Download מכתבלרפאלהגויכמן

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
‫להלן ‪ 18‬עמודים‪ ,‬אותם שלחתי לכתובת‪:‬‬
‫גברת רפאלה גויכמן‪,‬‬
‫מערכת העיתון "דה מרקר"‪,‬‬
‫רחוב שביל המרץ ‪,2‬‬
‫ת‪.‬ד‪,35029 .‬‬
‫תל אביב‪ ,‬מיקוד‪.61350 :‬‬
‫‪30.9.2021‬‬
‫לגברת רפאלה גויכמן שלום רב‪:‬‬
‫הנדון‪ :‬פנייתי החוזרת‪.‬‬
‫ג‪.‬נ‪.‬‬
‫בהמשך להתכתבותנו המצ"ב אני מבין כי בוצעה‬
‫פנייה למשרדים של חברת פייסבוק בארצות הברית‬
‫בבקשה לקבל מהם תשובה אודות החסימות‬
‫החוזרות ונשנות של החשבון שלי‪ ,‬וכן של אובדן‬
‫החשבון הישן שהיה מקושר לכתובת האי‪.‬מייל שלי‬
‫‪[email protected]‬‬
‫האם הצלחתם לקבל מהם תשובה?‬
‫אודה לך באם תוכלי לעדכן אותי בנוגע לכך‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫אסף בנימיני‪.‬‬
‫היי אסף‪,‬‬
‫אני אבקש מהם לברר את מה שאמרת‪ .‬האם החשבון לא נפתח מאז שדיברנו?‬
‫מאת‪ :‬אסף בנימיני <‪>[email protected]‬‬
‫נשלח‪ :‬שבת ‪ 24‬יולי ‪12:55:31 2021‬‬
‫אל‪Refaella Goichman :‬‬
‫נושא‪ :Fw :‬מכתבי לגברת רפאלה גויכמן‪.‬‬
‫‪----‬הודעה שהועברה‪-----‬‬‫מאת‪ :‬אסף בנימיני >‪<[email protected]‬‬
‫אל>‪: Refaella Goichman <[email protected]‬‬
‫נשלח בתאריך‪ :‬יום שבת‪ 24 ,‬ביולי ‪GMT+312:51:40 ,2021‬‬
‫נושא ‪: Re:‬מכתבי לגברת רפאלה גויכמן‪.‬‬
‫לגברת רפאלה גויכמן שלום רב‪:‬‬
‫את כותבת שכרגע לא תהיה כתבה נוספת בנושא‪-‬האם פירוש הדבר שהיתה כתבה בעניין‪ ,‬ומערכת העיתון‬
‫שקלה לפרסם כתבה שנייה ולבסוף החליטה להימנע מכך?‬
‫בכל מקרה במידה ואכן היתה כתבה אהיה מעוניין לדעת אם קיימת אפשרות כי היא תישלח אליי על‪-‬מנת‬
‫שאוכל לקרוא אותה‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫אסף בנימיני‪.‬‬
‫ביום שבת‪ 24 ,‬ביולי ‪ GMT+3,12:33:46 ,2021‬אסף בנימיני>‪ <[email protected]‬כתב‪/‬ה‪:‬‬
‫לגברת רפאלה גויכמן שלום רב‪:‬‬
‫לפני כמה חודשים אני כבר פתחתי חשבון נוסף במייל אחר‪ .‬בחשבון הקודם שהיה מקושר לכתובת המייל ממנה‬
‫אני כותב כעת היה זה חשבון הפייסבוק היחיד בו השתמשתי ולא היה קיים כלל חשבון אחר על שמי‪-‬ומסיבה זו‬
‫לא ברורה טענתם לפיה היה ריבוי של חשבונות‪ .‬אני כן פתחתי חשבון נוסף במייל אחר(המערכת של פייסבוק‬
‫הרי ממילא לא מאפשרת לפתוח יותר מחשבון אחד לכל מייל‪-‬וזה כידוע נעשה באופן אוטומטי)‪-‬וזאת במקרים‬
‫בהם חשבון בו השתמשתי נחסם סתם כך וללא שום סיבה ולא ניתן היה להחזירו במשך זמן רב ‪.‬‬
‫האם תוכלי להסב את תשומת ליבם לעניין זה?‬
‫בברכה‪,‬‬
‫אסף בנימיני‪.‬‬
‫ביום שבת‪ 24 ,‬ביולי ‪Refaella GMT+3,12:21:26 ,2021‬‬
‫>‪ Goichman<[email protected]‬כתב‪/‬ה‪:‬‬
‫כרגע לא תהיה כתבה נוספת בנושא‪.‬‬
‫אני יודעת מההסבר שלהם שהבעיה שנוצרה בחשבון שלך הוא ריבוי חשבונות שפתחת תחת אותו מייל שזה‬
‫נוגד את הכללים של פייסבוק‪ .‬על פי הכללים ‪ -‬מותר רק חשבון אחד במייל אחד אחרת הם מפחדים שיתחילו‬
‫לייצר הרבה חשבונות מזוייפים‪.‬‬
‫תצטרך לפתוח חשבון נוסף רק באמצעות מייל אחר‪.‬‬
‫אם יהיו עוד בעיות תכתוב לי כאן‬
‫רפאלה‬
‫________________________________‬
‫מאת‪ :‬אסף בנימיני >‪<[email protected]‬‬
‫נשלח‪ :‬יום חמישי ‪ 22‬יולי ‪18:32:58 2021‬‬
‫אל‪: Refaella Goichman‬‬
‫נושא ‪: Fw:‬מכתבי לגברת רפאלה גויכמן‪.‬‬
‫‪----‬הודעה שהועברה‪-----‬‬‫מאת‪ :‬אסף בנימיני >‪<[email protected]‬‬
‫אל>‪: Refaella Goichman <[email protected]‬‬
‫נשלח בתאריך‪ :‬יום ראשון‪ 11 ,‬ביולי ‪GMT+321:20:52 ,2021‬‬
‫נושא ‪: Re:‬מכתבי לגברת רפאלה גויכמן‪.‬‬
‫לרפאלה שלום ‪:‬‬
‫אני מבין‪ -‬ומודה לך מאוד על עזרתך ונסיונותייך הרבים לסייע‪ .‬יש לי עוד שאלה‪ :‬האם החלטת לפרסם כתבה‬
‫בנושא בעיתון אודות הנושאים שהעליתי? או שהחלטת להימנע מכך ?‬
‫בכל מקרה‪ ,‬במידה ואכן פורסמה כתבה על‪-‬כך אהיה מעוניין לדעת אם ישנה אפשרות כי היא תישלח אליי על‬
‫מנת שאוכל לקרוא אותה‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫אסף בנימיני‪.‬‬
‫ביום ראשון‪ 11 ,‬ביולי ‪Refaella GMT+3,21:13:02 ,2021‬‬
‫>‪ Goichman<[email protected]‬כתב‪/‬ה‪:‬‬
, ‫היי אסף‬
‫ העברתי את הפרטים שלך לפייסבוק לגבי כל הבעיות והפרטים שסיפרת לי ואני‬.‫סליחה על העיכוב בתגובה‬
‫ כך שיש עוד כמה ימים עד שיחזרו‬,‫ הם אמרו שיעבירו את הבעיה לטיפול בחברה בארה״ב‬.‫מחכה לתגובתם‬
. ‫אלי‬
. ‫תודה על הסבלנות‬
,‫ערב טוב‬
‫רפאלה‬
Get Outlook for iOS
________________________________
<[email protected]> ‫אסף בנימיני‬From:
Sent: Sunday, July 11, 2021 5:56:23 PM
To: [email protected] <[email protected]>
.‫מכתבי לגברת רפאלה גויכמן‬Subject:
_____________________________________________________________________
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please
visit https://clicktime.symantec.com/3VXAfHwUKzmounwJsPJoBug6H2?u=http%3A%2F%2F
www.symanteccloud.com
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
This email has been scanned by the Symantec Email Security.cloud service.
For more information please
visit https://clicktime.symantec.com/3H64tBVCUrVX3HGWmD7tfhw6H2?u=http%3A%2F%2F
www.symanteccloud.com
______________________________________________________________________
Related documents