Download מיזם

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
‫אל‪:‬‬
‫הנדון‪ :‬מיזם אינטרנטי‪.‬‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪.‬‬
‫ביום שני‪ ,‬ה‪ 22.3.2021-‬שלחתי את ההודעה המצ"ב לחברת לוגוסייט‪.‬‬
‫אני מעוניין לדעת אם יש לדעתכם היתכנות לרעיון שהעליתי בפניהם‪.‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫אסף בנימיני‪.‬‬
‫נ‪.‬ב‪) 1 .‬אני מצרף קישור לאתר בו ניתן למצוא חומר נוסף אודות מאבק הנכים בשפות שונות‪:‬‬
‫‪https://nitgaber.bit.ai/settings/organization‬‬
‫‪)2‬העובדת‪-‬הסוציאלית‪ ,‬אצלה הייתי במעקב עד לתאריך ‪:16.3.2021‬‬
‫אושרת‪.5857185-050 -‬‬
‫‪)3‬פנייתי לחברת "לוגוסייט" שלחתי לכתובת‪[email protected] :‬‬
‫‪)4‬אציין כי בינתיים(אני כותב דבריי אלו ביום ‪ )17.4.2021‬הצלחתי לפתוח חשבון פייסבוק חדש והגישה שלי לרשת‬
‫חברתית זו לפי שעה קיימת ולא חסומה‪.‬‬
‫לחברת "לוגוסייט" שלום רב‪:‬‬
‫הנדון‪ :‬שאלתי‪.‬‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪.‬‬
‫מאז שנת ‪ 2007‬בערך אני משתתף במאבק הנכים בישראל‪-‬והחל משנת ‪ 2012‬אני עושה‬
‫זאת גם ברשת האינטרנט וברשתות החברתיות השונות‪ .‬קראתי באתרכם כי אתם מציעים‬
‫פלטפורמה שמטרתה סיוע בבניית רשתות חברתיות‪.‬‬
‫אני חשבתי על נסיון להקים רשת חברתית‪ ,‬שלפחות בהתחלה תהיה מבוססת על מאבק‬
‫הנכים‪-‬אולם תוכל בהמשך להתפתח לתחומים נוספים על‪-‬פי העדפות המשתמשים‪ .‬הכוונה‬
‫היא להקים רשת חברתית שאומנם תהיה מבוססת בתחילתה על נושא הנכים‪-‬אולם תהיה‬
‫פתוחה לכל מי שירצה להצטרף‪ ,‬וכאשר זיקה לנושא מאבק הנכים לא תהיה בשום אופן תנאי‬
‫לקבלת משתמשים נוספים‪.‬‬
‫אציין כי יש כאן מספר קשיים משמעותיים‪:‬‬
‫‪)1‬אני אדם פרטי ולא איש ציבור או אדם בעל קשרים רבים‪-‬ולכן היכולת שלי לפרסם את‬
‫הרשת החדשה תהיה בכל מקרה מוגבלת מאוד‪.‬‬
‫‪)2‬אין לי מספיק ידע טכנולוגי או ידע במחשבים בכדי לפתח פלטפורמה כזו בכוחות עצמי‪.‬‬
‫‪)3‬אני אדם שמתקיים מהכנסה נמוכה מאוד‪-‬קצבת נכות של המוסד לביטוח לאומי‪ .‬לפיכך‬
‫השקעות כספיות שלי בפרויקט כזה אינן אפשריות‪.‬‬
‫‪)4‬אין לי ידע בשפות זרות‪-‬ופרט לאנגלית ברמה בינונית עד נמוכה וצרפתית ברמה נמוכה‬
‫מאוד אין לי ידע בשפות זרות נוספות‪ .‬יש לי תרגומים של תכנים הקשורים למאבק הנכים ל‪-‬‬
‫‪ 53‬שפות אותם השגתי מחברות תרגום‪-‬אולם בכל זאת הידע הדל שלי בנושא בהחלט יכול‬
‫לפגוע ולהקשות מאוד על פרסומה של רשת חברתית חדשה‪.‬‬
‫‪)5‬חשבון הפייסבוק שלי נחסם בסוך חודש אוקטובר ‪-2020‬ומאז אני לא מצליח להחזירו‪.‬‬
‫לפיכך לפחות בזמן כתיבת שורות אלו(אני כותב דבריי אלו ביום שני‪ ,‬ה‪ )22.3.2021-‬אין לי‬
‫יכולת להשתמש בפייסבוק בשום צורה שהיא‪.‬‬
‫לפיכך ברצוני לשאול אתכם‪ :‬האם‪ ,‬לנוכח הקשיים אותם תיארתי הפרויקט עליו כתבתי הוא‬
‫אפשרי לדעתכם? או שעדיף פשוט לזנוח את הרעיון בגלל היותו "מגלומני" או יומרני מדי?‬
‫מה דעתכם?‬
‫בברכה‪,‬‬
‫אסף בנימיני‪,‬‬
‫רחוב קוסטה ריקה ‪,115‬‬
‫כניסה א'‪-‬דירה ‪,4‬‬
‫קרית מנחם‪,‬‬
‫ירושלים‪ ,‬מיקוד‪.9662592 :‬‬
‫מספרי הטלפון שלי‪ :‬בבית‪ .6427757-02-‬נייד‪ .6784040-058-‬פקס‪.2700076-077-‬‬
‫נ‪.‬ב‪)1 .‬מספר הזהות שלי‪.029547403 :‬‬
‫‪)2‬כתובות האי‪.‬מייל שלי‪ [email protected] :‬או‪ [email protected] :‬או‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫או‪ [email protected] :‬או‪ [email protected] :‬או‪:‬‬
‫‪ [email protected]‬או‪[email protected] :‬‬
‫‪)3‬להלן קישור לאתר של תנועת "נתגבר"‪-‬נכים שקופים‪ ,‬אליה הצטרפתי ביום ‪:10.7.2018‬‬
‫תנועת נתגבר ‪ -‬למען הנכים השקופים‬
‫תנועת נתגבר ‪ -‬למען הנכים השקופים‬
‫תנועת נתגבר ‪ -‬למען הנכים השקופים‬
‫האתר נבנה בעזרתה של חברת ‪dustwave‬‬
‫לא כולל הפרופילים‬-‫)להלן קישורים לפרופילים שלי ברשתות החברתיות בהן אני נמצא כיום‬4
:‫) חסומים‬22.3.2021 ‫בפייסבוק ובאינסטגרם שכרגע(נכון לתאריך‬
https://twitter.com/MPn5ZoSbDwznze0
assaf benyamini
assaf benyamini
assaf benyamini | Webtalk. Join now or Sign
in. Manage relationships better.
Assaf Benyamini | VK
Assaf Benyamini | VK
Assaf Benyamini. Log in or sign up to contact Assaf
Benyamini or find more of your friends.
https://www.youtube.com/channel/UCX17EMVKfwYLVJNQN9Qlzrg
wa.link/s7hrg3
22
Related documents