Download מכתבלעמותתידחנה

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
‫להלן ‪ 4‬דפים‪ ,‬אותם שלחתי לכתובת‪:‬‬
‫עמותת "יד חנה‪-‬תוכנית מינויים לריפוי שיניים"‪,‬‬
‫רחוב קרן קיימת ‪,82‬‬
‫באר‪-‬שבע‪ ,‬מיקוד‪.8420150 :‬‬
‫‪13.10.2021‬‬
‫לעמותת "יד חנה‪-‬תוכנית מינויים לריפוי שיניים"‬
‫שלום רב‪:‬‬
‫הנדון‪ :‬טיפולי שיניים‪.‬‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪.‬‬
‫אני פגוע‪-‬נפש שמתגורר במסגרת של דיור מוגן‬
‫בקהילה בקהילה מאזור ירושלים‪.‬‬
‫כידוע‪ ,‬אם וכאשר פגוע‪-‬נפש במצבי זקוק לטיפולי‬
‫שיניים‪-‬הרי שבמקרים אלו ניצבים כמעט תמיד‬
‫בפני שוקת שבורה‪ :‬קצבת הנכות הזעומה שלא‬
‫מאפשרת מימון של טיפול שיניים לו זקוקים‬
‫המתמודד‪/‬ת‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫אציין כי במקרה שלי ישנו קושי נוסף‪ :‬בשל נכותי‬
‫הגופנית אני לא יכול להגיע למרפאה לא נגישה‪.‬‬
‫אני אמנם לא מרותק לכיסא גלגלים‪-‬אולם בגלל‬
‫מספר מחלות כרוניות מהן אני סובל אני מתקשה‬
‫מאוד בתנועה או הליכה‪ ,‬ובכל מקרה אין לי יכולת‬
‫להגיע‪ ,‬למשל למרפאת שיניים שנמצאת בקומה‬
‫שלישית או רביעית של בניין בו אין מעלית והדרך‬
‫היחידה להגיע לאותה מרפאה היא באמצעות‬
‫עלייה במדרגות‪.‬‬
‫האם ישנם מענים אותם אתם יכולים להציע‬
‫למצבים הללו?‬
‫בברכה‪,‬‬
‫אסף בנימיני‪,‬‬
‫רחוב קוסטה ריקה ‪,115‬‬
‫כניסה א'‪-‬דירה ‪,4‬‬
‫קרית מנחם‪,‬‬
‫ירושלים‪ ,‬מיקוד‪.9662592 :‬‬
‫מספרי טלפון‪ :‬בבית‪ .02-6427757-‬נייד‪.058-6784040-‬‬
‫פקס‪.077-2700076-‬‬
‫‪2‬‬
‫נ‪.‬ב‪)1 .‬אציין כי לשכת הרווחה באזור מגוריי מודעת היטב‬
‫לחומרת מצבי‪ ,‬אולם אינה מוכנה לטפל או לנסות ולסייע‬
‫בדרך כלשהיא כבר שנים רבות‪ .‬הסיבה לחכך פשוטה‬
‫ביותר‪ :‬עובדת היותי מוגדר כפגוע נפש‪ .‬מסיבה זו ההגעה‬
‫לארגונים שונים של רופאי שיניים מתנדבים שדורשים‬
‫הפניה משירותי הרווחה כתנאי לקבלת הסיוע(כמו למשל‬
‫ארגון משולש) חסומה בפניי באופן מוחלט‪.‬‬
‫‪)2‬מספר הזהות שלי‪.029547403 :‬‬
‫‪)3‬כתובות האי‪.‬מייל שלי‪ [email protected] :‬או‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫או‪ [email protected] :‬או‪:‬‬
‫‪ [email protected]‬או‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫או‪ [email protected] :‬או‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪)4‬המסגרת הטיפולית בה אני נמצא‪:‬‬
‫עמותת "רעות"‪-‬הוסטל "אביבית"‪,‬‬
‫רחוב האביבית ‪,6‬‬
‫קרית מנחם‪,‬‬
‫ירושלים‪ ,‬מיקוד‪.96508 :‬‬
‫מספרי הטלפון במשרדי ההוסטל‪.02-6432551 :‬‬
‫או‪.02-6428351 :‬‬
‫‪3‬‬
‫כתובת האי‪.‬מייל של ההוסטל‪[email protected] :‬‬
‫‪)5‬רופא המשפחה אצלו אני נמצא במעקב‪:‬‬
‫ד"ר ברנדון סטיוארט‪,,‬‬
‫"שרותי בריאות כללית"‪-‬מרפאת הטיילת‪,‬‬
‫רחוב דניאל ינובסקי ‪,6‬‬
‫ירושלים‪ ,‬מיקוד‪.9338601 :‬‬
‫מספר הטלפון במשרדי המרפאה‪.02-6738558 :‬‬
‫מספר הפקס במשרדי המרפאה‪.02-6738551 :‬‬
‫‪)6‬פרטים אישיים נוספים‪ :‬גיל‪ .49 :‬מצב משפחתי‪ :‬רווק‪.‬‬
‫תאריך לידה‪.11.11.1972 :‬‬
‫‪4‬‬
Related documents