Download Title (Arial bold 30 point)

Survey
yes no Was this document useful for you?
   Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Transcript
Adóakadémia
Dr. Vámosi-Nagy Szabolcs
c. egyetemi docens
Ernst & Young igazgató
2010. szeptember
Nyári adócsomag
sport-támogatás
► tao csökkentés
► bankadó
► ingatlan bérbeadás
► házimunka
► különadó (98%)
► öröklési és ajándékozási illetékmentesség
► kisadók megszüntetése (vagyonadók, váll.
kommunális adók)
► Saldo: átrendezéssel összadó növelése
►
Page 2
Várható:
►
adóigazgatás átalakítás:
►
►
►
►
►
►
október 1. APEH régiók
2011. jan. 1. Nemzeti Ellenőrzési Hivatal
adócsökkentés: 4 év a vállalkozásoknak
6 év a lakosságnak
„egykulcsos adó” (16%)
tao csökkentés éves hatása
egyszerűsítés folytatása?
Page 3
Adócarta
►
az adórendszer stabilitása: befektetői szempont
►
adómérték (GDP 2 százalékpont)
►
új adónem bevezetése
►
kihirdetés: 60 nappal korábban
►
bevallási nyomtatvány hatályba lépés előtt
►
adószakbíróság, stb.
Page 4