Download אופציות הסברה

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
‫אל‪:‬‬
‫הנדון‪ :‬אופציות הסברה‪.‬‬
‫א‪.‬ג‪.‬נ‪.‬‬
‫בשנים האחרונות אני משתתף במאבק הנכים במדינת ישראל‪-‬מאבק שכידוע סוקר בהרחבה גם‬
‫באמצעי התקשורת‪ .‬אלא שבנוסף לכך ידועות היטב גם הסחבת‪ ,‬גרירת הרגליים‪ ,‬ההזנחה וגם‬
‫ההתחמקות בהן נוקטת מדינת ישראל כלפי משבר הנכים‪.‬‬
‫כבר שנים רבות נמשכת הסחבת‪-‬וכל רשות אליה אני פונה עונה לי בנוסח של "זה לא קשור אלינו" או‬
‫אחותה התאומה‪" :‬אנחנו לא הכתובת"‪ .‬כמובן שישנם מקרים רבים מאוד בהם לא ניתנת תשובה כלל‪,‬‬
‫או לחילופין מקרים רבים בהם נכים מקבלים תשובות תוקפניות מאוד או מאיימות‪-‬כך סתם ולא שום‬
‫סיבה‪-‬וגם אני באופן אישי נאלצתי לספוג זאת אינספור פעמים‪.‬‬
‫ובקיצור‪ :‬כיום הנושא לא קשור לאיש‪ ,‬לא אכפת לאף אחד ונכים שממשיכים למות ברחוב אינם‬
‫מעסיקים או מטרידים עוד את מדינת ישראל‪.‬‬
‫ובהביני מציאות מצערת זו אני פונה לגורמים רבים מחוץ למדינת ישראל‪-‬לארגונים בינלאומיים שונים‬
‫וגם לאנשים פרטיים אשר אל חלקם אני מגיע אף באופן אקראי‪ .‬לפניות אלו ישנן שתי מטרות‪ :‬הזמנת‬
‫לחץ מבחוץ על מקבלי ההחלטות במדינת ישראל על מנת שיתחילו לטפל במשבר הנכים ברצינות‬
‫מעט רבה יותר‪ -‬וכן נסיון של בדיקת הפוטנציאל שיכול להיות לשיתוף פעולה כזה או אחר בין ארגוני‬
‫נכים במדינת ישראל לארגוני נכים במדינות אחרות בעולם למען שיפור חייהן של אוכלוסיות אנשים‬
‫עם מוגבלויות בעולם‪.‬‬
‫במסגרת מאמציי אלו אני עושה שימוש‪ ,‬בין היתר בפרופיל שלי ברשת החברתית ‪ . vk.com‬מדובר‬
‫ברשת חברתית של דוברי רוסית המונה בערך כ‪ 350-‬עד ‪ 400‬מיליון חברים‪-‬ורוב רובם אינם יודעים‬
‫אנגלית אציין כי אני עצמי לא יודע רוסית‪-‬וגם לא יודע לקרוא את האותיות הקריליות בהן כידוע כותבים‬
‫בשפה זו‪ .‬מסיבות אלו איני לא מצליח להעביר את המסרים בנוגע למאבק הנכים בישראל לאנשים‬
‫שחברים ברשת החברתית ‪-vk.com‬ושאלתי בעניין זה היא‪ :‬כיצד ניתן לדעתכם להשיג חומר רלוונטי‬
‫ברוסית אודות מאבק הנכים בישראל ו‪/‬או בעיותיהן של אוכלוסיות נכים שונות במדינת ישראל‪-‬וזאת‬
‫בכדי שתהיה אפשרות להעביר את המסרים לחברי הרשת החברתית ‪ ? vk.com‬אני‪ ,‬כמובן לא אוכל‬
‫לקרוא או להבין מאומה מחומר כזה‪-‬אולם אני אוכל לשתף אותו ברשת חברתית זו לצורכי הסברה של‬
‫המאבק‪.‬‬
‫נ‪.‬ב‪ .‬קישור לפרופיל שלי ברשת החברתית ‪https://vk.com/feed : vk.com‬‬
‫בברכה‪,‬‬
‫אסף בנימיני‪,‬‬
‫רחוב קוסטה ריקה ‪,115‬‬
‫כניסה א'‪-‬דירה ‪,4‬‬
‫קרית מנחם‪,‬‬
‫ירושלים‪ ,‬מיקוד‪.9662592 :‬‬
‫מספרי טלפון‪ :‬בבית‪ .02-6427757-‬נייד‪.052-4575172-‬‬
‫פקס‪.077-2700076-‬‬
‫נ‪.‬ב‪)1 .‬מספר הזהות שלי‪.029547403 :‬‬
‫‪)2‬כתובות האי‪.‬מייל שלי‪ walla.co.il@029547403 :‬או‪ [email protected] :‬או‪:‬‬
‫‪ [email protected]‬או‪ [email protected] :‬או‪:‬‬
‫‪ [email protected]‬או‪[email protected] :‬‬
‫‪)3‬המסגרת הטיפולית בה אני נמצא‪:‬‬
‫עמותת "רעות"‪-‬הוסטל "אביבית"‪,‬‬
‫רחוב האביבית ‪,6‬‬
‫קרית מנחם‪,‬‬
‫ירושלים‪ ,‬מיקוד‪.9650816 :‬‬
‫מספרי הטלפון במשרדי ההוסטל‪ .02-6432551 :‬או‪.02-6428351 :‬‬
‫כתובת האי‪.‬מייל של העובדת הסוציאלית שמלווה אותי בדיור המוגן של ההוסטל‪:‬‬
‫‪[email protected]‬‬
‫כתובת האי‪.‬מייל של ההוסטל‪[email protected] :‬‬
‫‪)4‬העובדת הסוציאלית של הוסטל "אביבית"‪ ,‬בפגישתי עימה ביום שלישי‪ ,‬ה‪ 12.12.2017-‬בשעה‬
‫‪ 13:30‬בצהריים אסרה עליי באיסור חמור למסור פרטים כלשהם אודותיה ו‪/‬או אודות עובדים אחרים‬
‫של הוסטל "אביבית" או של עמותת "רעות"‪.‬‬
‫‪)5‬רופא המשפחה אצלו אני נמצא במעקב‪:‬‬
‫ד"ר מיכאל חלב‪,‬‬
‫"שרותי בריאות כללית"‪-‬מרפאת "בורוכוב"‪,‬‬
‫רחוב בורוכוב ‪,63‬‬
‫קרית יובל‪,‬‬
‫ירושלים‪ ,‬מיקוד‪.9678150 :‬‬
‫מספר הטלפון במשרדי המרפאה‪ .02-6440777 :‬מספר הפקס במשרדי המרפאה‪.02-6438217 :‬‬
‫‪)6‬הפסיכיאטר אצלו אני נמצא במעקב‪:‬‬
‫ד"ר עבדאת אסעד‪,‬‬
‫המרכז הירושלמי לבריאות הנפש ע"ש ד"ר אריה ירוס‪,‬‬
‫תב"ן תלפיות‪-‬דרום ירושלים‪,‬‬
‫רחוב שלום יהודה ‪,31‬‬
‫תלפיות‪,‬‬
‫ירושלים‪ ,‬מיקוד‪.9432646 :‬‬
‫מספרי הטלפון במשרדי המרפאה‪ .02-6721579 :‬או‪ .02-6721531 :‬או‪.02-6721569 :‬‬
‫מספר הפקס במשרדי המרפאה‪.02-6738199 :‬‬
‫‪)7‬פרטים אישיים נוספים‪ :‬גיל‪ .46 :‬מצב משפחתי‪ :‬רווק‪ .‬תאריך לידה‪.11.11.1972 :‬‬
Related documents