Download קרנות צדקה בצ'כית

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Na:
Předmět:
Hledání
charitativních organizací.
Vážení paní a pane
V posledních letech jsem se
zapojil do boje za zdravotně
postižené ve Státu Izrael - do
boje, který je všeobecně
znám i v médiích.
I po mnoha letech boje se
však ukázalo, že v sektoru
bydlení
stále
neexistuje
rozumné
řešení
pro
pg. 1
zdravotně postižené a jiné
znevýhodněné populace ve
státě Izrael.
Epidemie Corona, která v
posledních měsících bolí
(tato slova píšu v neděli 12.
července 2020), samozřejmě
samozřejmě
vedla
ke
značnému zhoršení situace nejen populace zdravotně
postižených: mnoho lidí, kteří
ztratili Schopnost vydělávat si
na živobytí doslova hladoví
po chlebu.
pg. 2
Ptám se vás na toto: Znáte
charitativní organizace nebo
podnikatele, kteří vám mohou
pomoci zmírnit situaci těchto
skupin obyvatelstva - a
vzhledem k tomu, že nikdo
neví, jak dlouho bude situace
trvat?
Později ve svém dopise
popisuji obtíže veřejnosti, k
níž patřím - zdravotně
postižená veřejnost.
1) Moje I.D. č .: 02947403
pg. 3
2)
Moje
e-maily:
[email protected] nebo
[email protected] nebo
[email protected]
nebo
[email protected]
nebo [email protected]
nebo:
[email protected]
3)
Moje
pečovatelská
organizace:
Reuth - Avivit Hostel 6
Ha'avivit St.
pg. 4
Kiryat Menachem, Jeruzalém
9650816.
Telefon do kanceláře: + 9722-6432551 nebo + 972-25428351 E-mail na hostelu:
[email protected]
4) Na schůzce se sociálním
pracovníkem Avivit Hostel
dne 12. prosince 2017 ve
13:30 jsem byl výslovně
zakázán zveřejňovat jakékoli
její údaje a / nebo další
zaměstnance Avivit Hostel
nebo Reuth.
pg. 5
5) Můj rodinný lékař:
Dr. Michael Halav
Clalit Healthcare Services,
pobočka Ir Ganim 63 ul
Borochov
Kiryat
Yovel,
Jeruzalém
9678150.
Klinické telefonní číslo: +
972-2-6440777, fax: + 972-26438217.
pg. 6
6) Níže je můj korespondent
se sociálním pracovníkem z
Reuth na konci ledna 2020:
25.1.2020
Vážená paní Tal Lotanová,
re: Apartment at 115 Costa
Rica St.
Chtěl bych vás upozornit, že
žaluzie v obývacím pokoji
jsou zaseknuté a nelze je
přesunout. Je možné, aby to
opravil
člen
ubytovny?
(Nevím jak
pg. 7
opravit to, nebo když musím
zavolat majiteli bytu, aby to
udělal). Co myslíš? S
pozdravem,
Assaf Benyamini, bydliště v
ubytovně
s
asistenčním
programem Avivit
Nedávno jsem vám poslal
přiložený
dopis
běžnou
poštou
prostřednictvím
poštovní společnosti Izrael.
Ocenil bych, kdybyste mohl
pg. 8
odpovědět na otázku, kterou
jsem v něm položil.
12.1.2020.
Vážená paní Tal Lotanová,
znovu: Pronájem
Nájem do mého bytu vyprší
14. července 2020. Věřím, že
je zde prostor pro zvážení
žádosti majitele bytu, aby
objasnil, zda souhlasí s
prodloužením nájmu. Beru na
vědomí, že si přeji pokračovat
pg. 9
v bydlení v bytě, ale pokud
majitel bytu nechce prodloužit
nájem, musím se připravit a
začít hledat jiný byt.
S pozdravem,
Assaf Benyamini, rezident v
ubytovně Avivit PS č .:
029547403
Můj
dopis
sociálnímu
pracovníkovi Tal Lotan 10
Yahoo / příchozí pošta
pg. 10
Assaf Benyamini 15. ledna v
15:50
od + 6 Tal
Assaf Benyamini
Nerozumím. Kdy se chcete
zeptat vlastníka bytu na
otázku? KDYŽ? Není možné
pochopit z odpovědi „Obvyklá
praxe je tři měsíce předem“,
když jí chcete položit tuto
otázku. (Upřednostňuji co
nejdříve, protože na rozdíl od
předchozích případů, kdy
jsem
se
přestěhoval,
pg. 11
tentokrát je moje zdraví horší
a nemohu osobně sbalit své
věci.
Pokud
musím
přestěhovat byty, tentokrát to
bude pro mě mnohem těžší
fyzicky a celý proces tedy
bude trvat mnohem déle.
Nicméně, bylo by to mnohem
emocionálně
jednodušší.
Proto se znovu ptám, pokud
mi moje poznámky nebyly
pochopeny: kdy máte v
úmyslu požádat vlastníka
bytu v této záležitosti?
pg. 12
S pozdravem,
Assaf Benyamini, žijící v
ubytovně
s
asistenčním
programem Avivit
Neděle, 26. ledna 2020, GMT
+ 2 10:46:27 TAL LOTAN
[email protected] napsal
26. ledna 12:28
•
TAL
LOTAN
[email protected]
pg. 13
Komu: Assaf Benyamini 26.
ledna ve 14:09
Budeme vás kontaktovat
příští měsíc. Stačí vzít v
úvahu, že na základě
smlouvy můžete vy nebo tři
měsíce předem informovat.
V neděli 26. ledna 2020 ve
12:29 od Assaf Benyaminiho
<[email protected]>
pg. 14
Zobrazit původní zprávu
Assaf
Benyamini
<[email protected]>
Komu: Tal Lotan
26. ledna 2020, ve 14:13.
Děkuju.
V neděli 26. ledna 2020 ve
14:09:58 GMT + 2
pg. 15
TAL
LOTAN
[email protected] napsal
Skrýt původní zprávu
Budeme vás kontaktovat
příští měsíc. Stačí vzít v
úvahu, že na základě
smlouvy můžete vy nebo tři
měsíce předem informovat.
V neděli 26. ledna 2020 ve
12:29 od Assaf Benyaminiho
pg. 16
<[email protected]>
Nerozumím. Kdy se chcete
zeptat vlastníka bytu na
otázku? KDYŽ? Není možné
pochopit z odpovědi „Obvyklá
praxe je tři měsíce předem“,
když jí chcete položit tuto
otázku. (Upřednostňuji co
nejdříve, protože na rozdíl od
předchozích případů, kdy
jsem
se
přestěhoval,
tentokrát je moje zdraví horší
a nemohu osobně sbalit své
věci.
Pokud
musím
pg. 17
přestěhovat byty, tentokrát to
bude pro mě mnohem těžší
fyzicky a celý proces tedy
bude trvat mnohem déle.
Nicméně, bylo by to mnohem
emocionálně
jednodušší.
Proto se znovu ptám, pokud
mi moje poznámky nebyly
pochopeny: kdy máte v
úmyslu požádat vlastníka
bytu v této záležitosti?
S pozdravem,
pg. 18
Assaf Benyamini, žijící v
ubytovně
s
asistenčním
programem Avivit
V neděli 26. ledna 2020 ve
14:09:58 GMT + 2
pg. 19
TAL
LOTAN
[email protected] napsal
Ahoj, je obvyklé informovat o
tom tři měsíce předem, ale je
také možné dříve.
Sobota 25. ledna 2020 ve
20:00 od Assaf Benyamini
<[email protected]>
pg. 20
Rozumím, ale kdy máte v
úmyslu položit tuto otázku?
Sobota 25. ledna 2020 v
19:46:52 GMT + 2
TAL
LOTAN
[email protected] napsal
Je příliš brzy, i když to říkáte,
hypoteticky,
chcete
se
prodloužit,
ale
ona
je
povinná.
pg. 21
Stručně řečeno, je to příliš
brzy.
Sobota 25. ledna 2020 v
19:07 od Assaf Benyamini
<[email protected]>
--- Zpráva odeslána ---Od:
Assaf
Benyamini
<[email protected]>
pg. 22
Komu:
TAL
LOTAN
[email protected]
Odesláno: sobota, sobota 25.
ledna 2020 v 16:31:35 GMT +
2 Re: Můj dopis sociálnímu
pracovníku, Tal Lotan
Pokuta. Jaký je váš názor na
druhou otázku, kterou jsem
položil (zeptat se majitele
bytu, zda má v úmyslu
obnovit nájem nebo ne)?
Samozřejmě, pokud majitelé
bytů nesouhlasí s obnovením
pg. 23
nájemní smlouvy po 14.
červenci 2020, budu muset
najít další rezidenční řešení
(a
tentokrát
zabalení
osobních
věcí
zabere
mnohem déle kvůli mému
zhoršujícímu se zdraví, což
neumožní balit sám).
Assaf Benyamini
Sobota 25. ledna 2020 v
16:22:17 GMT + 2
pg. 24
TAL
LOTAN
[email protected] napsal
Ahoj Assafe. Pokud jde o
žaluzie, požádám Barucha,
aby se podíval, a pokud jde o
větší poruchu, kontaktuji
Sigalit.
Assaf jako cíle, kterých je
třeba dosáhnout.
pg. 25
7) Toto je 17stránková
sociální zpráva, která byla o
mně napsána dne 28.6.2011.
* Chtěl bych zdůraznit, že
jsem dorazil na rehabilitaci do
psychiatrické léčebny Kfar
Shaul v Jeruzalémě 3. 8.
1994 a ne v roce 2004, jak
bylo omylem napsáno v této
zprávě.
REUT Hostel Společenství
duševního zdraví „Avivit“
Hostel
pg. 26
Avivit Hostel, 6 Avivit St.,
Jeruzalém 96508, Telefax:
02-6432551
E-mail: [email protected]
28. června 2011
Na,
M.G.A.R. Společnost
Re: Assaf Binyamini, Id. Č.
29547403 - Psychosociální
zpráva
Obecné souvislosti: Assaf se
narodil v roce 1972, bakalář,
pg. 27
žije sám v bytě na ulici
HaRakefet pod statusem
chráněného
ubytování
(chráněné bydlení) jménem
rehabilitačního koše, na
základě
příspěvku
na
invaliditu žije na pozadí
mentální postižení.
Assaf je nejstarší syn v rodině
skládající se ze čtyř lidí. Když
se jeho rodiče rozvedli, když
mu bylo osm let, vztahy mezi
jeho rodiči během jejich
manželství jsou popisovány
pg. 28
jako tvrdé. Otec se znovu
oženil a Assaf měl z tohoto
manželství
tři
nevlastní
sourozence. Po rozvodu
zůstal Assaf se svou matkou
a sestrou.
Od svého dětství trpěl Assaf
emočními a motorickými
potížemi. Po změně bydliště
ve věku 4 let přestal mluvit. V
terapeutické mateřské škole
byl uveden na psychoterapii.
Assaf byl tiché dítě, které se
odloučilo, strávil odpolední
pg. 29
hodiny čtením historických
knih, prací na počítačích,
jeho jediná společenská
činnost
byla
v
rámci
šachových her.
Během dospívání se jeho
stav duševního zdraví vážně
zhoršil, vyvinul perzekuční
bludy (Nelegabilní), mimo jiné
proti otcově manželce. Byl
vystaven pokus o sebevraždu
a
několikrát
byl
hospitalizován
v
Centru
duševního zdraví Geha.
pg. 30
Pokus o rehabilitaci byl
proveden v hostelu v Petah
Tikva, ale selhal. Od tohoto
věku už nebyl integrován v
žádném rámci, byl sociálně
odmítnutým dítětem, jeho
podivné
chování
také
způsobilo velkou agresi z
jeho okolí směrem k němu,
což ještě zhoršovalo jeho
stav.
Na počátku dvacátých let
trpěl Assaf různými příznaky,
z
nichž
hlavní
byly
pg. 31
obsedantně-kompulzivní,
mezi
něž
patřilo
i
sebepoškozování - takové
projevy
fyzického
sebepoškozování se tímto
způsobem nikdy nevrátily, ale
v současné době se Assaf
bolí skrz způsob, jakým
používá, aby se vypořádal se
společností, a realitou, která
ho obklopuje (a pokud jde o
tento
problém
další
informace budou uvedeny v
pokračování).
pg. 32
V roce 2004 byl Assaf
hospitalizován
na
rehabilitačním oddělení v
Kfar Shaul a odtud se
přestěhoval do chráněného
ubytování (chráněné bydlení)
s doprovodem Enosh Mental
Health
Association.
V
průběhu let, kdy byl léčen na
rehabilitačním oddělení, se
jeho stav zlepšil, obsedantněkompulzivní symptomy se
významně oslabily a nebyl
pozorován žádný psychotický
pg. 33
obsah, jako jsou bludy nebo
halucinace.
Asaf
byl
doprovázen
rehabilitačním
týmem psychiatrické léčebny
Kfar Shaul, pokračoval v
přijímání doprovodů v jeho
rezidenci
prostřednictvím
sdružení
Enosh
Mental
Health Association, dostal
psychiatrickou léčbu, jeho
stav duševního zdraví se
stabilizoval a žije samostatně
v komunitě.
pg. 34
Assaf dobrovolně pracoval
několik
let
v
Národní
knihovně Izraele, přesto
odešel kvůli zhoršení jeho
fyzické kondice. Poté Assaf
pracoval asi rok a půl ve
společnosti Ha´Meshakem
Sheltered Company (2005 2006). Podle něj odešel kvůli
problémům
se
štábem.
Následně
pracoval
v
chráněném výrobním závodě
na ulici HaOman St. V letech
2006 - 2007 došlo k
pg. 35
postupnému poklesu jeho
fyzické a duševní kondice a
od té doby trpí akumulací
duševních
a
fyzických
problémů - problémy s zády,
zažívacími
problémy,
zhoršení jeho psoriatického
stavu, problémy s kloubem,
závažnější
a
častější
záchvaty úzkosti. Assaf ztratil
důvěru ve veřejné služby,
tvrdí, že dochází ke zhoršení
kvality služeb a profesionalitě
zaměstnanců. Ukončil své
pg. 36
spojení
a
vztahy
se
sdružením Enosh Mental
Health Association, pokusil
se o ubytování doprovod
pomocí Kidum
REUT Hostel Společenství
duševního zdraví „Avivit“
Hostel
Avivit Hostel, 6 Avivit St.,
Jeruzalém 96508, Telefax:
02-6432551
E-mail: [email protected]
Na,
pg. 37
M.G.A.R. Společnost
Re: Assaf Binyamini, Id. Č.
29547403 - Psychosociální
zpráva
Obecné souvislosti: Assaf se
narodil v roce 1972, bakalář,
žije sám v bytě na ulici
HaRakefet pod statusem
chráněného
ubytování
(chráněné bydlení) jménem
rehabilitačního koše, na
základě
příspěvku
na
invaliditu žije na pozadí
mentální postižení.
pg. 38
Assaf je nejstarší syn v rodině
skládající se ze čtyř lidí. Když
se jeho rodiče rozvedli, když
mu bylo osm let, vztahy mezi
jeho rodiči během jejich
manželství jsou popisovány
jako tvrdé. Otec se znovu
oženil a Assaf měl z tohoto
manželství
tři
nevlastní
sourozence. Po rozvodu
zůstal Assaf se svou matkou
a sestrou.
Od svého dětství trpěl Assaf
emočními a motorickými
pg. 39
potížemi. Po změně bydliště
ve věku 4 let přestal mluvit. V
terapeutické mateřské škole
byl uveden na psychoterapii.
Assaf byl tiché dítě, které se
odloučilo, strávil odpolední
hodiny čtením historických
knih, prací na počítačích,
jeho jediná společenská
činnost
byla
v
rámci
šachových her.
Během dospívání se jeho
stav duševního zdraví vážně
zhoršil, vyvinul perzekuční
pg. 40
bludy (Nelegabilní), mimo jiné
proti otcově manželce. Byl
vystaven pokus o sebevraždu
a
několikrát
byl
hospitalizován
v
Centru
duševního zdraví Geha.
Pokus o rehabilitaci byl
proveden v hostelu v Petah
Tikva, ale selhal. Od tohoto
věku už nebyl integrován v
žádném rámci, byl sociálně
odmítnutým dítětem, jeho
podivné
chování
také
způsobilo velkou agresi z
pg. 41
jeho okolí směrem k němu,
což ještě zhoršovalo jeho
stav.
Na počátku dvacátých let
trpěl Assaf různými příznaky,
z
nichž
hlavní
byly
obsedantně-kompulzivní,
mezi
něž
patřilo
i
sebepoškozování - takové
projevy
fyzického
sebepoškozování se tímto
způsobem nikdy nevrátily, ale
v současné době se Assaf
bolí skrz způsob, jakým
pg. 42
používá, aby se vypořádal se
společností, a realitou, která
ho obklopuje (a pokud jde o
tento
problém
další
informace budou uvedeny v
pokračování).
V roce 2004 byl Assaf
hospitalizován
na
rehabilitačním oddělení v
Kfar Shaul a odtud se
přestěhoval do chráněného
ubytování (chráněné bydlení)
s doprovodem Enosh Mental
Health
Association.
V
pg. 43
průběhu let, kdy byl léčen na
rehabilitačním oddělení, se
jeho stav zlepšil, obsedantněkompulzivní symptomy se
významně oslabily a nebyl
pozorován žádný psychotický
obsah, jako jsou bludy nebo
halucinace.
Asaf
byl
doprovázen
rehabilitačním
týmem psychiatrické léčebny
Kfar Shaul, pokračoval v
přijímání doprovodů v jeho
rezidenci
prostřednictvím
sdružení
Enosh
Mental
pg. 44
Health Association, dostal
psychiatrickou léčbu, jeho
stav duševního zdraví se
stabilizoval a žije samostatně
v komunitě.
Assaf dobrovolně pracoval
několik
let
v
Národní
knihovně Izraele, přesto
odešel kvůli zhoršení jeho
fyzické kondice. Poté Assaf
pracoval asi rok a půl ve
společnosti Ha´Meshakem
Sheltered Company (2005 2006). Podle něj odešel kvůli
pg. 45
problémům
se
štábem.
Následně
pracoval
v
chráněném výrobním závodě
na ulici HaOman St. V letech
2006 - 2007 došlo k
postupnému poklesu jeho
fyzické a duševní kondice a
od té doby trpí akumulací
duševních
a
fyzických
problémů - problémy s zády,
zažívacími
problémy,
zhoršení jeho psoriatického
stavu, problémy s kloubem,
závažnější
a
častější
pg. 46
záchvaty úzkosti. Assaf ztratil
důvěru ve veřejné služby,
tvrdí, že dochází ke zhoršení
kvality služeb a profesionalitě
zaměstnanců. Ukončil své
spojení
a
vztahy
se
sdružením Enosh Mental
Health Association, pokusil
se o ubytování doprovod
pomocí Kidum
REUT Hostel Společenství
duševního zdraví „Avivit“
Hostel
pg. 47
Avivit Hostel, 6 Avivit St.,
Jeruzalém 96508, Telefax:
02-6432551
E-mail: [email protected]
Asociace, která neuspěla. V
dubnu 2007 se obrátil na
sdružení Tzohar, soukromé
sdružení
zabývající
se
rehabilitací a rekuperací.
V
listopadu
2007
byl
převeden na registrovanou
společnost duševního zdraví
pg. 48
společnosti Reut a byl přijat
do
stavu
chráněného
ubytování (chráněné bydlení)
v hostelu Avivit a je
doprovázen
zaměstnanci
ubytovny.
Během našeho doprovodu,
poskytovaného v posledních
třech
letech,
můžeme
pozorovat zhoršení stavu
duševního zdraví Assafu a
toto je několik ukazatelů
týkajících se tohoto zhoršení:
pg. 49
A. Assaf míra podezření
roste,
podezření,
které
zesiluje
pesimistickým
pohledem na svět, absolutní
nedostatek důvěry a víry v
jakýkoli terapeutický faktor,
ať už lékařský, psychiatrický
nebo profesionální. Vztah,
který udržuje se zaměstnanci
ubytovny, je velmi částečný,
odmítá přijímat průvodce
(instruktory) z hostelu a je
ochoten udržovat kontakt
pouze
se
sociálním
pg. 50
pracovníkem, kterého také
považuje
za
zástupce
systému, který hledat jeho
pohodu.
B. Tendence k izolaci se
zhoršuje. Assaf není spojen s
žádným sociálním rámcem.
Neudržuje žádný přátelský
lidský vztah, ani s obyvateli
ubytovny, a jak bylo uvedeno
výše,
ani
s
průvodci
(instruktory) z hostelu, ne s
jeho rodinou, od které se také
distancuje, téměř až do
pg. 51
úplného oddělení ( slovo
„téměř“ se používá, protože
jeho matka trvá na zachování
spojení
navzdory
jeho
odporu). Nezúčastňuje se na
žádném komunitním životě, v
sobotu a na svátcích se ocitá
v samote, nereaguje na
žádnou nabídku připojit se k
určitému rámci, události,
svátkům a podobně.
C. Zapletení a setkání s
terapeutickými
faktory:
během tří let, během kterých
pg. 52
jsme doprovázeli Assaf, se
mu podařilo vyměnit mezi
několika rodinnými lékaři v
HMO, někteří z nich jasně
hledali jeho pohodu, přesto
nevěděl, jak to identifikovat.
Hádal se a hádal se s
personálem na komunitní
klinice duševního zdraví v
Kiryat Yovel a přímo tam
odmítl pokračovat ve svém
psychiatrickém dohledu. Tam
se k němu personál také
pokusil přistoupit, přesto si
pg. 53
toho
nevšiml.
Navzdory
skutečnosti, že je hlavním
příběhem tohoto příběhu,
apeloval na každou entitu
související
s
duševním
zdravím,
aby
získal
alternativní
psychiatrický
dohled. Konečně, po našem
odvolání k Ir Ganim HMO,
bylo dosaženo určité dohody,
mimo zákon, umožňující
požadovaný dohled v HMO.
Jeho setkání jsou vždy
doprovázena psáním desítek
pg. 54
stížností, včetně odvolání k
médiím, s ohledem na
všechny faktory, které se k
němu chovají: rehabilitační
koš, registrovaná společnost
Reut Community Mental
Health Registered Society,
National Insurance Institute,
HMO a další.
D.
Bojkot
hostelu
a
doprovodné
asociace:
Přestože
doprovází
společnost
doprovázející
společnost
registrovanou
pg. 55
společností duševního zdraví
společnosti Reut, odmítá
přijet do hostelu sám a tato
setkání
jsou
prováděna
pouze jako domácí volání.
Jeho podezření a nepřátelství
směřují k personálu a
obyvatelům
hostelu
a
dokonce píše stížnosti a
velmi si stěžuje na samotný
doprovod.
Přesto
však
existuje
určitá
míra
normálního realitního úsudku
a
navzdory
hněvu
a
pg. 56
stížnostem
se
doposud
zdržoval odpojování vztahů s
námi.
E. Zvyšující se úroveň
úzkosti: Assaf je velmi
znepokojen
svou
nadcházející budoucností, a
to jak z hlediska svého
psychiatrického zdraví a
možností ubytování, tak z
finančního i existenčního
hlediska. Tato úroveň úzkosti
ho nutí žít v nesnesitelném
nedostatku a askezi.
pg. 57
F. Abstinence a askeze
během svého každodenního
života: Assaf je přesvědčen,
že
v
ne-tak
vzdálené
budoucnosti
se
stane
bezdomovcem, a ze svých
vlastních
úvah,
šetří
elektrickou energii a šetří
jakékoli další výdaje, a proto
neohřívá svůj byt v zimě,
neohřívá jídlo a nedovoluje,
aby prožíval potěšení nebo
spokojenost. On také šetří,
pokud jde o jeho zdravotní
pg. 58
záležitosti, jako jsou zubní
ošetření nebo léky, které by
mohly zmírnit fyzické utrpení
a bolesti, kterým trpí.
REUT Komunitní společnost
pro duševní zdraví
Hostel „Avivit“
Avivit Hostel, 6 Avivit St.,
Jeruzalém 96508, Telefax:
02-6432551
E-mail: [email protected]
pg. 59
G.
Obsedantní
angažovanost
v
korespondenci a psaní všem
možným faktorům, o kterých
si myslí, že se jeho příběh
může dotknout jeho srdce,
čímž se z něj stal pomoc při
rozsáhlé korespondenci, se
stal jeho životní praxí, píše,
fotografuje
a
někdy
distribuuje v desítkách kopií ,
vládním úřadům, členům
Knessetu,
časopisům
a
časopisům,
sdružením,
pg. 60
právním firmám, soukromým
subjektům
a
subjektům,
místům podnikání a dalším.
Ve
většině
případů
nedostává žádné odpovědi, v
některých případech mu
věnuje určitou pozornost tato praxe mu udělila smysl a
obsah. Podle něj bude, dokud
bude naživu, pokračovat a to
je jeho způsob boje za práva,
která si zaslouží.
H. Problémy s přizpůsobením
se místům zaměstnání: Assaf
pg. 61
si během celého časového
období vyměnil několik míst
zaměstnání, pokaždé na
základě
obtíží
nebo
dostupnosti nebo stížností
týkajících se jeho podmínek
zaměstnání. Je však třeba
poznamenat, že nedávno si
sám našel místo podnikání,
které jej zaměstnává třikrát
týdně, a zatím jsou s ním
spokojeni. Samotný Assaf
nemá na tomto místě mnoho
víry, ale dodnes, a za
pg. 62
poslední dva měsíce se mu
podařilo vytrvat.
Stručně řečeno: není pochyb
o tom, že jeho psychiatrický
obraz není běžný, existuje
několik schopností, které jsou
relativně zachovány, jako
například:
kognitivní
schopnost, jeho schopnost
vyjádřit ústní a písemný
projev a na druhé straně
těžké duševní zranění. Je
umístěn v uzavřeném kruhu
osamělosti
a
zoufalství.
pg. 63
Povaha jeho příznaků mu
neumožňuje získat žádnou
pomoc nebo podporu, je
přesvědčen, že celý svět je
proti němu, že neexistuje
východisko a že se situace
jen zhorší. Neexistují žádné
psychotické
výbuchy
v
obvyklém
slova
smyslu,
přesto
existují
záchvaty
hněvu a silná agrese, které v
současné
době
směřují
hlavně k jeho matce, když se
odváží navštívit jej (to bylo
pg. 64
mnohem horší, když žil s
partnerem, který trpěl jeho
těžkými záchvaty hněvu). a v
důsledku toho jsme byli
nuceni ukončit své bytové
partnerství). Pokud jde o
Assafa, pocit je, že celá
struktura
je
hermetická
paranoidní struktura, jeho
realitní úsudek je velmi vadný
a neadekvátní, a to je zvlášť
zřejmé, když neidentifikuje
lidi, kteří mu chtějí pomoci, a
odstrčí všechny pryč. Je
pg. 65
možné si všimnout poklesu
účinku až do absence lidské
emoce, a to i s ohledem na
blízké lidi nebo pečovatele /
terapeuty, s nimiž je v
každodenním
kontaktu.
Dominantní emocí, která ho
ovládá, je zoufalství, které se
stále zhoršuje. To má vliv na
jeho kvalitu života, nemluvě o
extrémně nízké úrovni života,
ve které žije.
Jako
osoba,
která
ho
doprovodila za poslední dva
pg. 66
roky, a z rozhovorů, které
držel s psychiatrem, který s
ním zacházel, není pochyb o
tom, že jeho potíže s
chováním, jeho mentální
problémy, záchvaty hněvu a
podobně,
pocházejí
a
vycházejí z nich jeho duševní
porucha, a proto i jeho tupé,
urážlivé a pobuřující chování,
by mělo být také považováno
za symptom jeho problémů, a
nikoli za jejich samostatnou
část.
pg. 67
Naomi Harpaz
Sociální pracovník
The Avivit Hostel
Ir Ganim.
8) Níže jsou uvedena některá
vysvětlení / podrobnosti o
stavu bydlení zdravotně
postižených.
A. Problém financování /
placení nájemného - před
mnoha lety (a není jasné,
kým, ale zřejmě někteří
pg. 68
vládní
úředníci)
bylo
rozhodnuto, že osoby se
zdravotním postižením žijící v
komunitě mají nárok na NIS
770 měsíčně, aby platily
nájemné. Jak je známo, ceny
nemovitostí v Izraeli v
posledních letech prudce
stouply a přirozeně také
zvyšovaly nájem. Ale číslo
NIS 770, zcela svévolně
nastavené před mnoha lety
bez jakéhokoli vysvětlení
pg. 69
nebo
logiky,
aktualizováno.
nebylo
Bohužel, i po rozsáhlé
korespondenci (tisíce nebo
dokonce desítky tisíc dopisů,
a k lítosti tohoto autora, tyto
údaje nejsou přehánění),
zaslané
všem
možným
stranám - různé stoly na
ministerstvu
bydlení
a
stavebnictví,
další
ministerstva,
například
ministerstvo financí a úřad
pg. 70
předsedy
vlády,
četní
novináři, z nichž mnozí s
tímto autorem mluvili osobně,
četní právníci a dokonce i
vyšetřovací
firmy
a
velvyslanectví v zahraničí nic nepomohlo. Výsledkem
je, že výše podpory nebyla
aktualizována
a
mnoho
handicapovaných je vyhnáno
do ulic, aby tam zemřeli
hladem, žízní nebo zimou v
zimě nebo teplem mrtvice a
dehydratace v létě.
pg. 71
Je třeba poznamenat, že
organizace zabývající se
právy,
jako
je
Yedid:
Asociace pro posilování
komunit a kliniky právní
pomoci univerzit a vysokých
škol, s nimiž tento autor
koresponduje,
nikdy
nemohou
pomoci
z
jednoduchého důvodu: výše
podpory
NIS
770
je
předepsané
zákonem
a
organizace práv mohou podle
současného zákona pomoci.
pg. 72
Jedinou adresou, kde je třeba
provést legislativní změny, je
Knesset.
Ale věci se jen komplikují: jak
je známo, dlouhou dobu (tyto
řádky byly psány v pátek 17.
ledna 2020) Izrael byl v jedné
volební kampani za druhou, a
dokonce
i
třetí
volby,
naplánované na šest týdnů,
budou
nemusí
nutně
ohlašovat zřízení fungující
vlády. Je třeba poznamenat,
že i když Knesset a vláda
pg. 73
odpověděli na dotazy tohoto
autora
a
zdravotně
postižených organizací a
mnoha dalších ve věci
pomoci, členové Knessetu
automaticky
nasměrovali
dotazy
organizacím
zabývajícím se právy, i když
členové Knessetu jsou si plně
vědomi toho, že v tomto
případě organizace nejsou
adresou; oni sami jsou.
b. Komunikace s majiteli bytů:
existuje mnoho případů, ve
pg. 74
kterých se handicapovaní
snaží jednat s majiteli bytů
kvůli jejich postižení nebo
nemoci. Za těchto okolností
musí sociální pracovníci
sloužit jako prostředníci a
většina sociálních pracovníků
nemůže tuto roli ve všech
případech skutečně převzít.
Navíc v posledních letech
došlo k hlubokému snížení
počtu
pozic
sociálních
pracovníků spolu s obtížnými
pracovními
podmínkami,
pg. 75
nízkými mzdami, častým
nevhodným zacházením ze
strany rodin pacientů - kteří
často
neodůvodněně
považují sociální pracovníky
za odpovědné za vadnou
péči příbuzní dostávají - v
kombinaci
s
nemožným
pracovním zatížením, které je
někdy
nutí
zanedbávat
naléhavé nebo nebezpečné
případy,
zvyšují
potíže
zdravotně postižených při
hledání vhodného bytu a
pg. 76
sociálnímu pracovníkovi, aby
mu pomohli.
C.
Platební
prostředky
pacientů - existují případy,
kdy se osoba po dlouhém
pobytu v nemocnici stěhuje
do komunity a postrádá
normální životní návyky, jako
je například práce nebo
převzetí odpovědnosti za
řízení
svého
života.
Podmínky pro podepsání
nájemní smlouvy, například
kontrola záruky, jsou často
pg. 77
pro lidi v této fázi jejich života
nedosažitelné.
Předchozí
léčebné
a
rehabilitační
struktury (z nichž jedna
autorka používala před 25
lety, když byl propuštěn z
nemocnice do zařízení pro
asistované bydlení), byly v
posledních letech uzavřeny
nebo
omezeny
jejich
operace, čímž se zabránilo
rehabilitaci lidí v této fázi
jejich života , kteří nemohou
dosáhnout
pokroku
bez
pg. 78
těchto kritických léčebných a
rehabilitačních struktur.
d. Regulační problémy - v
současné
době
existuje
naprostá
nerovnováha,
pokud jde o práva a
povinnosti vlastníků bytů na
jedné straně a nájemců na
straně druhé. Mnoho zákonů
chrání majitele bytů před
možným zneužitím doby
pronájmu ze strany nájemců;
naopak neexistují žádné
zákony
na
ochranu
pg. 79
nájemníků před zneužitím ze
strany vlastníků bytů. V
důsledku
toho
nájemní
smlouvy zahrnují mnoho
skandálních, drakonických a
někdy
i
nezákonných
ustanovení
a
neexistují
žádné zákony na ochranu
nájemců, kteří jsou nuceni
podepisovat
nájemní
smlouvy. V mnoha
případy
zákonné
pg. 80
nemají
právo
nájemci
vznést
námitky
proti
škodlivým
ustanovením, které musí
podepsat jako podmínku pro
pronájem nemovitosti, a jsou
zcela
vystaveni
náladě
vlastníků
bytů,
někdy
dokonce i během doby
pronájmu. To je zjevně
problém
pro
obecnou
populaci, ale je třeba si
uvědomit,
že
pro
znevýhodněné skupiny, jako
jsou zdravotně postižené
nebo nemocné, je za těchto
pg. 81
okolností přirozeně obtížnější
jednat s majiteli bytů.
E. Potíže s vysvětlením existují značné potíže s
ohledem na vzniklé obtíže a
jejich zveřejnění na veřejné
scéně za účelem provedení
nezbytných změn. Současné
priority různých médií, které
se o toto téma nezajímají,
rozdělení mezi zdravotně
postižené
organizace,
nezájem mnoha stran ve
společnosti, ve které žijeme,
pg. 82
aby se aktivně zapojili do úsilí
o nápravu a zlepšení situace,
váží a váží výrazně brzdí úsilí
o
zvyšování
povědomí
veřejnosti
o
těchto
problémech způsobem, který
donutí členy Knessetu, aby
změnili zákony, spíše než
aby je nadále ignorovali a
neudělali nic. Je zde další
problém
s
zahájením
reklamní kampaně: lidé se
zdravotním postižením žijící v
invalidním důchodu nemohou
pg. 83
zaplatit obrovské částky,
které
reklamní
agentury
požadují za vedení kampaně
za účelem řešení tohoto
problému, a velké úsilí tohoto
autora o překonání této
překážky zapojení se do
studentského
reklamního
projektu nepomohlo, protože
studenti neprojevili zájem a
považovali
problém
za
důležitý.
pg. 84
9) Odkaz na kanál kanálely,
který jsem otevřel 28. dubna
2020:
https://www.youtube.com/ch
annel/UCX17EMVKfwYLVJN
QN9Qlzrg
10) 10. srpna 2018 jsem se
připojil k sociálnímu hnutí s
názvem „My Shall Overcome“
- hnutí, které se snaží
zastupovat
zájmy
transparentních osob se
zdravotním
postižením,
konkrétně: lidé trpící vážnými
pg. 85
zdravotními problémy, které
nejsou zjevně vnější vůči
neviditelnosti, které popírat
občanská a sociální práva ve
velkém měřítku.
Jejím
ředitelem
a
zakladatelem hnutí je Tatiana
Kadochkin, kterého je možné
oslovit v neděli do čtvrtka na
telefonním čísle 972-523708001 od 11:00 do 20:00 s výjimkou židovských a
izraelských svátků.
pg. 86
Tímto připojuji odkaz na web
našeho
hnutí:
https://www.nitgaber.com/
11) moje telefonní čísla:
doma-972-2-6427757.
cell-972-52-4575172.
fax-972-77-2700076.
12) Další osobní údaje:
Datum
narození:
11.
listopadu 1972
Stav svobodný.
pg. 87
Related documents