Download בקשות לסיוע בהונגרית-8.12.2020

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Nak nek:
Tárgy: Segélyprogramok.
Tisztelt Hölgyem / Uram,
2018. augusztus 10-én csatlakoztam egy "Leküzdeni"
elnevezésű társadalmi mozgalomhoz - egy
mozgalomhoz, amely az "átlátható fogyatékkal élők"
helyzetét, életminőségét és jogait kívánja előmozdítani olyan emberek, mint én, akik orvosi problémáktól és
súlyos fogyatékosságtól szenvednek. nem feltűnően
láthatóak - következésképpen a jogokat nagyon
kiterjedten tagadják.
Hallottam, hogy olyan nagy technológiai vállalatok,
mint a Google, a Facebook vagy az Amazon szociális
segélyprogramokat működtetnek - amelyekhez ezek a
szervezetek pénzügyi támogatást igényelhetnek,
amelyet e vállalatok által meghatározott kritériumok és
kritériumok alapján tesztelnek.
Részletesebb információkat keresek ezekről a
támogatási programokról.
Üdvözlettel,
Assaf Binyamini,
Costa Rica utca 115,
Bejárat A-apartman 4,
Kiryat Menachem,
Jeruzsálem,
IZRAEL, irányítószám: 9662592.
Telefonszámok: otthon- 972-2-6427757.
Mobile-972-58-6784040.
faxszám: 972-77-2700076.
Utóirat. 1) A "Túljut" mozgalom alapítója, amelyhez
csatlakoztam, és aki ma is vezeti, Tatiana Kadochkin
asszony, akivel kapcsolatba léphet a 972-52-3708001
telefonszámon.
Telefonos kapcsolat lehet vele vasárnap
csütörtöktől 11: 00-20: 00 óra között, IZRAEL ideje
szerint, kivéve a zsidó ünnepeket és a különböző izraeli
ünnepeket.
Az alábbiakban egy link található a weboldalunkra:
https://www.nitgaber.com/
2) Íme néhány magyarázó szó a sajátunkról
mozgalom, amint megjelentek a sajtóban:
Tatiana Kadochkin rendes polgár úgy döntött
alakítsák ki a "Legyőzni" mozgalmat az általa "átlátszó
fogyatékkal élőknek" nevezett segítség segítségével.
Eddig mintegy 500 ember gyűlt össze az ország minden
részéről a megmozdulásához. A Channel 7 Diary
interjújában a projektről és azokról a fogyatékkal
élőkről beszél, akik nem kapnak megfelelő és elegendő
segítséget az érintett felektől, csak azért, mert
átláthatóak.
Szerinte a fogyatékossággal élő lakosság két csoportra
osztható: kerekesszékes fogyatékkal élők és
kerekesszék nélküli fogyatékkal élők. A második
csoportot „átlátszó fogyatékkal élőként” definiálja, mert
azt mondja, hogy nem ugyanolyan szolgáltatásokat
kapnak, mint a kerekesszékes fogyatékkal élők, pedig
75–100 százalékos fogyatékossággal rendelkeznek.
Ezek az emberek - magyarázza - nem tudnak megélni
egyedül, és szükségük van azokra a kiegészítő
szolgáltatásokra, amelyekhez a kerekesszékes
fogyatékkal élők is jogosultak. Például az átlátszó
fogyatékkal élők alacsony rokkantsági nyugdíjat kapnak
az Országos Biztosítási Intézettől, nem kapnak
bizonyos kiegészítéseket, például speciális szolgálati
juttatást, kísérési támogatást, mobilitási támogatást, és
alacsonyabb juttatást is kapnak a lakásügyi
minisztériumtól.
A Kadochkin által készített tanulmány szerint ezek az
átlátszó fogyatékkal élők kenyérre éheznek annak
ellenére, hogy megpróbálták azt állítani, hogy Izraelben
2016-ban nincsenek kenyérre éhes emberek. Az általa
végzett tanulmány azt is megállapítja, hogy magas az
öngyilkossági arány közöttük. Az általa alapított
mozgalomban azon dolgozik, hogy az átlátszó
mozgáskorlátozottakat felvegye az állami lakások
várólistájára. Ugyanis azt mondja, hogy általában nem
kerülnek be ezekbe a listákba, annak ellenére, hogy
állítólag jogosultak lennének. Jó néhány találkozót tart
Knesset tagjaival, sőt részt vesz a Knesszet illetékes
bizottságainak ülésein és megbeszélésein, de szerinte
azok, akik segíteni tudnak, nem hallgatnak, a hallgatók
pedig ellenzékben vannak, ezért nem tudnak segíteni ..
Most egyre több "átlátszó" fogyatékossággal élő embert
hív fel, hogy lépjenek kapcsolatba vele, vegyék fel a
kapcsolatot vele, hogy segítsen nekik. Véleménye
szerint, ha a helyzet a mai helyzetnek megfelelően
folytatódik, akkor nem lehet menekülni a
fogyatékossággal élők tüntetése elől, akik igényt
tartanak jogaikra és a megélhetés alapvető feltételeire.
3) Azonosító számom: 029547403.
4) E-mail címeim: [email protected] vagy:
[email protected] vagy: [email protected]
vagy: [email protected] vagy:
[email protected] Vagy: assaf002 @ mail2world
.com
5) A terápiás keretrendszer, amelyben találom magam:
Reut Egyesület - Avivit Hostel,
Avivit utca 6.
Kiryat Menachem,
Jeruzsálem, irányítószám: 9650816.
Telefonszámok a szálló irodáiban:
972-2-6432551. Vagy: 972-2-6428351.
A szálló e-mail címe: [email protected]
6) Az avivit szálló szociális munkása kezel engem.
7) A háziorvos, akivel figyelemmel kísérem:
Dr. Brandon Stewart,
"Clalit Egészségügyi Szolgáltatások" - Promenade
Klinika,
A Daniel Janowski utca 6.
Jeruzsálem, irányítószám: 9338601.
Telefonszám a klinika irodáiban: 972-2-6738558.
A klinika irodáinak faxszáma: 972-2-6738551.
8) Kor: 48. Családi állapot: Egyedülálló.
9) Házi számítógép típusa / modellje:
Processzor Intel (R) Core (TM) i5-3470 CPU @ 3,20
GHz
Telepített memória (RAM): 8,00 GB
(GB 7,88 használható)
Rendszertípus - 64 bites operációs rendszer, processzor
alapú x64
Számítógép neve: 111886-PC
Az első naptól bérelem
2019. december 30., hétfő, a "Computer Adapters"
cégtől.
10) Az operációs rendszert használom
Windows 10
11) Böngésző króm használatával böngészem az
interneten, és látásprobléma miatt jelentősen nagyítom a
képernyő karaktereit.
12) Internetszolgáltatóm: Forró.
13) Születési idő: 1972.11.11
14) Megjegyzem, hogy héberül beszélő ember vagyok és más nyelvek ismereteim nagyon korlátozottak. A
közepes és alacsony szintű angol, valamint a nagyon
alacsony francia nyelv kivételével nincs további
ismeretem ezen a területen. A levél megírásához egy
privát fordító cég segítségét kértem.
15) Itt van egy társadalmi jelentés, amelyet rólam írtak
a 2011-es évben:
* Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy rehabilitációra a jeruzsálemi Kfar Shaul
Pszichiátriai Kórházba érkeztem 1994. március 8-án, és nem 2004-ben, amint ezt a jelentés
tévesen írta.
2011. június 28
Címzett: Az M.G.A.R. Vállalat.
Re: Assaf Binyamini, Id. 29547403 sz. - Pszichoszociális jelentés
Általános háttér: Assaf 1972-ben született, agglegény, egyedül él a HaRakefet utca egyik
lakásában védett szállás (védett lakóhely) státusszal egy rehabilitációs kosár megbízásából,
rokkantsági támogatással él meg egy szellemi fogyatékosság.
Assaf a legidősebb fiú egy négy emberből álló családban. Szülei nyolcéves korában
elváltak, szüleik közötti kapcsolatokat házasságuk során keménynek minősítik. Az apa újra
megnősült, és Assafnak három féltestvére volt ebből a házasságból. A válás után Assaf
édesanyjával és nővérével maradt.
Gyermekkora óta Assaf érzelmi és motoros nehézségekkel küzdött. 4 éves korában történt
lakóhelyváltást követően abbahagyta a beszélgetést. Terápiás óvodában pszichoterápiára
utalták. Assaf csendes gyermek volt, aki korábban elzárkózott, a délutáni órákat
történelemkönyvek olvasásával, számítógépeken dolgozott, egyetlen társadalmi
tevékenysége sakkjátékok keretein belül zajlott.
Kamaszkora alatt mentális egészségi állapota súlyosan romlott, üldözõ téveszméket
(illegális) fejlesztett ki, többek között apja felesége ellen. Öngyilkossági kísérletet állítottak ki,
és többször kórházba került a Geha Mentálhigiénés Központban. Egy rehabilitációs
kísérletet hajtottak végre egy Petah Tikva-i szállóban, de ez nem sikerült. Ettől a kortól
kezdve már nem integrálódott semmilyen keretbe, társadalmilag elutasított gyermek volt,
furcsa viselkedése környezete nagy agressziót is okozott felé, és ez még jobban rontotta
állapotát.
20-as évei elején Assaf különféle tünetekben szenvedett, amelyek közül a legfontosabbak a
rögeszmés-kényszeres tünetek, amelyek magukban foglalták az önkárosítást is - a fizikai
önkárosítás ilyen megnyilvánulásai soha nem tértek vissza ilyen módon, de jelenleg Assaf
önmagát bántja. a társadalomban való megbirkózás módja és az őt körülvevő valóság (és
ebben a kérdésben - további információkat a folytatásban közölünk).
2004-ben Assafot a Kfar Shaul Rehabilitációs Osztályán kórházba szállították, majd onnan
az Enosh Mentálhigiénés Egyesület kíséretével egy védett szállásra (védett szállásra)
költözött. Az évek során, amikor a Rehabilitációs Osztályon kezelték, állapota javult, a
rögeszmés-kényszeres tünetek jelentősen meggyengültek, és nem figyeltek meg
pszichotikus tartalmat, például téveszméket vagy hallucinációkat. Assafot a Kfar Shaul
Pszichiátriai Kórház rehabilitációs csapata kísérte, az Enosh Mentálhigiénés Egyesületen
keresztül lakhelyén továbbra is kíséretet kapott, pszichiátriai kezelést kapott, mentális
egészségi állapota stabilizálódott, és önállóan él a közösségen belül.
Assaf több évig önként dolgozott az Izraeli Nemzeti Könyvtárban, de fizikai állapotának
romlása miatt távozott. Utána Assaf körülbelül másfél évig dolgozott a Ha’Meshakem
Sheltered Company-nál (2005 - 2006). Szerinte a személyzettel kapcsolatos nehézségek
miatt távozott. Ezt követően a HaOman St. egyik védett termelőüzemében dolgozott, és
szállítási nehézségek miatt távozott, miközben megpróbált megérkezni erre a munkahelyre.
2006 és 2007 folyamán fizikai és mentális állapotának fokozatos csökkenése következett be,
és azóta mentális és fizikai problémák halmozódása - hátproblémák, emésztési problémák,
pszoriázisos állapotának romlása, ízületi problémák, súlyosabb és gyakoribb szorongási
rohamok. Assaf elvesztette a közszolgáltatásokba vetett hitét, állítása szerint romlik a
szolgáltatás minősége és az alkalmazottak szakszerűsége. Megszakította kapcsolatait és
kapcsolatait az Enosh Mentálhigiénés Egyesülettel, szálláskíséretet kísérelt meg a Kidum
segítségével
Egyesület, amely nem járt sikerrel. 2007 áprilisában megkereste a Tzohar Egyesületet, egy
rehabilitációs és gyógyulási tevékenységet folytató magánegyesületet.
2007 novemberében a Reut Közösségi Mentális Egészségügyi Nyilvántartásba bejegyzett
társasághoz utalták, és védett szállás (védett szállás) státusszal vették fel az Avivit
Hostelbe, és a Hostel munkatársai kísérték.
Kísérésünk során, amelyet az elmúlt három évben nyújtottak, az Assaf mentális egészségi
állapotának romlása figyelhető meg, és a következő mutatószámok mutatják ezt a romlást:
A. Assaf gyanúja növekszik, a gyanú fokozódik a pesszimista világnézet, a bizalom és a hit
abszolút hiánya miatt bármilyen terápiás tényezőben, legyen az orvosi, pszichiátriai vagy
szakmai. A hostel munkatársaival fennálló kapcsolat nagyon részleges, nem hajlandó
fogadni idegenvezetőket (oktatókat) a hosteltől, és hajlandó kapcsolatot fenntartani kizárólag
a szociális munkással, akit egy olyan rendszer képviselőjeként is tekint, amely nem keresse
a jólétét.
B. Az elzárkózásra való hajlam, amely súlyosbodik. Az Assaf nem kapcsolódik semmilyen
társadalmi kerethez. Nem tart barátságos emberi kapcsolatot, sem a hostel lakóival, sem a
fentiek szerint, sem a hostel idegenvezetőivel (oktatóival), sem családjával, akitől szintén
elhatárolódik, szinte egy teljes különítményig ( a „majdnem” szót azért használják, mert
anyja az ellenállása ellenére ragaszkodik a kapcsolat fenntartásához). Nem vesz részt
semmilyen közösségi életben, szombaton és ünnepnapokon teljesen magányosan zárkózik
el, nem válaszol semmilyen ajánlatra, hogy csatlakozzon egy bizonyos kerethez, egy
eseményhez, az ünnepi előestékhez és hasonlókhoz.
C. Összeolvadások és terápiás tényezőkkel való találkozások: a három év alatt, amely alatt
Assafot kísértük, sikerült a HMO-nál több családorvost cserélnie, néhányan egyértelműen a
jólétére törekedtek, mégsem tudta, hogyan ennek azonosítására. Veszekedett és vitatkozott
a Kirjat Yovel Mentálhigiénés Közösségi Klinika munkatársaival, és egyenesen nem volt
hajlandó ott folytatni pszichiátriai felügyeletét. A személyzet ott is megpróbált feléje menni,
de ő ezt nem vette észre. Annak ellenére, hogy ő a fő szenvedő ebben a történetben,
minden mentális egészséggel kapcsolatos entitáshoz fordult annak érdekében, hogy
alternatív pszichiátriai felügyeletet szerezzen. Végül, miután az Ir Ganim HMO-hoz
fordultunk, a törvény betűin túlmenően bizonyos megállapodás született, lehetővé téve a
szükséges felügyeletet a HMO-nál. Találkozásait mindig tucatnyi panaszlevél kíséri,
beleértve a médiához intézett felhívásokat is, minden olyan tényező tekintetében, amely őt
kezeli: a rehabilitációs kosár, a Reut Közösségi Mentális Egészségügyi Nyilvántartásba vett
Társaság, az Országos Biztosítási Intézet, a HMO és egyebek.
D. A szálló és a kísérő egyesület bojkottja: bár folyamatosan kíséretet kap a Reut Közösségi
Mentális Egészségügyi Nyilvántartott Társaság nevében, nem hajlandó egyedül érkezni a
Szállóba, és a találkozásokat kizárólag házhívásként hajtják végre. Gyanúja és
ellenségessége a hostel alkalmazottai és lakói felé irányul, sőt panaszokat ír, és nagyon
panaszkodik magára a kíséretre. Ennek ellenére létezik a normális valóság megítélésének
egy bizonyos szintje, és a harag és a panaszok ellenére eddig tartózkodott attól, hogy
megszakítsa velünk a kapcsolatot.
E. A szorongás növekvő szintje: Assaf nagyon aggódik közelgő jövője miatt, mind
pszichiátriai egészségi állapotát és szálláslehetőségeit, mind anyagilag és egzisztenciálisan
tekintve. Ez a szorongási szint elviselhetetlen szűkösségben és megszorításokban készteti
őt.
F. Absztinencia és megszorítások mindennapi életében: Assaf meg van győződve arról,
hogy a nem túl távoli jövőben hajléktalanná válik, és saját megfontolásaiból takarékoskodik
az elektromos energiával és minden más költséggel, és ezért télen nem melegíti a lakását,
nem melegíti az ételt, és nem engedi, hogy örömet vagy elégedettséget érezzen.
Gondoskodik az egészségügyi kérdésekről is, például fogászati kezelésekről vagy olyan
gyógyszerekről, amelyek enyhíthetik az általa elszenvedett fizikai szenvedéseket és
fájdalmakat.
G. A rögeszmés elkötelezettség a levelezésben és az összes lehetséges tényező írásában,
amelyről azt gondolja, hogy története megérintheti a szívét, ezáltal a kiterjedt levelezésen
belüli segítségnyújtásra késztette életgyakorlatává, ír, fényképez, és néha tucatnyi
példányban terjeszt. , kormányhivataloknak, kneszeti tagoknak, folyóiratoknak és
folyóiratoknak, egyesületeknek, ügyvédi irodáknak, magánszervezeteknek és
szervezeteknek, üzleti helyeknek és egyebeknek. A legtöbb esetben nem kap választ,
bizonyos esetekben némi figyelmet kap - ez a gyakorlat értelmet és tartalmat adott életének.
Elmondása szerint, amíg él, addig folytatja, és ez az ő módja a megérdemelt jogokért való
küzdelemnek.
H. A foglalkoztatási helyekhez való alkalmazkodás nehézségei: Assaf a teljes időtartam alatt
több munkahelyet cserélt, minden alkalommal nehézségek, hozzáférhetőség vagy a
foglalkoztatási feltételekkel kapcsolatos panaszok alapján. Meg kell azonban jegyezni, hogy
a közelmúltban egyedül talált egy üzleti helyet, amely hetente háromszor foglalkoztatja, és
eddig elégedettek vele. Maga Assaf nem nagyon hisz ezen a helyen, mégis a mai napig, és
az elmúlt két hónapban sikerült kitartania.
Összefoglalva: kétségtelen, hogy pszichiátriai képe nem általános, több
olyan képesség is létezik, amelyek viszonylag megőrződtek, mint
például: a kognitív képesség, a szóbeli és az írásbeli kifejező
képességek, másrészt súlyos mentális sérülés. A magány és a
kétségbeesés zárt körében helyezkedik el. Tüneteinek jellege nem
teszi lehetővé, hogy bármilyen segítséget vagy támogatást kapjon,
meg van győződve arról, hogy az egész világ ellene van, nincs kiút, és
a helyzet csak rosszabb lesz. Nincsenek szokásos értelemben vett
pszichotikus kitörések, mégis vannak dührohamok és súlyos
agressziók, amelyek jelenleg főként az anyja felé irányulnak, amikor
meg meri látogatni (ez sokkal rosszabb volt, amikor élettársával élt,
akit súlyos dührohamai szenvedtek) , és ennek következtében
kénytelenek voltunk felhagyni a lakáspartnerségükkel). Assaf kapcsán
az a szenzáció, hogy az egész szerkezet hermetikus paranoid
struktúra, a valóság megítélése nagyon hibás és nem megfelelő, és ez
különösen nyilvánvaló, ha nem azonosítja azokat az embereket, akik
segíteni akarnak neki, és mindenkit eltaszít. Észreveheti a hatás
csökkenését, akármilyen emberi érzelem hiányában, akár olyan közeli
emberek vagy gondozók / terapeuták vonatkozásában is, akikkel napi
kapcsolatban áll. Az uralkodó érzelem, amely őt irányítja, a
kétségbeesés, amely egyre súlyosbodik. Ez befolyásolja
életminőségét, nem is beszélve a rendkívül alacsony életszintről,
amelyben fennmarad.
Mivel az a személy, aki az elmúlt két évben kísérte, és az őt kezelő
pszichiáterrel folytatott beszélgetésekből kétségtelen, hogy viselkedési
nehézségei, mentális problémái, a dührohamok és hasonlók a
következőkből származnak és erednek: mentális rendellenességét,
ezért tompa, sértő és felháborító magatartását szintén problémáinak
tüneteként kell kezelni, nem pedig különálló részeiként.
Naomi Harpaz
Szociális munkás
Az Avivit Hostel
Ir Ganim.
A REUT közösségi mentálhigiénés nyilvántartásba vett társaság
„Avivit” Hostel
Avivit Hostel, 6 Avivit St., Jeruzsálem 96508, Telefax: 02-6432551
E-mail: [email protected]
16) Az alábbiakban bemutatunk néhány magyarázatot / részletet a
fogyatékkal élők állapotáról.
a. A bérleti díj finanszírozásának / fizetésének problémája - sok évvel
ezelőtt (és nem világos, hogy ki, de nyilvánvalóan valamilyen
kormánytisztviselő tisztázza) úgy döntöttek, hogy a közösségben
élő fogyatékossággal élő személyek havi 770 NIS-re jogosultak
bérleti díjat fizetni. Mint ismeretes, az elmúlt években Izraelben
megugrottak a lakásárak, természetesen emelve a bérleti díjat is.
De a NIS 770-es adatát, amelyet sok évvel ezelőtt önkényesen
állítottak be magyarázat és logika nélkül, nem frissítették.
Sajnálatos módon még a kiterjedt levelezés után is (ezer vagy akár
tízezer levél, és e szerző sajnálatára ezek a számok nem
túlzások), minden lehetséges félnek elküldve - a Lakás- és
Építésügyi Minisztérium különböző irodáinak, más
minisztériumoknak, mint például a Pénzügyminisztérium és a
Miniszterelnöki Kabinetiroda, számos újságíró, akikkel sokszor
személyesen beszélt ez a szerző, számos ügyvéd, sőt nyomozó
cégek és külföldi országok nagykövetségei - semmi sem segített.
Ennek az az eredménye, hogy a támogatás összegét nem
frissítették, és sok fogyatékkal élő embert kidobtak az utcára,
hogy éhen, szomjan, télen vagy melegben megfázzanak.
stroke és kiszáradás nyáron.
Meg kell jegyezni, hogy a jogvédő szervezetek, mint például a Yedid:
A Közösség Felhatalmazásáért Egyesület, valamint az
egyetemek és főiskolák jogi segítségnyújtási klinikái, amelyekkel
a szerző levelez, soha nem tudnak segíteni, egyszerű okból: a
NIS 770 támogatás összege törvény előírja, és a jogvédő
szervezetek a hatályos törvények szerint segíthetnek. Az
egyetlen cím, ahol jogszabály-módosításokra van szükség, a
Knesset.
De a helyzet csak bonyolultabbá válik: mint ismeretes, sokáig
(ezeket a sorokat 2020. január 17-én, pénteken írták) Izrael egy
másik választási kampányban volt, sőt a hat hétre tervezett
harmadik választások is nem feltétlenül hirdeti a működő kormány
felállítását. Meg kell jegyezni, hogy még akkor is, amikor a
kneszet és a kormány válaszolt a szerző, a fogyatékkal élő
szervezetek és még sokan mások segítségére vonatkozó
kérdéseire, a kneszeti tagok automatikusan a jogvédő
szervezetekhez irányították a vizsgálatokat, annak ellenére, hogy
a kneszeti tagok teljesen tisztában vannak azzal, hogy ebben az
esetben nem a szervezetek a címzettek; ők maguk azok.
b. Kommunikáció a lakástulajdonosokkal: sok esetben fordul elő,
hogy a fogyatékkal élők fogyatékosságuk vagy betegségük miatt
tárgyalnak a lakástulajdonosokkal. Ilyen körülmények között a
szociális munkásoknak közvetítőként kell szolgálniuk, és a legtöbb
szociális munkás nem igazán vállalhatja ezt a szerepet minden
esetben. Ezenkívül az elmúlt években a szociális munkások
munkakörének számottevő csökkenése, a nehéz
munkakörülmények, az alacsony fizetés, a beteg családjának
gyakori helytelen kezelése - akik gyakran indokolatlanul a
szociális munkásokat tartják felelősnek a hibás ellátásért a
rokonok kapják - kombinálva a lehetetlen munkaterheléssel,
amely néha a sürgős vagy veszélyes esetek elhanyagolására
kényszeríti őket, növeli a fogyatékkal élők nehézségeit a
megfelelő lakás megtalálásában és a szociális munkás számára,
hogy segítsen neki.
c. A betegek fizetési eszközei - vannak olyan esetek, amikor egy
személy hosszú kórházi időszak után a közösségbe költözik, és
hiányzik a szokásos életstílus, például munkába járás vagy
felelősségvállalás az életének irányításáért. Gyakran a bérleti
szerződés aláírásának feltételei, például a garanciavizsgálat,
életük ezen szakaszában nem érhetők el az emberek számára. A
korábbi kezelési és rehabilitációs struktúrákat (amelyek egyikét ez
a szerző 25 évvel ezelőtt használta, amikor kórházból egy segélyt
nyújtó kórházba engedték) az elmúlt években bezárták vagy
lecsökkentették működésüket, megakadályozva ezzel az emberek
életük ezen szakaszában történő rehabilitációját , akik e kritikus
kezelési és rehabilitációs struktúrák nélkül nem tudnak haladni.
d. Szabályozási problémák - jelenleg teljes egyensúlyhiány van
egyrészt a lakástulajdonosok, másrészt a bérlők jogai és
kötelességei tekintetében. Számos törvény védi a
lakástulajdonosokat a bérbeadók esetleges visszaélésével
szemben a bérleti idővel szemben; ezzel ellentétben nincs olyan
törvény, amely megvédené a bérlőket a lakástulajdonosok általi
visszaélésektől. Következésképpen a bérleti szerződések sok
botrányos, drákói, sőt néha törvényellenes záradékot
tartalmaznak, és nincsenek olyan törvények, amelyek
megvédenék a bérlőket, akik kénytelenek aláírni a bérleti
szerződéseket. Sokban
esetekben a bérlőknek nincs joguk kifogásolni azokat a káros
záradékokat, amelyeket alá kell írniuk az ingatlan bérlésének
feltételeként, és teljes mértékben ki vannak téve a
lakástulajdonosok szeszélyességének, néha még a bérleti időszak
alatt is. Ez nyilvánvalóan problémát jelent az általános lakosság
számára, de el kell gondolkodni azon, hogy a hátrányos helyzetű
csoportok, például a fogyatékkal élők vagy a betegek számára
természetesen nehezebb ilyen körülmények között foglalkozni a
lakástulajdonosokkal.
e. Nehézségek a magyarázatokban - jelentős nehézségek merülnek fel a felvetett
nehézségek és a nyilvánosság előtt történő nyilvánosságra hozatala tekintetében a
szükséges módosítások érdekében. A téma által nem érdekelt különféle médiumok
jelenlegi prioritásai, a fogyatékkal élő szervezetek közötti megosztottság, nagyon sok
párt érdektelensége a társadalomban, amelyben élünk, aktív szerepet vállaljanak a
helyzet kijavításában és javításában. nagymértékben gátolja a közvélemény
tudatosságának növelését a problémákkal kapcsolatban oly módon, hogy a Knessettagokat a törvények módosítására kényszerítse, ahelyett, hogy továbbra is figyelmen
kívül hagyná azokat, és nem tesznek semmit. A reklámkampány indításával
kapcsolatban még egy nehézség merül fel: a fogyatékossággal élő személyek, akik
rokkantsági nyugdíjból élnek, nem tudják megfizetni azokat az óriási összegeket,
amelyeket a reklámügynökségek követelnek egy kampány lebonyolításáért, hogy
kezeljék ezt a kérdést, és a szerző számos erőfeszítését, hogy ezt az akadályt
megkerülje. a hallgatói reklámprojekthez való csatlakozás nem segített, mert a
hallgatók nem mutattak érdeklődést és fontosnak tartották a kérdést.
Related documents