מטופלות‪.‬‬
‫כמו כן אציין כי אני מתקיים מהכנסה נמוכה מאוד‪-‬מקצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי‪ .‬מסיבה זו אין‬
‫ביכולתי לשלם לחוקרים פרטיים עבור המשך טיפול בעניין‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫אסף בנימיני‪,‬‬
‫רחוב קוסטה ריקה ‪,115‬‬
‫כניסה א'‪-‬דירה ‪,4‬‬
‫קרית מנחם‪,‬‬
‫ירושלים‪ ,‬מיקוד‪.9662592 :‬‬
‫מספרי טלפון‪ :‬בבית‪ .6427757-02-‬נייד‪ 6784040-058-‬פקס‪.2700076-077-‬‬
‫נ‪.‬ב‪)1 .‬מספר הזהות שלי‪.029547403 :‬‬
‫‪)2‬כתובות האי‪.‬מייל שלי‪ [email protected] :‬ו‪[email protected] :-‬‬
‫ו‪ [email protected] :-‬ו‪[email protected] :-‬‬
‫ו‪ [email protected] :-‬ו‪[email protected] :-‬‬
‫ו‪[email protected] :-‬‬
Related documents