Download קרנות צדקה בשוודית

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Till:
Ämne:
Sök
välgörenhetsorganisationer.
efter
Kära fru och Mr.
Under de senaste åren har jag varit
inblandad
i
kampen
för
funktionshindrade i staten Israel kampen som också är allmänt känd i
media.
Men även efter många års kamp blev
det tydligt att det fortfarande inte finns
någon rimlig lösning i bostadssektorn
för funktionshindrade och andra
missgynnade befolkningar i staten
Israel.
Naturligtvis
som har
pg. 1
har Corona-epidemin,
skadat de senaste
månaderna (jag skriver dessa ord på
söndag 12 juli 2020), lett till en
avsevärd försämring av situationen och inte bara den handikappade
befolkningen: många människor som
har förlorat förmågan att tjäna sitt liv
har bokstavligen blivit hungrig efter
bröd.
Jag frågar dig detta: Känner du till
välgörenhetsorganisationer
eller
affärsmän som kan hjälpa till för att
lindra
situationen
hos
dessa
befolkningsgrupper - och med tanke
på att ingen vet hur länge situationen
kommer att pågå?
Senare i mitt brev beskriver jag
svårigheterna för allmänheten som
jag tillhör - funktionshindrade.
pg. 2
1) Min I.D. nr: 02947403
2)
Mina
e-postmeddelanden:
[email protected]
eller
[email protected]
eller
[email protected]
eller
[email protected]
eller
[email protected]
eller:
[email protected]
3) Min vårdorganisation:
Reuth - Avivit Hostel 6 Ha'avivit St.
Kiryat
Menachem,
9650816.
Jerusalem
Hostel office telefonnummer: + 972-26432551 eller + 972-2-5428351
pg. 3
Vandrarhem
[email protected]
e-post:
4) Vid ett möte med Avivit Hostel
socialarbetare den 13 december 2017
kl 13:30, var jag uttryckligen förbjuden
att avslöja någon av hennes uppgifter
och / eller andra anställda på Avivit
Hostel eller Reuth.
5) Min husläkare:
Dr. Michael Halav
Clalit Healthcare Services, Ir Ganim
filial 63 Borochov St.
Kiryat Yovel, Jerusalem 9678150.
Klinikens telefonnummer: + 972-26440777, fax: + 972-2-6438217.
pg. 4
6) Nedan följer min korrespondent
med en socialarbetare från Reuth i
slutet av januari 2020:
2020/01/25
Kära Ms Tal Lotan,
re: Lägenhet på 115 Costa Rica St.
Jag vill meddela er att persiennerna i
vardagsrummet sitter fast och inte kan
flyttas. Är det möjligt för en anställd i
vandrarhemmet att fixa det? (Jag vet
inte hur jag fixar detta eller om jag
måste ringa lägenhetsägaren för att
göra det). Vad tror du? Vänliga
hälsningar,
Assaf Benyamini, bosatt på Avivit
assistentboende vandrarhem PS
pg. 5
Jag skickade nyligen det bifogade
brevet med vanlig post via Israel
Postal Company. Jag skulle uppskatta
det om du kunde svara på den fråga
som jag tog upp i den.
2020/01/12.
Kära Tal Lotan, re: Hyresperiod
Hyresavtalet till min lägenhet löper ut
den 14 juli 2020. Jag tror att det finns
utrymme att överväga att be
lägenhetsägaren att klargöra om hon
samtycker
till
att
förlänga
hyresavtalet. Jag noterar att jag vill
fortsätta bo i lägenheten, men om
lägenhetsägaren inte vill förlänga
hyresavtalet måste jag förbereda mig
pg. 6
därefter och börja leta efter en annan
lägenhet.
Vänliga hälsningar,
Assaf Benyamini, bosatt på Avivit
assistentboende vandrarhem PS My
I.D. nr: 029547403
Mitt brev till socialarbetaren Tal Lotan
10 Yahoo / inkommande post
Assaf Benyamini 15 januari kl 15:50
av + 6 Tal
Assaf Benyamini
Jag förstår inte. När tänker du ställa
lägenhetsägaren frågan? NÄR? Det
är inte möjligt att förstå från svaret
"Tre månader i förväg är vanligt" när
pg. 7
du tänker ställa henne den här frågan.
(Jag föredrar så snart som möjligt, för
till skillnad från tidigare tillfällen då jag
flyttade, är min hälsa sämre och jag
kan inte personligen packa mina
ägodelar. Om jag måste flytta
lägenheter, den här gången blir det
mycket svårare för mig fysiskt, och
därför kommer hela processen att ta
mycket längre tid, men det skulle vara
mycket lättare känslomässigt. Jag
frågar därför igen, om mina
kommentarer inte förstås: när tänker
du fråga lägenhetsägaren om denna
fråga?
Vänliga hälsningar,
Assaf Benyamini, bosatt på Avivit
assistentboende vandrarhem
pg. 8
Söndag 26 januari 2020, GMT + 2
10:46:27
TAL
LOTAN
[email protected]
skrev
26
januari 12:28
• TAL LOTAN [email protected]
Till: Assaf Benyamini 26 januari kl
14:09
Vi kommer att kontakta dig nästa
månad. Ta bara hänsyn till att du eller
hon enligt avtalet kan meddela tre
månader i förväg.
pg. 9
På söndag 26 januari 2020, kl 12:29
från Assaf Benyamini
<[email protected]>
Visa det ursprungliga meddelandet
Assaf
Benyamini
<[email protected]>
Till: Tal Lotan
26 januari 2020, kl 14:13 Okej. Tack.
På söndag 26 januari 2020, kl
14:09:58 GMT + 2
pg. 10
TAL LOTAN [email protected]
skrev
Dölj originalmeddelandet
Vi kommer att kontakta dig nästa
månad. Ta bara hänsyn till att du eller
hon enligt avtalet kan meddela tre
månader i förväg.
På söndag 26 januari 2020, kl 12:29
från Assaf Benyamini
[email protected]
Jag förstår inte. När tänker du ställa
lägenhetsägaren frågan? NÄR? Det
är inte möjligt att förstå från svaret
pg. 11
"Tre månader i förväg är vanligt" när
du tänker ställa henne den här frågan.
(Jag föredrar så snart som möjligt, för
till skillnad från tidigare tillfällen då jag
flyttade, är min hälsa sämre och jag
kan inte personligen packa mina
ägodelar. Om jag måste flytta
lägenheter, den här gången blir det
mycket svårare för mig fysiskt, och
därför kommer hela processen att ta
mycket längre tid, men det skulle vara
mycket lättare känslomässigt. Jag
frågar därför igen, om mina
kommentarer inte förstås: när tänker
du fråga lägenhetsägaren om denna
fråga?
Vänliga hälsningar,
pg. 12
Assaf Benyamini, bosatt på Avivit
assistentboende vandrarhem
På söndag 26 januari 2020, kl
14:09:58 GMT + 2
TAL LOTAN [email protected]
skrev
Hej, det är vanligt att meddela tre
månader i förväg, men det är också
möjligt förr.
pg. 13
Lördagen den 25 januari 2020 kl.
20:00
från
Assaf
Benyamini
<[email protected]>
Jag förstår, men när tänker du ställa
den här frågan? Lördag 25 januari
2020, kl 19:46:52 GMT + 2
TAL LOTAN [email protected]
skrev
Det är för snart, även om du säger att
du hypotetiskt vill förlänga, men hon är
skyldig.
Kort sagt, det är för snart.
pg. 14
Lördagen den 25 januari 2020 kl 19:07
från
Assaf
Benyamini
<[email protected]>
--- Meddelande skickat ---Från:
Assaf
Benyamini
<[email protected]>
Till:
TAL
[email protected]
LOTAN
Skickat på: Lördag, lördag 25 januari
2020, kl 16:31:35 GMT + 2 Re: Mitt
brev till socialarbetaren, Tal Lotan
pg. 15
Bra. Vad är din åsikt om den andra
frågan
jag
ställde
(fråga
lägenhetsägaren om hon tänker
förnya hyresavtalet eller inte)? Om
lägenhetsägarna inte går med på att
förnya hyresavtalet efter den 14 juli
2020, måste jag naturligtvis hitta en
annan bostadslösning (och den här
gången kommer det att ta mycket
längre tid att packa mina personliga
ägodelar på grund av min försämrade
hälsa, vilket inte tillåter att packa
själv).
Assaf Benyamini
pg. 16
Lördag 25 januari 2020, kl 16:22:17
GMT + 2
TAL LOTAN [email protected]
skrev
Hej Assaf. Med avseende på
persiennerna kommer jag att be
Baruch titta, och om det är ett större
fel, ska jag kontakta Sigalit.
Assaf som mål som måste uppnås. 7)
Följande är en 17-sidars social
pg. 17
rapport som skrivs om mig den 2828/2011.
* Jag vill påpeka att jag anlände till
rehabilitering
vid
Kfar
Shaul
psykiatriska sjukhus i Jerusalem den
3/8/1994 och inte under 2004, vilket
felaktigt skrevs i denna rapport.
REUT Community Mental Health
Register Society “Avivit” Hostel
Avivit Hostel, 6 Avivit St., Jerusalem
96508, Telefax: 02-6432551
E-post: [email protected]
28 juni 2011
Till,
pg. 18
M.G.A.R. Företag
Re: Assaf Binyamini, Id. Nr 29547403
- Psykosocial rapport
Allmän bakgrund: Assaf föddes 1972,
ungkarl, bor ensam i en lägenhet på
HaRakefet St. under status av
skyddat boende (skyddad bostad) på
uppdrag av en rehabiliteringskorg,
han stannar med ett handikappbidrag
på bakgrund av en Mentalt handikapp.
Assaf är den äldsta sonen i en familj
som består av fyra personer. Hans
föräldrar skilde sig när han var åtta år
gammal, och förhållandena mellan
hans föräldrar under deras äktenskap
beskrivs som hårda. Fadern gifte sig
igen och Assaf hade tre halvsöskon
från
detta
äktenskap.
Efter
pg. 19
skilsmässan stannade Assaf kvar
med sin mor och sin syster.
Sedan hans barndom led Assaf av
känslomässiga
och
motoriska
svårigheter. Efter en byte vid 4 års
ålder slutade han prata. Han
hänvisades till psykoterapi i en
terapeutisk dagis. Assaf var ett tyst
barn som brukade isolera sig, han
tillbringade
eftermiddagstimmarna
med att läsa historiska böcker,
arbetade på datorer, hans enda
sociala aktivitet var inom ramen för
schackspel.
Under tonåren försämrades hans
psykiska hälsotillstånd kraftigt, han
utvecklade
förföljelsehälsningar
(olagliga), bland annat mot sin fars fru.
pg. 20
Ett självmordsförsök ställdes ut och
han var inlagd på sjukhus flera gånger
på Geha Mental Health Center. Ett
försök att rehabilitera honom utfördes
på ett vandrarhem i Petah Tikva, men
det misslyckades. Från denna ålder
var han inte längre integrerad i någon
ram, han var ett socialt avvisat barn,
hans konstiga beteende orsakade
också
stor
aggression
från
omgivningen mot honom, och detta
förvärrade hans tillstånd ännu mer.
I början av 20-talet led Assaf av olika
symtom, varav de viktigaste var
tvångskompulsiva,
vilket
också
inkluderade självskada - sådana
manifestationer av fysisk självskada
kom aldrig tillbaka på detta sätt, men
pg. 21
för närvarande skada Assaf sig själv,
med hjälp av det sätt han använder för
att hantera samhället och verkligheten
som omger honom (och när det gäller
denna fråga - ytterligare information
kommer att ges i uppföljaren).
2004 inlagades Assaf på sjukhus i
rehabiliteringsavdelningen
i
Kfar
Shaul och därifrån flyttade han till ett
skyddat boende (skyddad bostad)
med eskortet av Enosh Mental Health
Association. Under åren där han
behandlades
på
rehabiliteringsavdelningen
förbättrades hans tillstånd, de
tvångssymptom
försvagades
avsevärt, och inget psykotiskt innehåll
som illusioner eller hallucinationer
pg. 22
observerades. Assaf eskorterades av
rehabiliteringsteamet på Kfar Shaul
psykiatriska sjukhus, han fortsatte att
ta emot eskort vid sin bostad genom
Enosh Mental Health Association, han
fick psykiatrisk behandling, hans
mentala hälsotillstånd har stabiliserats
och han bor självständigt inom
samhället.
Assaf arbetade frivilligt i flera år på
Nationalbiblioteket i Israel men ändå
lämnade han på grund av en
försämring av hans fysiska tillstånd.
Efteråt arbetade Assaf i ungefär ett
och ett halvt år hos Ha’Meshakem
Sheltered Company (2005 - 2006).
Han lämnade på grund av svårigheter
med personalen, enligt honom.
pg. 23
Därefter arbetade han i en skyddad
produktionsanläggning på HaOman
St., och han lämnade på grund av
transportproblem medan han försökte
komma till denna arbetsplats. Under
2006 - 2007 har en gradvis minskning
av hans fysiska och mentala tillstånd
ägt rum, och sedan dess lider han av
en ansamling av psykiska och fysiska
problem
ryggproblem,
matsmältningsproblem, försämring av
hans psoriasis, tillstånd i led,
allvarligare
och
vanligare
ångestattacker. Assaf har tappat
förtroendet för de offentliga tjänsterna,
han hävdar att det finns en försämring
av kvaliteten på tjänsten och de
anställdas professionalism. Han har
pg. 24
avslutat
sin
anknytning
och
förhållanden till Enosh Mental Health
Association, försökt en logi eskort
med Kidum
REUT Community Mental Health
Register Society “Avivit” Hostel
Avivit Hostel, 6 Avivit St., Jerusalem
96508, Telefax: 02-6432551
E-post: [email protected]
Förening, som inte har lyckats. I april
2007
kontaktade
han
Tzohar
Association, en privat förening som
bedriver
rehabilitering
och
återhämtning.
I november 2007 hänvisades han till
Reut Community Mental Health
pg. 25
Register Society och antogs under
status som skyddat boende (skyddad
bostad) på Avivit Hostel, och han
eskorteras
av
vandrarhemets
personal.
Under vår eskort, tillhandahållen
under de senaste tre åren, kan en
försämring av Assafs mentala
hälsotillstånd
observeras,
och
följande är flera index beträffande
denna försämring:
A. Assafs misstänksamhetsnivå ökar,
ett misstankar som intensifieras av en
pessimistisk världsbild, en absolut
brist på förtroende och tro på någon
terapeutisk faktor, vare sig medicinsk,
psykiatrisk
eller
professionell.
Förhållandet som han upprätthåller
pg. 26
med vandrarhemmet är mycket
partiellt, han vägrar att ta emot guider
(instruktörer) från vandrarhemmet och
han är villig att upprätthålla kontakten
enbart med socialarbetaren, som han
också betraktar som en representant
för ett system som inte söka hans
välbefinnande.
B. En tendens till avskildhet som
förvärras. Assaf är inte kopplad till
någon social ram. Han upprätthåller
inte någon vänlig mänsklig relation,
inte med vandrarhemets invånare,
och som nämnts ovan, varken med
guider
(instruktörer)
från
vandrarhemmet, inte med sin familj,
som han också distanserar sig från,
nästan upp till en fullständig frigöring (
pg. 27
Ordet "nästan" används eftersom
hans mor insisterar på att upprätthålla
anslutningen trots sitt motstånd). Han
deltar inte i något samhällsliv, befinner
sig avskild i fullständig ensamhet på
lördagar och helgdagar, han svarar
inte på något erbjudande om att gå
med i en viss ram, en händelse,
semestern och liknande.
C. Förvirringar och möten med
terapeutiska faktorer: under de tre
åren, under vilka vi har eskorterat
Assaf, lyckades han byta mellan flera
familjeläkare vid HMO, några av dem
sökte tydligt hans välbefinnande, men
han visste inte hur för att identifiera
detta. Han grälade och krånglade med
personalen
på
Mental
Health
pg. 28
Community Clinic i Kiryat Yovel och
vägrade direkt att fortsätta sin
psykiatriska övervakning där. Även
där försökte personalen komma mot
honom, men han märkte det inte.
Trots att han är den största drabbade
av denna berättelse, vädjade han till
alla enheter relaterade till mental
hälsa för att få en alternativ psykiatrisk
övervakning. Slutligen, efter vår
överklagande till Ir Ganim HMO,
uppnåddes
en
viss
överenskommelse, utöver lagens
bokstav, vilket möjliggjorde den
nödvändiga övervakningen vid HMO.
Hans möten åtföljs alltid av att skriva
dussintals
klagomål,
inklusive
appeller till media, med avseende på
pg. 29
alla faktorer som behandlar honom:
rehabiliteringskorgen,
Reut
Community Mental Health Register
Society, National Insurance Institute,
HMO's och mer.
D. Bojkott av vandrarhemmet och
eskortföreningen: även om han
fortsätter att få en eskort på uppdrag
av Reut Community Mental Health
Register Society, vägrar han att
anlända
till
sig
själv
till
vandrarhemmet och mötena utförs
enbart
som
hussamtal.
Hans
misstänksamhet och fientlighet riktas
mot vandrarhemets personal och
invånare och han skriver till och med
klagomål och klagar kraftigt över
själva eskorten. Ändå finns det en viss
pg. 30
nivå av normal verklighetsbedömning,
och trots ilska och klagomål har han
hittills avstått från att koppla bort
relationen med oss.
E. En ökande ångest: Assaf är mycket
orolig för sin kommande framtid, både
vad gäller sin psykiatriska hälsa och
hans boendealternativ såväl som
ekonomiskt och existentiellt. Denna
nivå av ångest gör att han lever i
outhärdlig knapphet och åtstramning.
F. Avhållsamhet och åtstramning
under sitt dagliga liv: Assaf är
övertygad om att han i den inte så
avlägsna framtiden kommer att bli
hemlös,
och
av
sina
egna
överväganden sparar han elkraft och
sparar på andra kostnader, och därför
pg. 31
gör han det värmer inte sin lägenhet
under vintern, värmer inte sin mat och
han låter sig inte uppleva något nöje
eller
tillfredsställelse.
Han
ekonomiserar också när det gäller
hans
hälsofrågor,
till
exempel
tandbehandlingar eller mediciner som
kan lindra det fysiska lidandet och
smärtan han lider av.
REUT Community
Registered Society
Mental
Health
“Avivit” vandrarhem
Avivit Hostel, 6 Avivit St., Jerusalem
96508, Telefax: 02-6432551
E-post: [email protected]
pg. 32
G. Ett tvångsmässigt engagemang i
korrespondens och skrivande till alla
möjliga faktorer som han tror att hans
berättelse kan beröra hans hjärta,
vilket gör att han får hjälp inom
omfattande korrespondens har blivit
hans livsutövning, han skriver,
fotograferar och ibland distribuerar i
dussintals kopior , till regeringskontor,
Knesset-medlemmar, tidskrifter och
tidskrifter, föreningar, advokatbyråer,
privata
organ
och
enheter,
verksamhetsställen och mer. I de
flesta fall får han inga svar, i vissa fall
får han viss uppmärksamhet - denna
praxis tilldelade mening och innehåll
till hans liv. Enligt honom kommer han
att fortsätta, så länge han lever, och
pg. 33
detta är hans sätt att kämpa för de
rättigheter som han förtjänar.
H. Svårigheter med att anpassa sig till
anställningsplatser: Assaf bytte ut
flera anställningsställen under hela
tidsperioden, varje gång på grund av
svårigheter eller tillgänglighet eller
klagomål
angående
hans
anställningsvillkor. Det bör emellertid
noteras att han nyligen hittat en
verksamhetsplats
som
anställer
honom tre gånger i veckan, och hittills
är de nöjda med honom. Assaf själv
har inte mycket tro på den här platsen,
men idag, och de senaste två
månaderna har han lyckats fortsätta.
Sammanfattningsvis: det råder ingen
tvekan om att hans psykiatriska bild
pg. 34
inte är vanlig, det finns flera
kapaciteter som är relativt bevarade,
till exempel: den kognitiva förmågan,
hans
muntliga
och
skriftliga
uttrycksförmåga, och å andra sidan en
allvarlig psykisk skada. Han är
belägen i en sluten cirkel av ensamhet
och förtvivlan. Arten av hans symtom
tillåter inte honom att få någon hjälp
eller stöd, han är övertygad om att
hela världen är emot honom, att det
inte finns någon väg ut och att
situationen bara kommer att bli värre.
Det finns inga psykotiska utbrott i
sedvanlig bemärkelse, men ändå
finns det raseriutbrott och svår
aggression, som för närvarande
huvudsakligen riktas mot hans
pg. 35
mamma när hon vågar besöka honom
(detta var mycket värre när han bodde
med en partner som led av hans svåra
raseriutbrott , och som ett resultat
tvingades
vi
avbryta
deras
partnerskap för lägenheter). När det
gäller Assaf är känslan att hela
strukturen är en hermetisk paranoid
struktur, hans verklighetsbedömning
är mycket bristfällig och otillräcklig och
detta är särskilt uppenbart när han inte
identifierar de människor som vill
hjälpa honom och han skjuter bort
alla. Det är möjligt att märka effekten
av nedgången, fram till frånvaron av
någon mänsklig känsla, även när det
gäller nära människor eller vårdgivare
/ terapeuter, med vilka han är i daglig
pg. 36
kontakt. Den dominerande känslan
som styr honom är förtvivlan, som
fortsätter att förvärras. Detta påverkar
hans livskvalitet, för att inte tala om
den extremt låga livslängd som han
befinner sig i.
Som den som har eskorterat honom
de senaste två åren, och från de
samtal
som
han
hade
med
psykiateren som behandlade honom,
finns det ingen tvekan om att hans
beteendevårigheter, hans mentala
problem, raserianfall och liknande,
härrör från och härrör från hans
psykiska störning, och därför, hans
trubbiga,
förolämpande
och
upprörande beteende bör också
betraktas som ett symptom på hans
pg. 37
problem och inte som en separat del
av dem.
Naomi Harpaz
Socialarbetare
The Avivit Hostel
Ir Ganim.
8) Nedan följer några förklaringar /
detaljer om handikappade bostäder.
a. Problemet med att finansiera /
betala hyran - för många år sedan
(och det är inte klart vem, men
uppenbarligen
en
del
myndighetsansvarig) beslutades att
funktionshindrade personer som bor i
samhället skulle ha 770 kronor per
månad för att betala hyra. Som känt
pg. 38
har huspriserna stigit i Israel under de
senaste åren, vilket naturligtvis också
dragit upp hyran. Men siffran på 770
NIS, helt godtyckligt fastställd för
många år sedan utan någon förklaring
eller logik, har inte uppdaterats.
Tyvärr, även efter omfattande
korrespondens (tusentals eller till och
med tiotusentals brev, och till
författarens beklagan, är dessa siffror
ingen överdrift), som skickas till alla
möjliga partier - olika skrivbord på
ministeriet
för
bostäder
och
byggande, andra ministerier, som
finansministeriet
och
premiärministeriet,
många
journalister, av vilka många författare
pg. 39
har talat med personligen, många
advokater
och
till
och
med
utredningsföretag
och
utländska
ambassader - inget har hjälpt.
Resultatet är att stödbeloppet inte har
uppdaterats
och
många
handikappade släpps ut på gatorna
för att dö där av hunger, törst eller kyla
på vintern eller värmen
stroke och uttorkning på sommaren.
Det
bör
noteras
att
rättighetsorganisationer,
såsom
Yedid: Association for Community
Empowerment och universitet och
högskolor för juridiska hjälpkliniker
pg. 40
som denna författare motsvarar, aldrig
kan hjälpa, av ett enkelt skäl:
stödbeloppet på 770 NIS är som
föreskrivs
i
lag,
och
rättighetsorganisationer kan hjälpa
enligt gällande lag. Den enda
adressen där det behövs lagändringar
är Knesset.
Men
frågor
blir
bara
mer
komplicerade: som känt är det länge
(dessa rader skrivs på fredagen den
17 januari 2020) Israel har varit i en
valkampanj efter den andra, och till
och med det tredje valet, planerat för
sex veckor därmed, kommer inte
nödvändigtvis inrättar inrättandet av
en fungerande regering. Det bör
noteras att även när Knesset och
pg. 41
regeringen svarade på författarnas
och
de
handikappade
organisationernas och många andra
frågor om stödet, riktade Knessets
ledamöter
automatiskt
förfrågningarna
till
rättighetsorganisationerna, även om
Knessets ledamöter är helt medvetna
om att organisationerna i detta fall inte
är adressen; de själva är.
b.
Kommunikation
med
lägenhetsägare: det finns många fall
där handikappade kämpar för att
förhandla med lägenhetsägare på
grund av deras funktionshinder eller
sjukdom.
Under
dessa
omständigheter måste socialarbetare
fungera som medlare, och de flesta
pg. 42
socialarbetare kan inte riktigt anta
denna roll i alla fall. Dessutom har
djupa nedskärningar under de
senaste åren i antalet socialarbetare,
tillsammans
med
svåra
arbetsförhållanden, låg lön, ofta
otillbörlig behandling från patienternas
familjer - som ofta oberättigat anser
socialarbetarna som ansvariga för
den felaktiga vården. släktingar får - i
kombination med den omöjliga
arbetsbelastningen som ibland tvingar
dem att försumma brådskande eller
farliga fall, lägga till svårigheter för
funktionshindrade att hitta en lämplig
lägenhet och för socialarbetaren att
hjälpa honom.
pg. 43
c. Patientens betalningsmedel - det
finns fall där en person flyttar att bo i
samhället efter en lång tid på sjukhus
och saknar de normala vanorna i livet,
som att gå på jobbet eller ta ansvar för
att hantera sitt liv. Ofta är villkoren för
att teckna ett hyresavtal, som en
garantikontroll,
ouppnåelig
för
människor i detta skede av deras liv.
Tidigare
behandlingsoch
rehabiliteringsstrukturer (varav den
här författaren använde för 25 år
sedan när han släpptes från sjukhus
till en assistentboende-anläggning)
har stängts eller har avbrutit sin
verksamhet under de senaste åren
och därmed förhindrat rehabilitering
av människor i detta skede av deras
pg. 44
liv , som inte kan göra framsteg utan
dessa kritiska behandlings- och
rehabiliteringsstrukturer.
d. Regleringsproblem - för närvarande
finns det en fullständig obalans med
avseende
på
rättigheter
och
skyldigheter för lägenhetsägare å ena
sidan och hyresgäster å andra sidan.
Många lagar skyddar lägenhetsägare
mot
eventuellt
missbruk
av
hyresperioden från hyresgästerna.
Omvänt finns det inga lagar som
skyddar hyresgästerna mot missbruk
av lägenhetsägarna. Följaktligen
inkluderar hyror många skandalösa,
drakoniska, och ibland till och med
olagliga klausuler, och det finns inga
lagar för att skydda hyresgästerna,
pg. 45
som
tvingas
hyresavtalen. I många
underteckna
i fall, har hyresgäster ingen laglig rätt
att invända mot de skadliga
klausulerna
som
de
måste
underteckna som villkor för att hyra
fastigheten, och de är fullständigt
utsatta
för
läcktheten
hos
lägenhetsägarna, ibland även under
hyresperioden.
Detta
är
uppenbarligen ett problem för den
allmänna befolkningen, men man bör
tänka på att det är naturligtvis svårare
för missgynnade grupper, som
handikappade eller sjuka att hantera
lägenhetsägare
under
dessa
omständigheter.
pg. 46
e. Förklaringssvårigheter - det finns
väsentliga svårigheter med avseende
på de uppkomna svårigheterna och
deras avslöjande på den offentliga
arenan i syfte att göra nödvändiga
ändringar. De aktuella prioriteringarna
för de olika medierna, som inte är
intresserade av ämnet, fördelningen
mellan
funktionshindrade
organisationer, ointresse för många
parter i det samhälle där vi lever för att
ta en aktiv roll i ansträngningarna för
att korrigera och förbättra situationen
väger
och
hindrar
avsevärt
ansträngningarna
för
att
öka
allmänhetens medvetenhet om dessa
problem på ett sätt som kommer att
tvinga ledamöterna i Knesset att
pg. 47
ändra lagarna snarare än att fortsätta
ignorera dem och göra ingenting. Det
finns en annan svårighet när det gäller
att
starta
en
reklamkampanj:
funktionshindrade personer som lever
på en invaliditetspension kan inte
betala de enorma summorna som
reklambyråerna kräver för att hantera
en kampanj för att hantera denna
fråga, och de stora ansträngningarna
av denna författare att kringgå detta
hinder genom att gå med i ett
studentreklamprojekt har inte hjälpt,
eftersom eleverna inte har visat något
intresse och ansett frågan vara viktig.
9) Länk till channelelyoutube som jag
öppnade 28 april 2020:
pg. 48
https://www.youtube.com/channel/UC
X17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg
10) Den 10 augusti 2018 gick jag med
i en social rörelse som heter "We Shall
Overco e" m- en rörelse som försöker
representera
intresset
för
de
transparenta
funktionshindrade,
nämligen: människor som lider av
allvarliga hälsoproblem som inte är
påtagligt externa osynlighet som
förnekar medborgerliga och sociala
rättigheter i mycket stor skala.
Dess ledare och grundare av rörelsen
är Tatiana Kadochkin, som det är
möjligt att nå i telefonnummer 972-52pg. 49
3708001 söndag till torsdag från
11.00 till 20.00 - utom för judiska och
israeliska helgdagar.
Jag bifogar härmed en länk till vår
rörels
webbplats:
https://www.nitgaber.com/
11) mina telefonnummer:
hemma-972-2-6427757.
cellulär-972-52-4575172.
fax-972-77-2700076.
12) Mer personliga detaljer:
Födelsedatum: 11 november 1972
Civilstånd Singel.
pg. 50
Related documents