Download בקשות לסיוע 8.12.2020-בקרואטית

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Document related concepts
no text concepts found
Transcript
Do:
Predmet: Programi pomoći.
Dragi Gospodine / Gospođo,
10. kolovoza 2018. pridružio sam se društvenom
pokretu pod nazivom "Prevladaj" - pokretu koji želi
promovirati status, kvalitetu života i prava
"transparentnih invalida" - ljudi poput mene koji pate
od zdravstvenih problema i teških invaliditeta koji
nisu vidljivo vidljivi - i posljedično trpe vrlo opsežna
uskraćivanja prava.
Čuo sam da velike tehnološke tvrtke poput Googlea,
Facebooka ili Amazona vode programe socijalne
pomoći - kojima se te organizacije mogu prijaviti za
financijsku pomoć koja se testira prema kriterijima i
kriterijima koje su postavile te tvrtke.
Tražim detaljnije informacije o tim programima
pomoći.
Lijepi Pozdrav,
Assaf Binyamini,
Ulica Kostarike 115,
Ulaz A-Apartman 4,
Kiryat Menachem,
Jeruzalem,
IZRAEL, Poštanski broj: 9662592.
Telefonski brojevi: kod kuće- 972-2-6427757.
Mobitel-972-58-6784040.
broj faksa-972-77-2700076.
Postskriptum. 1) Osnivač pokreta "Prebolite" kojem
sam se pridružio, a osoba koja ga vodi i danas je
gospođa Tatiana Kadochkin s kojom možete
kontaktirati telefonski broj 972-52-3708001.
Telefonski kontakt s njom moguć je u nedjelju
do četvrtka između 11: 00-20: 00 sati IZRAEL, osim
židovskih praznika i raznih izraelskih praznika.
Ispod je veza do naše web stranice:
https://www.nitgaber.com/
2) Evo nekoliko objašnjenja o našem
pokreta, kako su se pojavili u tisku:
Tatiana Kadochkin, obična građanka, odlučila je
formiraju pokret "Prevladaj" uz pomoć onoga što ona
naziva "prozirnim invalidom". Do sada se za njegovo
kretanje okupilo oko 500 ljudi iz cijele zemlje. U
intervjuu za Channel 7 Diary govori o projektu i
osobama s invaliditetom koje ne dobivaju
odgovarajuću i dovoljnu pomoć relevantnih strana
samo zato što su transparentne.
Prema njoj, invalidsko stanovništvo možemo
podijeliti u dvije skupine: invalidi s invalidskim
kolicima i invalidi bez invalidskih kolica. Drugu
skupinu definira kao "prozirne osobe s invaliditetom"
jer kaže da ne primaju iste usluge kao što ih primaju
osobe s invalidskim kolicima, iako su definirane kao
osobe s invaliditetom od 75-100 posto.
Ti ljudi, objašnjava ona, ne mogu sami zarađivati za
život, a trebaju im dodatne usluge na koje invalidi u
invalidskim kolicima imaju pravo. Primjerice,
transparentni invalidi primaju nisku invalidsku
mirovinu od Nacionalnog zavoda za osiguranje, ne
primaju određene dodatke kao što su dodatak za
posebne usluge, dodatak za pratnju, dodatak za
mobilnost, a također primaju niži doplatak od
Ministarstva stambenog zbrinjavanja.
Prema studiji koju je proveo Kadochkin, ove su
prozirne osobe s invaliditetom gladne kruha, unatoč
pokušaju da tvrde da u Izraelu 2016. godine nema
ljudi gladnih kruha. Studija koju je provela također
navodi da je stopa samoubojstava među njima
visoka. U pokretu koji je osnovala, radi na tome da
uključi transparentne invalide na liste čekanja za
javno stanovanje. To je zato što kaže da oni obično
ne ulaze na te popise iako bi trebali ispunjavati
uvjete. Održava dosta sastanaka s članovima
Knesseta, pa čak sudjeluje na sastancima i
raspravama relevantnih odbora u Knessetu, ali kaže
da oni koji mogu pomoći ne slušaju, a slušatelji su u
opoziciji i stoga ne mogu pomoći.
Sada poziva sve više i više "transparentnih" osoba s
invaliditetom da joj se pridruže, da joj se jave kako bi
im mogla pomoći. Prema njezinu mišljenju, ako se
situacija nastavi i danas, neće biti bijega od
demonstracija invalida koji će tražiti svoja prava i
osnovne uvjete za život.
3) Moj osobni broj: 029547403.
4) Moje adrese e-pošte: [email protected] ili:
[email protected] ili: [email protected]
ili: [email protected] ili:
[email protected] Ili: assaf002 @ mail2world
.com
5) Terapijski okvir u kojem se nalazim:
Udruga Reut - hostel Avivit,
Ulica Avivit 6,
Kiryat Menachem,
Jeruzalem, poštanski broj: 9650816.
Telefonski brojevi u uredima hostela:
972-2-6432551. Ili: 972-2-6428351.
Adresa e-pošte hostela: [email protected]
6) Liječi me socijalni radnik iz hostela avivit.
7) Obiteljski liječnik kod kojeg se nadgledam:
Dr. Brandon Stewart,
"Clalit Health Services" - Promenade Clinic,
Ulica Daniela Janowskog 6,
Jeruzalem, poštanski broj: 9338601.
Telefonski broj u ordinacijama klinike: 972-26738558.
Broj faksa u ordinacijama klinike: 972-2-6738551.
8) Dob: 48. Bračno stanje: Samac.
9) Tip / model računala u kući:
Procesor Intel (R) Core (TM) i5-3470 CPU @ 3,20
GHz
Instalirana memorija (RAM): 8,00 GB
(Može se koristiti 7,88 GB)
Tip sustava - 64-bitni operativni sustav, x64
zasnovan na procesoru
Naziv računala: 111886-PC
Iznajmljujem ga od prvog dana
Ponedjeljak, 30. prosinca 2019., od tvrtke
"Računarski adapteri".
10) Koristim operativni sustav
prozori 10
11) Surfam webom pomoću kroma preglednika i
koristim znatno povećanje znakova na zaslonu zbog
problema s vidom.
12) Moj ISP: Vruće.
13) Datum rođenja: 11.11.1972
14) Primijetit ću da sam osoba koja govori hebrejski
- i moje znanje drugih jezika vrlo je ograničeno.
Osim engleskog jezika srednje i niže razine i
francuskog jezika vrlo niske razine, nemam daljnja
znanja iz ovog područja. Za pisanje ovog pisma
pozvao sam pomoć privatne prevoditeljske tvrtke.
15) Evo socijalnog izvještaja napisanog o meni u
2011. godini:
* Želio bih naglasiti da sam na rehabilitaciju stigao u
psihijatrijsku bolnicu Kfar Shaul u Jeruzalemu 8.
ožujka 1994., a ne tijekom 2004. godine, kako je
pogrešno napisano u ovom izvještaju.
28. lipnja 2011
Kome: M.G.A.R. Društvo.
Re: Assaf Binyamini, Id. Broj 29547403 Psihosocijalno izvješće
Općenito: Assaf je rođen 1972. godine, neženja, živi
sam u stanu na ulici HaRakefet St. pod statusom
zaštićenog smještaja (zaklonjenog stana) u ime
košare za rehabilitaciju, uzdržava se invalidninom na
pozadini mentalni invaliditet.
Assaf je najstariji sin u obitelji koja broji četvero
ljudi. Njegovi su se roditelji razveli kad je imao osam
godina, odnosi između njegovih roditelja tijekom
njihovog braka opisuju se kao surovi. Otac se
ponovno oženio i Assaf je iz ovog braka dobio tri
polubraće i sestre. Nakon razvoda Assaf je ostao s
majkom i sestrom.
Od djetinjstva Assaf je patio od emocionalnih i
motoričkih poteškoća. Nakon promjene prebivališta u
dobi od 4 godine, prestao je razgovarati. Upućen je
na psihoterapiju u terapijski vrtić. Assaf je bio tiho
dijete koje se znalo osamiti, popodnevne sate
provodio je čitajući povijesne knjige, radeći na
računalima, jedina društvena aktivnost bila mu je u
okviru šahovskih igara.
Tijekom adolescencije njegovo se mentalno zdravlje
ozbiljno pogoršalo, razvio je progoniteljske zablude
(nečitke), između ostalog i protiv očeve supruge.
Izložen je pokušaj samoubojstva i nekoliko je puta
bio hospitaliziran u Geha Centru za mentalno
zdravlje. Pokušaj rehabilitacije izvršen je u hostelu u
Petah Tikvi, ali nije uspio. Od ovog doba više nije
bio integriran ni u kakav okvir, bio je socijalno
odbačeno dijete, njegovo neobično ponašanje također
je izazvalo veliku agresiju okoline prema njemu, a to
je još više pogoršalo njegovo stanje.
U svojim ranim 20-ima Assaf je patio od različitih
simptoma, od kojih su glavni bili opsesivnokompulzivni, što je uključivalo i samoozljeđivanje takve se manifestacije fizičkog samoozljeđivanja
nikada nisu vratile na ovaj način, ali trenutno, Assaf
sebi nanosi štetu način na koji se koristi za
suočavanje s društvom i stvarnost koja ga okružuje (a
u vezi s tim pitanjem - daljnje informacije bit će
pružene u nastavku).
Godine 2004. Assaf je hospitaliziran u Odjelu za
rehabilitaciju u Kfar Shaulu i odatle se preselio u
zaštićeni smještaj (zaklonjeno kućište) uz pratnju
Udruge za mentalno zdravlje Enosh. Tijekom godina
u kojima se liječio na Odjelu za rehabilitaciju,
njegovo se stanje poboljšalo, opsesivno-kompulzivni
simptomi znatno su oslabili i nisu primijećeni
psihotični sadržaji poput zabluda ili halucinacija.
Assafa je ispratio rehabilitacijski tim Psihijatrijske
bolnice Kfar Shaul, nastavio je primati pratnju u
svojoj rezidenciji putem Udruge za mentalno zdravlje
Enosh, primio je psihijatrijsko liječenje, stanje
mentalnog zdravlja se stabiliziralo i živi neovisno u
zajednici.
Assaf je nekoliko godina dobrovoljno radio u
Izraelskoj nacionalnoj knjižnici, no napustio ga je
zbog pogoršanja fizičkog stanja. Poslije je Assaf
radio otprilike godinu i pol dana u tvrtki
Ha'Meshakem Sheltered (2005. - 2006.). Prema
njegovim riječima, otišao je zbog poteškoća s
osobljem. Nakon toga radio je u zaštićenom
proizvodnom pogonu na ulici HaOman, a napustio je
zbog poteškoća u prijevozu dok je pokušavao stići na
ovo radno mjesto. Tijekom 2006. - 2007. dogodio se
postupni pad njegovog tjelesnog i mentalnog stanja i
od tada pati od nakupljanja mentalnih i fizičkih
problema - problema s leđima, probavnim
problemima, pogoršanjem psorijatičnog stanja,
problemima sa zglobovima, težim i češći napadi
tjeskobe. Assaf je izgubio vjeru u javne službe, tvrdi
da dolazi do pogoršanja kvalitete usluge i
profesionalnosti zaposlenika. Prekinuo je vezu i veze
sa Udrugom za mentalno zdravlje Enosh, pokušao je
pratnju smještaja putem Kiduma
Udruga, koja nije uspjela. U travnju 2007. godine
obratio se udruzi Tzohar, privatnoj udruzi koja se
bavi rehabilitacijom i oporavkom.
U studenom 2007. godine upućen je u Društvo
registriranih za mentalno zdravlje Reut zajednice i
primljen je pod status zaštićenog smještaja (zaštićeni
smještaj) u hostel Avivit, a uz pratnju osoblja hostela.
Tijekom naše pratnje, osigurane tijekom posljednje
tri godine, može se primijetiti pogoršanje Assafova
mentalnog zdravlja, a slijedi nekoliko pokazatelja u
vezi s tim pogoršanjem:
A. Assafova razina sumnje raste, sumnja koja se
pojačava pesimističnim svjetonazorom, apsolutni
nedostatak povjerenja i vjere u bilo koji terapijski
čimbenik, bilo medicinski, psihijatrijski ili
profesionalni. Odnos koji održava s osobljem hostela
vrlo je djelomičan, odbija prihvatiti vodiče
(instruktore) iz hostela i spreman je održavati kontakt
isključivo sa socijalnim radnikom, kojeg također
smatra predstavnikom sustava koji ne tražiti njegovu
dobrobit.
B. Sklonost izolaciji koja se pogoršava. Assaf nije
povezan ni s jednim društvenim okvirom. Ne održava
nikakav prijateljski ljudski odnos, ni sa stanovnicima
Hostela, a kao što je gore rečeno, ni s vodičima
(instruktorima) iz Hostela, ni sa svojom obitelji, od
koje se također distancira, gotovo do potpunog
odreda ( koristi se riječ "gotovo" budući da njegova
majka inzistira na održavanju veze usprkos njegovom
otporu). Ne sudjeluje ni u jednom zajedničkom
životu, subotom i praznicima nalazi se osamljen u
potpunoj samoći, ne odaziva se nijednoj ponudi da se
pridruži određenom okviru, događaju, blagdanskim
večerima i slično.
C. Isprepletenost i susreti s terapijskim čimbenicima:
tijekom tri godine, tijekom kojih smo pratili Assafa,
uspio se zamijeniti između nekoliko obiteljskih
liječnika u HMO-u, neki od njih očito su tražili
njegovu dobrobit, no nije znao kako kako bi se ovo
identificiralo. Posvađao se i posvađao sa osobljem u
Klinici za mentalno zdravlje u Kiryat Yovelu i
izravno odbio tamo nastaviti svoj psihijatrijski
nadzor. I tamo je osoblje pokušalo doći prema njemu,
ali on to nije primijetio. Unatoč činjenici da je on
glavni patnik ove priče, apelirao je na sve osobe
povezane s mentalnim zdravljem kako bi ostvario
zamjenski psihijatrijski nadzor. Napokon, nakon naše
žalbe na HMO Ir Ganim, postignut je određeni
dogovor, izvan slova zakona, koji omogućava
potrebni nadzor u HMO-u. Njegove susrete uvijek
prati pisanje desetaka žalbenih pisama, uključujući
apele medijima, u vezi sa svim čimbenicima koji ga
liječe: košarom za rehabilitaciju, registriranim
društvom za mentalno zdravlje u zajednici Reut,
Nacionalnim zavodom za osiguranje, HMO-om i još
mnogo toga.
D. Bojkot hostela i udruge za pratnju: iako i dalje
dobiva pratnju u ime društva registriranog za
mentalno zdravlje zajednice Reut, odbija sam doći u
hostel, a susreti se obavljaju samo na kućne pozive.
Njegova sumnjičavost i neprijateljstvo usmjereni su
prema osoblju hostela i stanovnicima, a on čak piše
prigovore i uvelike se žali na samu pratnju. Unatoč
tome, određena razina normalne stvarne prosudbe
postoji, i unatoč ljutnji i prigovorima, suzdržao se da
i tada ne prekine odnos s nama.
E. Sve veća razina anksioznosti: Assaf je vrlo
zabrinut za svoju predstojeću budućnost, kako u
pogledu svog psihijatrijskog zdravlja i mogućnosti
smještaja, tako i financijski i egzistencijalno. Zbog
ove razine tjeskobe živi u nepodnošljivoj oskudici i
štednji.
F. Apstinencija i štednja tijekom svog svakodnevnog
života: Assaf je uvjeren da će u ne tako dalekoj
budućnosti postati beskućnikom, a iz svojih vlastitih
razmišljanja štedi električnu energiju i štedi na bilo
koji drugi trošak, pa prema tome i čini ne grije svoj
stan tijekom zime, ne zagrijava hranu i ne dopušta
sebi da doživi bilo kakvo zadovoljstvo ili
zadovoljstvo. Također štedi kada su u pitanju
njegova zdravstvena pitanja, poput stomatoloških
tretmana ili lijekova koji bi mogli ublažiti fizičku
patnju i bolove od kojih pati.
G. Opsesivno bavljenje dopisivanjem i pisanjem svih
mogućih čimbenika za koje misli da mu njegova
priča može dodirnuti srce, zbog čega mu pruža
pomoć u opsežnom dopisivanju postala je njegova
životna praksa, piše, fotografira i ponekad distribuira
u desecima primjeraka , vladinim uredima,
članovima Knesseta, periodičnim publikacijama i
časopisima, udrugama, odvjetničkim uredima,
privatnim tijelima i entitetima, poslovnim mjestima i
još mnogo toga. U većini slučajeva ne prima nikakve
odgovore, u određenim slučajevima dobiva određenu
pažnju - ova praksa njegovom životu daje smisao i
sadržaj. Prema njegovim riječima, dok je živ, nastavit
će i ovo je njegov način borbe za prava koja
zaslužuje.
H. Poteškoće u prilagodbi mjestima zaposlenja:
tijekom cijelog razdoblja Assaf je razmijenio
nekoliko mjesta zaposlenja, svaki put na temelju
poteškoća ili dostupnosti ili pritužbi na uvjete
zaposlenja. Međutim, treba napomenuti da je
nedavno sam pronašao poslovno mjesto koje ga
zapošljava tri puta tjedno i zasad su s njim
zadovoljni. Assaf sam nema puno vjere u ovo mjesto,
ali od danas, a tijekom posljednja dva mjeseca uspio
je ustrajati.
Ukratko: nema sumnje da njegova psihijatrijska slika
nije česta, postoji nekoliko sposobnosti koje su
relativno očuvane, kao što su: kognitivna sposobnost,
njegove sposobnosti usmenog i pismenog
izražavanja, a s druge strane, teška mentalna ozljeda.
Smješten je u zatvorenom krugu samoće i očaja.
Priroda njegovih simptoma ne dopušta mu da dobije
bilo kakvu pomoć ili podršku, uvjeren je da je čitav
svijet protiv njega, da nema izlaza i da će se situacija
samo pogoršavati. U uobičajenom smislu nema
psihotičnih ispada, ali ipak postoje napadaji i jaka
agresija, koji su trenutno uglavnom usmjereni prema
njegovoj majci kad se ona usudi posjetiti ga (to je
bilo puno gore kad je živio s partnerom koji je patio
od njegovih teških napadaja , i kao rezultat toga bili
smo prisiljeni prekinuti njihovo partnerstvo sa
stanovima). Što se tiče Assafa, senzacija je da je
cijela struktura hermetična paranoična struktura,
njegova stvarna prosudba vrlo je neispravna i
neadekvatna, a to je posebno očito kad ne identificira
ljude koji mu žele pomoći i kad sve odgurne.
Moguće je primijetiti pad učinka, sve do odsutnosti
bilo kakvih ljudskih osjećaja, čak i s obzirom na
bliske ljude ili njegovatelje / terapeute, s kojima je u
svakodnevnom kontaktu. Dominantna emocija koja
ga kontrolira je očaj, koji se neprestano pogoršava.
To utječe na njegovu kvalitetu života, a da ne
spominjemo izuzetno nisku razinu života u kojem
egzistira.
Budući da je osoba koja ga prati posljednje dvije
godine i iz razgovora koje je vodio s psihijatrom koji
ga je liječio, nema sumnje da njegove poteškoće u
ponašanju, mentalni problemi, bijes i slično pripadaju
i proizlaze iz njegov mentalni poremećaj, pa prema
tome, njegovo tupo, uvredljivo i nečuveno ponašanje
također treba smatrati simptomom njegovih
problema, a ne njihovim zasebnim dijelom.
Naomi Harpaz
Socijalni radnik
Hostel Avivit
Ir Ganim.
REUT registrirano društvo za mentalno zdravlje
Hostel "Avivit"
Hostel Avivit, ulica Avivit 6, Jeruzalem 96508,
Telefax: 02-6432551
E-adresa: [email protected]
16) Ispod su neka objašnjenja / detalji o stambenom stanju invalida.
a. Problem financiranja / plaćanja stanarine - prije mnogo godina (i nije jasno tko, ali očito je
neki vladin dužnosnik) odlučeno je da hendikepirane osobe koje žive u zajednici imaju pravo
na NIS 770 mjesečno za plaćanje stanarine. Kao što je poznato, cijene kuća u Izraelu porasle
su posljednjih godina, što je prirodno povećalo i stanarinu. No, brojka NIS-a 770, potpuno
proizvoljno postavljena prije mnogo godina bez ikakvog objašnjenja ili logike, nije ažurirana.
Nažalost, čak i nakon opsežne prepiske (na tisuće ili
čak desetke tisuća pisama, a na žalost ovog autora,
ove brojke nisu pretjerano), poslane svim mogućim
strankama - raznim stolovima u Ministarstvu
stanovanja i graditeljstva, drugim ministarstvima,
kao što su Ministarstvo financija i Ured premijera,
brojni novinari, s kojima je ovaj autor osobno
razgovarao, brojni odvjetnici, pa čak i istražne tvrtke
i veleposlanstva stranih zemalja - ništa nije pomoglo.
Rezultat je da iznos pomoći nije ažuriran, a mnogi
hendikepirani izbačeni su na ulice da tamo umru od
gladi, žeđi ili hladnoće zimi ili vrućine
moždani udar i dehidracija ljeti.
Treba napomenuti da organizacije za zaštitu prava,
poput Yedid: Udruga za osnaživanje zajednice te
sveučilišta i fakulteti za pravne službe s kojima ovaj
autor korespondira, nikada ne mogu pomoći iz
jednostavnog razloga: iznos pomoći od NIS 770
iznosi propisane zakonom, a organizacije za zaštitu
prava mogu pomoći u skladu s važećim zakonom.
Jedina adresa na kojoj postoji potreba za
zakonodavnim izmjenama i dopunama je Knesset.
Ali stvari se samo zakompliciraju: kao što je poznato,
Izrael je već dugo (ovi su retci napisani u petak, 17.
siječnja 2020.) u jednoj predizbornoj kampanji, a čak
će i treći izbori, zakazani za šest tjedana, ne mora
nužno najavljivati uspostavu funkcionalne vlade.
Treba imati na umu da su čak i kad su Knesset i
vlada odgovorile na upite ovog autora i
hendikepiranih organizacija i mnogih drugih u vezi s
pomoći, članovi Knesseta automatski su usmjeravali
upite organizacijama za zaštitu prava, iako su članovi
Knesseta potpuno su svjesni da u ovom slučaju
organizacije nisu adresa; oni sami jesu.
b. Komunikacija s vlasnicima stanova: postoje mnogi slučajevi u kojima se hendikepirani
bore zbog pregovora s vlasnicima stanova zbog njihove invalidnosti ili bolesti. U tim
okolnostima socijalni radnici moraju služiti kao posrednici, a većina socijalnih radnika
zapravo ne može preuzeti tu ulogu u svakom slučaju. Štoviše, duboki rezovi u broju radnih
mjesta socijalnih radnika posljednjih godina, zajedno s teškim radnim uvjetima, niskim
plaćama, čestim nepravilnim liječenjem obitelji pacijenata - koji socijalne radnike često
neopravdano smatraju odgovornima za neispravnu skrb rodbina prima - u kombinaciji s
nemogućim radnim opterećenjem koje ih ponekad tjera da zanemaruju hitne ili opasne
slučajeve, što dodatno otežava hendikepirane osobe u pronalaženju odgovarajućeg stana i
socijalnom radniku koji mu može pomoći.
c. Način plaćanja pacijenta - postoje slučajevi u kojima se osoba nakon dužeg boravka u
bolnici preseli živjeti u zajednicu i nema normalnih životnih navika, poput odlaska na posao
ili preuzimanja odgovornosti za upravljanje svojim životom. Uvjeti za potpisivanje najma,
poput provjere jamstva, često su nedostižni za ljude u ovoj fazi njihova života. Prethodne
strukture za liječenje i rehabilitaciju (jednu od kojih je ovaj autor koristio prije 25 godina
kada je otpušten iz bolnice u objekt za pomoć) bile su zatvorene ili su smanjile svoje radnje
posljednjih godina, što je spriječilo rehabilitaciju ljudi u ovoj fazi njihova života , koji ne
mogu napredovati bez ovih kritičnih struktura za liječenje i rehabilitaciju.
d. Regulatorni problemi - trenutno postoji potpuna neravnoteža u pogledu prava i dužnosti
vlasnika stanova s jedne strane i najmoprimaca s druge strane. Mnogi zakoni štite vlasnike
stanova od moguće zlouporabe razdoblja najma od strane najmoprimaca; obratno, ne postoje
zakoni koji bi zaštitili stanare od zlostavljanja vlasnika stanova. Slijedom toga, najmovi
uključuju mnoge skandalozne, drakonske, a ponekad čak i nezakonite klauzule, a ne postoje
zakoni koji bi zaštitili najmoprimce koji su prisiljeni potpisati najamne pogodbe.
U mnogim slučajevima najmoprimci nemaju
zakonsko pravo usprotiviti se štetnim klauzulama
koje moraju potpisati kao uvjet za iznajmljivanje
nekretnine, a krajnje su izloženi hirovitostima
vlasnika stanova, ponekad čak i tijekom razdoblja
zakupa. To je očito problem za širu populaciju, ali
treba imati na umu da je, naravno, veća poteškoća za
skupine u nepovoljnom položaju, poput
hendikepiranih ili bolesnih, da se u tim okolnostima
bave vlasnicima stanova.
e. Poteškoće u objašnjenjima - postoje značajne poteškoće s obzirom na poteškoće i njihovo
objavljivanje u javnoj areni radi unošenja potrebnih izmjena i dopuna. Trenutni prioriteti
različitih medija, koji nisu zainteresirani za tu temu, podjela između hendikepiranih
organizacija, nezainteresiranost velikog broja stranaka u društvu u kojem živimo preuzeti
aktivnu ulogu u naporima za ispravljanje i poboljšanje situacije uvelike ometaju napore na
podizanju svijesti javnosti o tim problemima na način koji će prisiliti članove Knesseta da
mijenjaju zakone, umjesto da ih i dalje ignoriraju i ne poduzimaju ništa. Postoji još jedna
poteškoća u vezi s pokretanjem reklamne kampanje: hendikepirani ljudi koji žive s
invalidskom mirovinom ne mogu platiti ogromne iznose koje reklamne agencije zahtijevaju
za vođenje kampanje za rješavanje ovog problema, kao i velike napore ovog autora da
zaobiđe ovu prepreku pridruživanje studentskom oglašivačkom projektu nije pomoglo, jer
studenti nisu pokazali interes i smatrali su problem važnim.
Related documents