Download מכתבילשגרירותישראלברומניה

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
:‫ אותם שלחתי אל‬,‫ דפים‬12 ‫להלן‬
[email protected]
[email protected] :-‫ו‬
‫‪7.10.2021‬‬
‫לשגרירות ישראל ברומניה שלום רב‪:‬‬
‫הנדון‪ :‬פרסום ברומנית‪.‬‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪.‬‬
‫בשנים האחרונות אני משתתף במאבק הנכים במדינת‬
‫ישראל‪-‬מאבק שכידוע סוקר בהרחבה גם באמצעי‬
‫התקשורת בישראל‪-‬וגם בתקשורת הבינלאומית‪ .‬אלא‬
‫שבנוסף לכך ידועות היטב גם הסחבת‪ ,‬גרירת‬
‫הרגליים‪ ,‬ההזנחה וגם ההתחמקות בהן נוקטת מדינת‬
‫ישראל כלפי משבר הנכים‪.‬‬
‫כבר שנים רבות נמשכת הסחבת‪-‬וכל רשות אליה אני‬
‫פונה עונה לי בנוסח של "זה לא קשור אלינו" או‬
‫אחותה התאומה‪" :‬אנחנו לא הכתובת"‪ .‬כמובן שישנם‬
‫מקרים רבים מאוד בהם לא ניתנת תשובה כלל‪ ,‬או‬
‫לחילופין מקרים רבים בהם נכים מקבלים תשובות‬
‫תוקפניות מאוד או מאיימות‪-‬כך סתם ולא שום סיבה‪-‬‬
‫וגם אני באופן אישי נאלצתי לספוג זאת אינספור‬
‫פעמים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫ובקיצור‪ :‬כיום הנושא לא קשור לאיש‪ ,‬לא אכפת לאף‬
‫אחד ונכים שממשיכים למות ברחוב אינם מעסיקים או‬
‫מטרידים עוד את מדינת ישראל‪.‬‬
‫ובהביני מציאות מצערת זו אני פונה לגורמים רבים‬
‫מחוץ למדינת ישראל‪-‬לארגונים בינלאומיים שונים וגם‬
‫לאנשים פרטיים אשר אל חלקם אני מגיע אף באופן‬
‫אקראי‪ .‬לפניות אלו ישנן שתי מטרות‪ :‬הזמנת לחץ‬
‫מבחוץ על מקבלי ההחלטות במדינת ישראל על מנת‬
‫שיתחילו לטפל במשבר הנכים ברצינות מעט רבה‬
‫יותר‪-‬וכן נסיון של בדיקת הפוטנציאל שיכול להיות‬
‫לשיתוף פעולה כזה או אחר בין ארגוני נכים במדינת‬
‫ישראל לארגוני נכים במדינות אחרות בעולם למען‬
‫שיפור חייהן של אוכלוסיות אנשים עם מוגבלויות‬
‫בעולם‪.‬‬
‫במסגרת מאמציי אלו חשבתי‪ ,‬בין היתר על חיפוש‬
‫חברת פרסום‪ ,‬שתחום עיסוקה העיקרי הוא פרסום‬
‫בשפה הרומנית‪-‬ממנה ניתן יהיה לקבל שירות של‬
‫תירגום תכני המאבק לרומנית(אני לא אוכל לוותר על‬
‫שלב זה‪ ,‬שכן אני לא יודע רומנית אפילו ברמה‬
‫הבסיסית ביותר‪-‬ופרט למלה אחת או שתיים אין לי כל‬
‫ידע בשפה זו) והפצתו ברשתות החברתיות ובפורומים‬
‫‪2‬‬
‫האינטרנטיים השונים ברומניה‪ ,‬ושל דוברי השפה‬
‫הרומנית ברחבי העולם‪.‬‬
‫שאלתי אליכם היא‪ :‬האם הינכם יודעים‪ ,‬או מכירים חברות‬
‫פרסום מהן ניתן יהיה לקבל שירות כזה?‬
‫בברכה‪,‬‬
‫אסף בנימיני‪,‬‬
‫רחוב קוסטה ריקה ‪,115‬‬
‫כניסה א'‪-‬דירה ‪,4‬‬
‫קרית מנחם‪,‬‬
‫ירושלים‪ ,‬מיקוד‪.9662592 :‬‬
‫מספרי טלפון‪ :‬בבית‪02-6427757-‬‬
‫נייד‪.058-6784040-‬‬
‫פקס‪.077-2700076-‬‬
‫נ‪.‬ב‪)1 .‬מספר הזהות שלי‪.029547403 :‬‬
‫‪)2‬כתובות האי‪.‬מייל שלי‪walla.co.il@029547403 :‬‬
‫או‪ [email protected] :‬או‪:‬‬
‫‪3‬‬
‫‪ [email protected]‬או‪:‬‬
‫‪ [email protected]‬או‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫או‪ [email protected] :‬או‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫‪)3‬המסגרת הטיפולית בה הייתי עד ליום ‪:16.3.2021‬‬
‫עמותת "רעות"‪-‬הוסטל "אביבית"‪,‬‬
‫רחוב האביבית ‪,6‬‬
‫קרית מנחם‪,‬‬
‫ירושלים‪ ,‬מיקוד‪.9650816 :‬‬
‫מספרי הטלפון במשרדי ההוסטל‪:‬‬
‫‪ .02-6432551‬או‪.02-6428351 :‬‬
‫כתובת האי‪.‬מייל של ההוסטל‪[email protected] :‬‬
‫העובדת הסוציאלית של הוסטל אביבית‪ ,‬אצלה הייתי‬
‫במעקב‪ :‬אושרת‪.050-5857185-‬‬
‫‪)4‬רופא המשפחה אצלו אני נמצא במעקב‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫ד"ר ברנדון סטיוארט‪,‬‬
‫"שרותי בריאות כללית"‪-‬מרפאת הטיילת‪,‬‬
‫רחוב דניאל ינובסקי ‪,6‬‬
‫ירושלים‪ ,‬מיקוד‪.9338601 :‬‬
‫מספר הטלפון במשרדי המרפאה‪.02-6738558 :‬‬
‫מספר הפקס במשרדי המרפאה‪.02-6738551 :‬‬
‫‪)5‬פרטים אישיים נוספים‪ :‬גיל‪ .48 :‬מצב משפחתי‪:‬‬
‫רווק‪ .‬תאריך לידה‪.11.11.1972 :‬‬
‫‪5‬‬
‫להלן המכתב אותו שלחתי‬
‫אל הגברת טטיאנה קדוצ'קין‪,‬‬
‫מנהלת תנועת "נתגבר"‪-‬נכים‬
‫שקופים‪.‬‬
‫‪13.8.2021‬‬
‫לטטיאנה שלום‪:‬‬
‫אבקש לעדכן אותך כי על‪-‬פי סיכום בינינו אני‬
‫שלחתי את המכתב המצ"ב אל ארגון "נוצרים ידידי‬
‫ישראל"‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫אסף בנימיני‪.‬‬
‫נ‪.‬ב‪ .‬מכתב זה שלחתי לכתובת‪:‬‬
‫ארגון "נוצרים ידידי ישראל"‪,‬‬
‫רחוב שבטי ישראל ‪,23‬‬
‫ירושלים‪ ,‬מיקוד‪.9510544 :‬‬
‫‪13.8.2021‬‬
‫לארגון "נוצרים ידידי ישראל" שלום רב‪:‬‬
‫הנדון‪ :‬בקשה לבירור‪.‬‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪.‬‬
‫בתאריך ‪ 10.7.2018‬הצטרפתי לתנועת "נתגבר"‪-‬‬
‫נכים שקופים‪ ,‬ארגון אותו ייסדה‪ ,‬וגם מנהלת‬
‫כיוםן הגברת טטיאנה קדוצ'קין‪ .‬בתנועתנו אנו‬
‫מנסים לקדם את זכויותיהם הסוציאליות של‬
‫"הנכים השקופים"‪ ,‬קרי‪ :‬אנשים כמוני שסובלים‬
‫מבעיות רפואיות קשות שלא נראות באופן בולט‬
‫כלפי חוץ‪-‬מה שמוביל לאפליה קשה מאוד כלפינו‪.‬‬
‫תוצאותיה של אפליה זו הן קשות ביותר‪ :‬רבים‬
‫מאיתנו נאלצים להתלבט בין רכישת תרופות‬
‫לרכישת מוצרי מזון בסיסיים‪ ,‬או לוותר על צורכי‬
‫קיום בסיסיים כמו מיזוג בקיץ או חימום בחורף‪.‬‬
‫כמו כן רבים מאוד מאיתנו מתקשים מאוד להגיע‬
‫לטיפולים הרפואיים להם רבים מאיתנו זקוקים‪.‬‬
‫‪1‬‬
‫בתנועת "נתגבר" אנו מנסים להביא לשינוי‬
‫ולתיקון המצב באמצעות ניהול מאבק ציבורי‪-‬‬
‫מאבק במסגרתו אנחנו נמצאים בקשר‪ ,‬בין היתר‬
‫גם עם פוליטיקאים בממשלה ובכנסת‪ .‬כידוע‪,‬‬
‫בממשלה הנוכחית אחד האישים בעלי ההשפעה‬
‫הגדולה ביותר בתחומים הללו הוא שר האוצר‪ ,‬מר‬
‫אביגדור ליברמן‪ .‬לפי שעה גם אני‪ ,‬וגם מנהלת‬
‫התנועה שלנו לא מצליחים להגיע אליו על‪-‬מנת‬
‫להיפגש עימו ולשטוח בפניו את מצוקותינו‬
‫ומצבנו החמור‪.‬‬
‫אנו מעוניינים לדעת אם יש ביכולתו של ארגון‬
‫"נוצרים ידידי ישראל" לסייע בארגון של פגישה‬
‫כזו‪-‬ועם השתתפות של נציג‪/‬ת ארגונכם בפגישה‬
‫אם יתאפשר הדבר‪.‬‬
‫בכל מקרה‪ ,‬אודה לכם באם תוכלו ליצור קשר עם‬
‫טטיאנה לצורך מתן תשובתכם בעניין‪ .‬מספר‬
‫הטלפון שלה הוא‪.052-3708001 :‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫אסף בנימיני‪,‬‬
‫‪2‬‬
,115 ‫רחוב קוסטה ריקה‬
,4 ‫דירה‬-'‫כניסה א‬
,‫קרית מנחם‬
.9662592 :‫ מיקוד‬,‫ירושלים‬
.02-6427757-‫ בבית‬:‫מספרי טלפון‬
.077-2700076-‫ פקס‬.058-6784040-‫נייד‬
.029547403 :‫)מספר הזהות שלי‬1 .‫ב‬.‫נ‬
:‫מייל שלי‬.‫)כתובות האי‬2
:‫ או‬[email protected]
[email protected]
:‫ או‬[email protected] :‫או‬
:‫ או‬[email protected]
[email protected]
:‫ או‬[email protected] :‫או‬
[email protected]
3
‫‪)3‬המסגרת הטיפולית בה הייתי עד ליום‬
‫‪:16.3.2021‬‬
‫עמותת "רעות"‪-‬הוסטל "אביבית"‪,‬‬
‫רחוב האביבית ‪,6‬‬
‫קרית מנחם‪,‬‬
‫ירושלים‪ ,‬מיקוד‪.96508 :‬‬
‫מספרי הטלפון במשרדי ההוסטל‪.02-6432551 :‬‬
‫או‪.02-6428351 :‬‬
‫כתובת האי‪.‬מייל של ההוסטל‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫העובדת הסוציאלית שליוותה אותי בדיור המוגן‬
‫של ההוסטל עד ליום ‪:16.3.2021‬‬
‫אושרת‪.050-5857185-‬‬
‫‪)4‬רופא המשפחה אצלו אני נמצא במעקב‪:‬‬
‫‪4‬‬
‫ד"ר ברנדון סטיוארט‪,‬‬
‫"שרותי בריאות כללית"‪-‬מרפאת הטיילת‪,‬‬
‫רחוב דניאל ינובסקי ‪,6‬‬
‫ירושלים‪ ,‬מיקוד‪.9338601 :‬‬
‫מספר הטלפון במשרדי‬
‫המרפאה‪.02-6738558 :‬‬
‫מספר הפקס במשרדי‬
‫המרפאה‪.02-6738551 :‬‬
‫‪)5‬פרטים אישיים נוספים‪ :‬גיל‪ .48 :‬מצב‬
‫משפחתי‪ :‬רווק‪ .‬תאריך לידה‪.11.11.1972 :‬‬
‫‪5‬‬
Related documents